Безкоштовний доступ до всіх нормативно-правових актів з охорони праці.

Оновлено 24.03.2020

24.03.2020   Постановою КМУ від 20.03.2020  №226 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України внесені зміни в Постанову КМУ від 27.08.2008 р. № 761 “Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту”. На порталі rada.gov.ua  в Постанову КМ України від 27.08.2008 №761 дані зміни ще не внесені.

18.03.2020   Законом від 17.03.2020  №530 -ІХ  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” внесені зміни в статтю 84Кодексу законів про працю України” та статтю 26 Закону України “Про відпустки”.

16.03.2020   12.03.2020 набрали чинності Зміни до “Порядку видачі  дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки“,  затвердженого Постановою КМУ №1107 від 26.10.2011  року.

11.03.2020   Постановою КМУ від 19.02.2020 року №124 внесені зміни в “Порядок надання спеціальних дозволів на користування надарами” (ПКМУ №615 від 30.05.2011), виклавши його в новій редакції. На порталі rada.gov.ua  в Постанову КМ України від 30.05.2011 №615 дані зміни ще не внесені.

10.03.2020   Постановою КМУ від 03.03.2020 року №207 внесені зміни в “Порядок видачі  дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки”,  затвердженого Постановою КМУ №1107 від 26.10.2011 року.

09.03.2020 В розділ сайта “Переліки НПА за тематикою” добавлена категорія “Інспектора праці

03.03.2020 Статтею 68 Закону “Про внесення змін до деяких заканодавчих актів України у звязку з прийняттям Закону України “Про стандартизацію“,     ухваленого Верховною Радою України 20.09.2019 року, внесені зміни в статті Закону України «Про охорону праці». Дані зміни набувають чинності 16.10.2020 року.

16.02.2020   В розділ “НПА за тематикою/ Відповідальному за газове господарство” сайту доданий документ – «Порядок технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання», затверджений Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24.10.2011  N 640.

01.02.2020   01.02.2020 року набрав чинності Закон України від 12 грудня 2019 року №378-IX “Про внесення змін до Кодексу законів про працю України“.

Наказом Державної служби статистики України від 21.10.2019 року №348 скасований з 01.01.2020 року звіт про травматизм на виробництві за формою № 7-тнв (річна).

23.01.2020   23.01.2020 року набрав чинності “Технічний регламент обладнання, що працює під тиском”, затверджений Постановою КМУ від 16.01.2019 року  №27  замість “Технічного регламенту безпеки обладнання, шо працює під тиском”.

20.01.2020   24.12.2019 року набрала чинності Постанова КМУ від 04.12.2019 року  №1072 “Про несення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України”, якою внесено зміни в “Положення про Державну службу з питань праці

10.01.2020   01.01.2020 року набрала чинності Постанова КМУ від 04.07.2018 року  №536 “Про затвердження Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском”.

08.01.2020 27.12.2019 набув чинності Закон від 05.12.2019 № 341-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування державної політики у сфері праці, тудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції”, яким внесені зміни в частину четверту статті 33 Закону України “Про охорону праці” та в частину одинадцять статті 9 Закону України “Про колективні договори і угоди”.

28.12.19  23.10.2019 Кабінетом Міністрів України затверджена Постанова №1077  “Деякі питання забезпечення функціонування інтегрованна ої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)”

24.12.19 На сайті стали доступні наступні офіційні документи, включені в Покажчик НПАОП:

НПАОП 10.0-5.26-88  «Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт на шахтах, де розробляють пласти, схильні до гірничих ударів»;

НПАОП 15.4-1.10-92 «Правила безпеки у виробництві олії методом пресування та екстракції»;

НПАОП 85.14-1.09-81 «Правила обладнання, техніки безпеки, виробничої санітарії, протиепідемічного режиму і особистої гігієни при роботі в лабораторіях (відділеннях, відділах) санітарно-епідеміологічних установ системи Міністерства охорони здоров’я СРСР»;

НПАОП 80.21-1.03-98 «Правила безпеки під час трудового навчання і літніх практичних робіт учнів Х-ХІ класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві»

01.12.19: Увага! Наказом Держпраці від 29.11.19 №106 затвержений План заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) Держпраці на 2020 рік. Ознайомлення з Планом на сайтах Держпраці та ІАС “Нагляд”.

18.11.19: Увага! План комплексних перевірок на 2020 рік.

У Державній регуляторній службі наказом від 15.11.2019 №196 затвердили План здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2020 рік.

Ознайомення з планом на сайті ДРС  та на сайті Інформаційно-аналітичної системи «НАГЛЯД» (ІАС) .

20.10.2019: Пунктом 68 Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про стандартизацію”” з 16.10.2020 року вносяться зміни в Закон України “Про охорону праці“.

Постановою КМУ від 21.08.2019 №771 затвержений новий “Технічний регламент засобів індивідуального захисту”, який набирає чинності 30.08.2020 року.

24.09.2019:Наказом Держпраці України від 16.09.2019 №86 затверджений Покажчик НПАОП .

Інформація щодо включення (виключення) нормативно-правових актів до(з) Покажчика НПАОП станом на 16.09.2019:

Включені в покажчик:

НПАОП 0.00-7.18-18 “Форми висновків експертиз стану охорони праці та безпеки промислового виробництва“;

НПАОП 27.4-1.46-19Правила охорони праці під час виробництва магнію;

НПАОП 27.0-4.03-19 “Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах“.

Виключені з покажчика :

НПАОП 27.4-1.01-86 “Правила безпеки при виробництві магнію”;

НПАОП 27.0-4.02-90 “Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургії СРСР”;

НПАОП 0.00-6.10-97 “Порядок визнання центрів навчання органом із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю”;

НПАОП 0.00-6.11-97 “Порядок проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу”;

НПАОП 0.00-6.12-97 “Порядок ведення і публікації Реєстру сертифікованого персоналу у галузі неруйнівного контролю”;

НПАОП 10.0-5.09-04″ Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу”;

НПАОП 0.00-1.59-87 “Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском”.

Сайт і посилання приведені у відповідність до покажчика від 16.09.2019.

//

В розділ сайта “Переліки НПА за тематикою” добавлена категорія “Інспектору з охорони праці

Постановю КМУ від 21.08.19 № 768 внесені зміни до Постановю КМУ 13.02.13 №115 “Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів”  . Даний Порядок викладений у новій редакції.

Постановю КМУ від 14.08.19 № 708 внесені зміни до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою КМУ від 24.06.16 №461.

Створена сторінка  Про сайт, на якій описані можливості даного ресурсу.

Постановю КМУ від 27.03.19 №367 внесені зміни в Порядок відомчої реєстарації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів.


З 18.07.2019 року набрав чинності Наказ Місоцполітики України від 07.11.2018 №1654 “Про затвердження форм висновків експертиз стану охорони праці та безпеки промислового виробництва”.

В розділ сайта “Переліки НПА за тематикою” добавлена категоріяВантажно-розвантажувальні роботи

В розділ сайта “Переліки НПА за тематикою” добавлена категорія “Відповідальному за газове господарство

01.07.2019 набув чинності новий ДБН В.2.5-20:2018 “Газопостачання”.

01.07.2019 набув чинності  новий Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві,  затверджений Постановою КМУ від 17.04.2019 №337

21.06.2019 Постановою КМУ №500 від 12.06.2019 внесені зміни в Положення про порядок надання гірничих відводів.

28.05.2019 набрали чинності нові Правила охорони праці під час виробництва магнію,  які відмінили НПАОП 27.04-1.01-86 Правила безпеки при виробництві магнію.

Постановою КМУ від 06.02.2019 №342 затверджений Технічний регламент канатних доріг. Набуває чинності 04.05.2020.

20.04.2019 набрала чинності Постанова КМУ від 10.04.2019 №330, якою внесені зміни в  “Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

27.03.2019 набрала чинності Постанова КМУ від 06.02.2019 №223, якою  затверджені «Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого нагляду  Державною службою з питань праці” .

З 01.03.2019 у відповідності до розпорядження КМУ від 18.12.2017 №1022р в Україні не застосовуються НПАОП 0.00-1.59-87 “Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском” (1987).

З 01.02.2019 набув чинності Порядок внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про ліцензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру

В розділ сайта “Переліки НПА за тематикою” добавлена категорія “Відповідальному за електрогосподарство