“Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці”

Постанова КМУ від 06.02.2019 № 223

«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)»

Постанова КМУ від 28.042009 № 413. Документ скасований. Постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 №223.

НПАОН 10.0-5.01-69

Інструкція про порядок погодження підробки залізничних шляхів на вугільних і сланцевих родовищах СРСР

НПАОН 74.2-5.01-85

Інструкція з виконання маркшейдерських робіт.

Скасована наказом Мінекономрозвитку України від 31.03.2021 №669.

НПАОН 74.2-5.03-85

Інструкція з виконання маркшейдерських замірів і контролю гірничих робіт на підприємствах чорної металургії СРСР.

Скасована наказом Мінекономрозвитку України від 31.03.2021 №669.

НПАОН 74.2-5.06-85

Інструкція з виконання маркшейдерських замірів і контролю гірничих робіт на підприємствах Міністерства чорної металургії СРСР.

Скасована наказом Мінекономрозвитку України від 31.03.2021 №669.

НПАОП 0.00-1.05-54

Правила будови, утримання та огляду нахилених рейко-канатних підйомників (фунікулерів)

НПАОП 0.00-1.11-98

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

НПАОП 0.00-1.12-84

Правила вибухонебезпеки при використанні мазуту та природного газу в котельних установках

НПАОП 0.00-1.13-71

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

НПАОП 0.00-1.28-10

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

НПАОП 0.00-1.40-86

Міжгалузеві правила безпеки при будівництві (реконструкції) і гірничотехнічній експлуатації об’єктів народного господарства, які розміщенні в надрах і не пов’язані з добуванням корисних копалин

НПАОП 0.00-1.43-85

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів

НПАОП 0.00-1.44-09

Правила охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом.

Скасовані наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2021 № 775-21

НПАОП 0.00-1.55-77

Правила безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування

НПАОП 0.00-1.59-87

Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (чинні до 01.03.2019 року у відповідності до розпорядження КМУ від 18.12.2017 №1022р)

НПАОП 0.00-1.60-66

Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

НПАОП 0.00-1.61-12

Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів

НПАОП 0.00-3.09-05

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі

НПАОП 0.00-4.01-08

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.10-93

Типове положення про професійні воєнізовані аварійно-рятувальні формування

НПАОП 0.00-4.36-87

Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці

НПАОП 0.00-5.09-86

Типова інструкція для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів

НПАОП 0.00-5.15-86

Инструкция о порядке утверждения мер охраны зданий, сооружений и природних объектов от вредного влияния горных разработок

НПАОП 0.00-6.10-97

Порядок визнання центрів навчання органом із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю

НПАОП 0.00-6.11-97

Порядок проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу

НПАОП 0.00-6.12-97

Порядок ведення і публікації реєстру сертифікованого персоналу в галузі неруйнівного контролю

НПАОП 0.00-7.01-72

Регламент проведення в зимовий час пуску, зупинки та випробування на щільність апаратури хімічних, нафтопереробних і нафтохімічних заводів, а також газових промислів і газобензинових заводів

НПАОП 01.0-1.01-12

Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

НПАОП 01.2-1.09-05

Правила охорони праці у тваринництві. Свинарство

НПАОП 01.2-1.10-05

Правила охорони праці у тваринництві. Велика рогата худоба

НПАОП 02.0-1.07-00

Правила охорони праці в міському зеленому господарстві

НПАОП 05.1-1.02-79

Правила з техніки безпеки на суднах флоту рибної промисловості СРСР внутрішніх водоймищ та прибережного плавання

НПАОП 10.0-5.05-04

Інструкція з реверсування вентиляційного струменя та перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок

НПАОП 10.0-5.09-04

Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу

НПАОП 10.0-5.22-84

Тимчасова інструкція щодо безпечного ведення робіт у вугільних шахтах, небезпечних за нафтогазопроявами

НПАОП 10.0-5.24-76

Інструкція з техніки безпеки і безпеки переміщення на промплощадках шахт (розрізів підприємств, пов’язаних з навантаженням та розвантаженням залізничних вагонів)

НПАОП 10.0-5.36-96

Інструкція зі складання паспортів виїмкової дільниці, проведення та кріплення підземних виробок

НПАОП 10.2-3.01-83

Норми безпеки при експлуатації електрообладнання на вугільних розрізах

НПАОП 10.3-3.01-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям торфозаготівельних та торфопереробних підприємств

НПАОП 11.2-1.18-82

Єдині технічні правила ведення робіт при будівництві свердловин на нафтових, газових і газоконденсатних родовищах

НПАОП 13.0-5.10-72

Інструкція з безпечного використання самохідного (нерейкового) обладнання у підземних рудниках

НПАОП 14.3-7.02-06

Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств

НПАОП 15.3-1.17-72

Правила і норми техніки безпеки та виробничої санітарії для харчоконцентратної і овочесушильної промисловості

НПАОП 15.3-1.19-98

Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств

НПАОП 15.4-1.07-78

Правила безпеки та виробничої санітарії у виробництві дистильованих натуральних жирних кислот

НПАОП 15.62-1.04-97

Правила безпеки при виробництві крохмалепатокової продукції

НПАОП 15.8-1.28-72

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в цукровій промисловості

НПАОП 15.89-1.12-74

Правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств дріжджової промисловості

НПАОП 15.89-1.23-73

Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у виробництві харчових кислот

НПАОП 17.0-3.01-79

Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств текстильної і легкої промисловості

НПАОП 20.1-1.01-72

Правила безпечної експлуатації посудин-наповнювачів гідравлічних пресів ПР6 і ПР6Л у виробництві деревостружкових плит

НПАОП 23.1-5.01-86

Iнструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт на підприємствах Міннафтохімпрому СРСР

НПАОП 23.2-3.01-72

Нормативні вимоги з техніки безпеки до центрифуг періодичної дії, які встановлюються у вибухонебезпечних приміщеннях

НПАОП 24.0-4.02-77

Типове положення з організації контролю повітряного середовища на підконтрольних Держгіртехнагляду СРСР об’єктах з хімічними процесами

НПАОП 24.0-7.01-89

Рекомендації щодо визначення рівня вибухонебезпечності хіміко-технологічних об’єктів та їх протиаварійного захисту

НПАОП 24.1-1.09-73

Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем

НПАОП 24.1-1.10-87

Правила безпеки для кислотних виробництв галузі

НПАОП 24.1-1.15-77

Правила безпеки при виробництві органічних хімічних реактивів

НПАОП 24.1-1.16-75

Правила безпеки при виробництві перекису водню, йоду, брому, амінок, хлористого водню, фреонів та фтормономерів

НПАОП 24.1-1.17-85

Правила безпеки, зберігання, перевезення і використання сильнодіючих отруйних речовин і хлору на підприємствах галузі

НПАОП 24.1-5.05-86

Інструкція щодо заходів безпеки під час роботи з метанолом на підприємствах і в організаціях Міннафтохімпрому СРСР

НПАОП 24.1-5.06-86

Інструкція щодо заходів безпеки при роботі з метанолом на підприємствах і в організаціях Мінхімпрому

НПАОП 24.15-1.18-76

Правила безпеки для неорганічних виробництв азотної промисловості

НПАОП 24.4-1.01-79

Правила безпеки для виробництв мікробіологічної промисловості

НПАОП 24.4-3.38-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям мікробіологічної промисловості

НПАОП 24.4-3.39-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям установ охорони здоров’я та соціального забезпечення медичних науково-дослідних установ та учбових закладів, виробництв бактеріальних і біологічних препаратів, матеріалів, учбових наочних посібників по заготівлі, вирощуванню та обробці медичних п’явок

НПАОП 24.66-1.01-82

Правила безпеки при виробництві напівпровідникових матеріалів (германію і кремнію)

НПАОП 24.66-1.02-87

Правила безпеки при виробництві кристалічного кремнію та електротехнічного силуміну

НПАОП 24.66-1.09-70

Правила з охорони праці у виробництві покриттів металевих і неметалевих неорганічних

НПАОП 24.66-1.10-79

Правила безпеки при виробництві елементоорганічних сполук

НПАОП 25.2-1.01-84

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в покрівельній гідроізоляційній промисловості

НПАОП 25.2-1.02-85

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в виробництві будівельних матеріалів та виробів з полімерної сировини

НПАОП 25.2-1.08-87

Правила безпеки праці при автоклавному витоплюванні модельної маси парою

НПАОП 25.2-1.09-79

Правила безпеки праці при автоклавному формуванні полімерних матеріалів

НПАОП 25.2-1.15-76

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі з пінополіуретаном

НПАОП 25.2-1.16-80

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виготовленні форм і стержнів із піщано-смоляних сумішей холодного отвердіння

НПАОП 25.2-1.36-85

Правила техніки безпеки при роботі з епоксидними смолами і матеріалами на їх основі

НПАОП 26.0-1.09-01

Правила охорони праці на підприємствах з виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів та виробів

НПАОП 26.0-3.29-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям промисловості будівельних матеріалів, підприємств скляної і фарфоро-фаянсової промисловості

НПАОП 26.1-1.01-81

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в скляній промисловості

НПАОП 26.1-1.02-81

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в виробництві кварцового скла та виробів з нього

НПАОП 26.14-1.07-85

Правила техніки безпеки при роботі з скловолокном і склотканиною

НПАОП 26.22-1.04-82

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в санітарно-технічній промисловості

НПАОП 26.30-1.04-03

Правила з охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів

НПАОП 26.4-1.01-81

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельної кераміки

НПАОП 26.6-1.01-84

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в виробництві силікатного бетону автоклавного твердіння

НПАОП 26.6-1.04-84

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості стінових та в’яжучих матеріалів

НПАОП 26.6-1.05-85

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості збірних залізобетонних та бетонних конструкцій і виробів. Виробництво труб, шпал та опор

НПАОП 26.65-1.01-82

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в азбестоцементній промисловості

НПАОП 26.65-1.02-81

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в азбестовій промисловості

НПАОП 26.7-7.05-84

Обробка природного каменю способами сколювання. Вимоги безпеки РТМ 204 УРСР 091-84

НПАОП 26.82-1.01-83

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості теплоізоляційних матеріалів

НПАОП 26.82-1.02-85

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості пористих наповнювачів

НПАОП 27.0-4.02-90

Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургії СРСР

НПАОП 27.1-5.01-81

Типова інструкція з безпеки праці для робітників прокатного виробництва

НПАОП 27.1-5.02-81

Типова інструкція з безпеки праці для професій сталеплавильного виробництва

НПАОП 27.1-5.04-81

Типова інструкція з безпеки праці для робітників доменного виробництва

НПАОП 27.4-1.01-86

Правила безпеки при виробництві магнію.

Втратили чинність 28.05.2019

НПАОП 28.4-1.31-89

Правила з охорони праці у ковальсько-пресовому виробництві

НПАОП 28.51-1.14-85

Правила техніки безпеки при очищенні деталей гідропіскоструменним і дробоструменним способами

НПАОП 28.51-1.16-85

Правила з техніки безпеки при травленні металів і нанесенні на них гальванічних і хімічних покриттів

НПАОП 28.51-1.41-89

Правила безпеки праці при очищенні деталей механічним способом

НПАОП 33.1-1.03-83

Правила техніки безпеки і промислової санітарії у виробництві медичних виробів з полімерних матеріалів

НПАОП 35.1-1.02-83

Правила техніки безпеки при виконанні електромонтажних, радіомонтажних, настроювально-регулювальних і електрорадіоремонтних робіт на суднах в установках напругою до і вище 1000 В

НПАОП 35.11-7.06-80

Вимоги техніки безпеки до суден внутрішнього та змішаного плавання та суднового обладнання РТМ 212.009579

НПАОП 35.3-1.27-89

Правила безпеки праці при пневмогідровипробування

НПАОП 40.1-1.08-90

Правила промсанітарії при виконанні робіт на невимкнутих повітряних лініях електропередач змінного струму напругою 110-1150 кВ

НПАОП 40.1-3.02-84

Нормативи річної потреби в засобах захисту при експлуатації тепломеханічного і гідротехнічного обладнання електростанцій і теплових мереж

НПАОП 40.1-3.03-84

Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств і організацій Міненерго СРСР

НПАОП 40.1-3.04-70

Норми і правила з охорони праці при роботі на підстанціях і повітряних лініях електропередач напругою 400, 500 і 750 кВ змінного струму промислової частоти

НПАОП 40.1-3.19-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств електроенергетичної промисловості:

НПАОП 40.1-5.04-80

Iнструкція з експлуатації індивідуальних екрануючих комплектів спецодягу для роботи в електроустановках напругою 400, 500 і 750 кВ частотою 50 Гц

НПАОП 40.1-5.16-89

Iнструкція з техніки безпеки при виконанні робіт щодо опресування проводів ліній електропередач

НПАОП 40.3-1.09-81

Правила техніки безпеки при виконанні теплоізоляційних, обмурувальних та антикорозійних робіт

НПАОП 45.2-5.19-82

Iнструкція з техніки безпеки при застосуванні будівельно-монтажних пістолетів в організаціях Міненерго СРСР

НПАОП 45.21-1.02-83

Правила техніки безпеки при спорудженні та експлуатації радіопідприємств. Видання третє

НПАОП 45.21-1.05-76

Правила безпечного виконання робіт при будуванні кабельних магістралей у гірських умовах

НПАОП 45.21-1.06-91

Правила охорони праці для будівельно-монтажних робіт при електрифікації залізниць

НПАОП 45.21-1.09-97

Правила безпеки при прокладанні підземних комунікацій методом «продавлювання»

НПАОП 45.21-1.10-84

Техніка безпеки при будівництві споруд зв’язку. Частина I. Техніка безпеки при організації будівельного виробництва

НПАОП 45.21-3.04-81

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям житлово-комунального господарства, які зайняті на будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах паросилового та енергетичного господарства

НПАОП 45.23-1.05-91

Правила охорони праці при спорудженні полотна залізниць

НПАОП 45.23-1.06-00

Правила охорони праці під час будівництва і експлуатації міських вулиць та доріг

НПАОП 45.24-1.04-89

Правила охорони праці на водолазних роботах Мінзв’язку СРСР

НПАОП 45.24-1.09-88

Правила будови і безпечної експлуатації на морських нафтогазопромислових об’єктах водолазного спорядження і засобів забезпечення спусків без використання глибоководного водолазного комплексу

НПАОП 45.25-1.10-87

Техніка безпеки при будівництві споруд зв’язку. Частина II. Техніка безпеки при монтажі металоконструкцій щогл і веж. АЧ-3016-8

НПАОП 45.31-1.10-83

Правила техніки безпеки при виконанні електромонтажних робіт на об’єктах Міненерго СРСР

НПАОП 51.0-1.03-96

Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі

НПАОП 52.47-1.02-96

Правила охорони праці для підприємств книжкової торгівлі

НПАОП 52.7-1.08-89

Правила з охорони праці при обслуговуванні побутової радіоелектронної апаратури

НПАОП 55.0-1.14-98

Правила охорони праці для заготівельних складів і приймальних пунктів вторинної сировини

НПАОП 60.24-1.09-84

Правила безпечного перевезення нафти автомобільним транспортом

НПАОП 60.3-1.08-77

Правила безпеки при експлуатації конденсатопроводів і магістральних трубопроводів для зріджених газів

НПАОП 61.1-1.01-76

Правила техніки безпеки на суднах морського флоту

НПАОП 61.1-1.03-77

Правила техніки безпеки при виконанні робіт на суднах портового і службово-допоміжного флоту

НПАОП 61.1-3.33-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям морського транспорту

НПАОП 61.1-5.01-86

Інструкція щодо забезпечення безпечних морських буксирувань суден та інших плаваючих споруд

НПАОП 61.2-3.32-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям річкового транспорту

НПАОП 63.2-1.13-87

Правила з техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій

НПАОП 63.21-1.02-00

Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту дорожньої техніки

НПАОП 63.21-1.06-70

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виконанні робіт на ланкоскладальних базах ПМС ЦП-2651

НПАОП 63.21-1.07-00

Правила безпеки під час проведення вишукувань автомобільних доріг

НПАОП 63.21-1.10-69

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для рейкозварювальних підприємств

НПАОП 63.21-1.18-89

Правила з охорони праці при технічному обслуговуванні та поточному ремонті тягового рухомого складу та вантажопідіймальних кранів на залізничному ходу ЦТ- 4769

НПАОП 63.21-1.19-61

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при експлуатації паровозів ЦТ-2123

НПАОП 63.21-1.21-77

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для працівників хімікотехнічних лабораторій залізничного транспорту ЦТ- 3451

НПАОП 63.21-1.24-03

Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрежераторного рухомого складу

НПАОП 63.21-1.47-79

Правила охорони праці при виконанні робіт щодо захисних лісових насаджень на залізничному транспорті ЦП‑3877

НПАОП 63.21-1.53-03

Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерни для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму

НПАОП 63.22-1.03-75

Правила техніки безпеки при виконанні морських днопоглиблювальних робіт і експлуатації засобів навігаційного обладнання морських шляхів

НПАОП 63.22-1.07-85

Правила з електробезпеки при електропостачанні суден Мінморфлоту СРСР, що ремонтуються та будуються

НПАОП 63.22-1.08-84

Правила безпеки праці при виконанні днопоглиблювальних робіт і обслуговуванні спеціальних механізмів днопоглиблювальних земснарядів річкового флоту

НПАОП 63.22-1.10-73

Правила техніки безпеки при обслуговуванні судноплавної обстановки на внутрішніх водних шляхах

НПАОП 63.22-1.11-76

Правила техніки безпеки при виконанні виправних робіт на внутрішніх водних шляхах

НПАОП 63.22-1.12-91

Правила безпеки праці на перевантажувальних роботах у річкових портах

НПАОП 64.11-1.01-03

Правила безпеки під час виконання робіт на об’єктах операторів поштового зв’язку

НПАОП 64.2-1.02-87

Правила техніки безпеки при експлуатації радіорелейних ліній передач

НПАОП 64.2-1.03-98

Правила безпеки під час робіт на станціях проводового мовлення

НПАОП 64.2-1.06-98

Правила безпеки під час робіт на повітряних лініях зв’язку і проводового мовлення

НПАОП 64.2-1.07-96

Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв’язку і проводового мовлення

НПАОП 64.2-1.08-96

Правила безпеки при роботах на телефонних і телеграфних станціях

НПАОП 64.2-3.04-98

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зв’язку

НПАОП 74.2-1.01-89

Правила з техніки безпеки на топографо-геодезичних роботах (ПТБ-88)

НПАОП 74.2-1.03-83

Правила з техніки безпеки при проведенні спостережень у мережі Держкомгідромету СРСР

НПАОП 74.2-1.04-86

Правила безпеки при експлуатації ракетно-артилерійських комплексів

НПАОП 74.2-1.05-69

Правила техніки безпеки при спорудженні та експлуатації підприємств і об’єктів зв’язку гідрометслужби

НПАОП 74.2-3.01-86

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітників і службовців, які здійснюють спостереження і роботи по гідрометеорологічному режиму навколишнього середовища

НПАОП 74.2-3.10-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, які зайняті на геологічних, топографо-геодезичних, розвідувальних, землеулаштувальних роботах та в картографічному виробництві

НПАОП 74.2-3.35-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, що здійснюють нагляд і роботи щодо гідрометеорологічного режиму навколишнього середовища

НПАОП 74.2-5.12-90

Інструкція щодо безпечного ведення морських інженерно-геологічних робіт КР 39-024-90. Геодезична служба

НПАОП 75.0-3.40-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам державних установ

НПАОП 80.0-1.01-89

Правила безпечної роботи з хімічними речовинами у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, на підприємствах і в установах сиcтеми Держосвіти СРСР

НПАОП 80.0-1.09-00

Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладів першого та другого рівнів акредитації

НПАОП 80.3-3.41-81

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям вищих учбових закладів

НПАОП 85.0-3.01-88

Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, а також норм санітарного одягу і санітарного взуття працівникам установ, підприємств і організацій системи охорони здоров’я

НПАОП 85.11-1.05-70

Правила обладнання, техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в клініко-діагностичних лабораторіях лікувально-профілактичних установ системи Міністерства охорони здоров’я СРСР

НПАОП 85.11-1.06-70

Правила обладнання, експлуатації та техніки безпеки фізіотерапевтичних відділень (кабінетів)

НПАОП 85.11-1.10-84

Правила з техніки безпеки при експлуатації виробів медичної техніки в установах охорони здоров’я. Загальні вимоги

НПАОП 85.11-1.13-59

Правила обладнання і експлуатації інфекційних установ (інфекційних відділень, палат), а також охорони праці персоналу цих установ

НПАОП 85.13-1.12-64

Правила обладнання і експлуатації стоматологічних поліклінік, відділень, кабінетів і зуботехнічних лабораторій

НПАОП 85.14-1.08-79

Правила з охорони праці працівників дезінфекційної справи та з утримання дезінфекційних станцій, дезинфекційних відділів, відділень профілактичної дезинфекції санітарно-епідеміологічних станцій, окремих дезінфекційних установок

НПАОП 90.00-1.03-78

Правила безпеки і виробничої санітарії під час прибирання міських територій

НПАОП 92.0-3.01-83

Галузеві норми безплатної видачі засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств, організацій і закладів Міністерства культури СРСР

НПАОП 92.0-3.46-82

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств, установ та організацій культури

НПАОП 92.11-1.03-80

Правила техніки безпеки і промислової санітарії для кіностудій Держкіно СРСР

НПАОП 92.13-1.07-76

Правила пожежної безпеки, техніки безпеки та виробничої санітарії для організацій кінопрокату

НПАОП 92.2-1.12-73

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах телебачення і радіомовлення

НПАОП 92.53-1.07-73

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для зоопарків

НПАОП 92.61-5.01-81

Інструкція з техніки безпеки при експлуатації спортивних споруд

НПАОП 92.62-5.02-81

Інструкція про організаційно-профілактичні заходи щодо забезпечення безпеки та зниження травматизму при здійсненні навчально-тренувального процесу і проведенні спортивних змагань