“Вимоги до суб’єктів господарювання, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, проводити (проводять) технічний огляд, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки”

Наказ Мінекономіки України від 27.11.2023 № 17954.

Наказ Мінекономіки України від 27.11.2023 № 17954 набирає чинності 15.05.2024 р., крім підпункту 1  пункту 9 «Вимог ….», затверджених цим наказом, який набирає чинності 15.08.2024 р., та підпункту 2 пункту 12 «Вимог ….», затверджених цим наказом, який набирає чинності 15.05.2026 р.

“Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць”

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14.01.2020 р. N 52

“Порядок взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини”

Наказ Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров’я та Генеральної прокури від 29.09.2017  № 807/1193/279

(Дію Наказу зупинено до завершення воєнного стану в Україні на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров’я та Офісу Генерального прокурора № 177/450/46 від 09.03.2022)

“Порядок проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465.

Дія Порядку скасована Постановою КМУ від 10.05.2022 р. № 577.

“Правила експлуатації трамвая і тролейбуса”

Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 10.12.1996 р. N103. Скасований Наказом Мінрозвитку громад та територій України від 22.04.2020 №97

“Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці”

Постанова КМУ від 06.02.2019 № 223

“Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів”

Наказ Мінсоцполітики від 18.08.2017 № 1338

“Про затвердження форми попередження про відповідальність за порушення законодавства про працю”

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19.05.2020 №919. Набрав чинність 12.06.2020 року.

Скасований наказом Міністерства економіки України  «Про внесення змін до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 27 жовтня 2020 року № 2161» від 09.03.2023 № 1243.

“Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (“Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки” ; / “Порядок ідентифікацію та обліку об’єктів підвищеної небезпеки”; / “Порядок декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”)

Постанова КМУ від 11.07.2002 року №956.

Скасована з 16.09.2022 року Постановою КМУ від 13.09.2022 року №1030.

“Про продовження строку дії документів щодо дорожнього перевезення небезпечних вантажів під час дії воєнного стану в Україні”

Наказ МВС України від 17.03.2022 № 194.

Скасований наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.09.2023 р. № 743 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 березня 2022 року № 194».

«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)»

Постанова КМУ від 28.042009 № 413. Документ скасований. Постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 №223.

НПАОН 10.0-5.01-69

Інструкція про порядок погодження підробки залізничних шляхів на вугільних і сланцевих родовищах СРСР

НПАОН 74.2-5.01-85

Інструкція з виконання маркшейдерських робіт.

Скасована наказом Мінекономрозвитку України від 31.03.2021 №669.

НПАОН 74.2-5.03-85

Інструкція з виконання маркшейдерських замірів і контролю гірничих робіт на підприємствах чорної металургії СРСР.

Скасована наказом Мінекономрозвитку України від 31.03.2021 №669.

НПАОН 74.2-5.06-85

Інструкція з виконання маркшейдерських замірів і контролю гірничих робіт на підприємствах Міністерства чорної металургії СРСР.

Скасована наказом Мінекономрозвитку України від 31.03.2021 №669.

НПАОП 0.00-1.05-54

Правила будови, утримання та огляду нахилених рейко-канатних підйомників (фунікулерів)

НПАОП 0.00-1.11-98

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

НПАОП 0.00-1.12-84

Правила вибухонебезпеки при використанні мазуту та природного газу в котельних установках

НПАОП 0.00-1.13-71

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

НПАОП 0.00-1.28-10

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

НПАОП 0.00-1.40-86

Міжгалузеві правила безпеки при будівництві (реконструкції) і гірничотехнічній експлуатації об’єктів народного господарства, які розміщенні в надрах і не пов’язані з добуванням корисних копалин

НПАОП 0.00-1.43-85

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів

НПАОП 0.00-1.44-09

Правила охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом.

Скасовані наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2021 № 775-21

НПАОП 0.00-1.55-77

Правила безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування

НПАОП 0.00-1.59-87

Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (чинні до 01.03.2019 року у відповідності до розпорядження КМУ від 18.12.2017 №1022р)

НПАОП 0.00-1.60-66

Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

НПАОП 0.00-1.61-12

Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів

НПАОП 0.00-3.09-05

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі

НПАОП 0.00-4.01-08

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.10-93

Типове положення про професійні воєнізовані аварійно-рятувальні формування

НПАОП 0.00-4.36-87

Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці

НПАОП 0.00-5.09-86

Типова інструкція для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів

НПАОП 0.00-5.15-86

Инструкция о порядке утверждения мер охраны зданий, сооружений и природних объектов от вредного влияния горных разработок

НПАОП 0.00-6.01-10

Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів.

Скасований наказом Міністерства економіки України від 24.03.2022 № 556-22.

НПАОП 0.00-6.10-97

Порядок визнання центрів навчання органом із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю

НПАОП 0.00-6.11-97

Порядок проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу

НПАОП 0.00-6.12-97

Порядок ведення і публікації реєстру сертифікованого персоналу в галузі неруйнівного контролю

НПАОП 0.00-7.01-72

Регламент проведення в зимовий час пуску, зупинки та випробування на щільність апаратури хімічних, нафтопереробних і нафтохімічних заводів, а також газових промислів і газобензинових заводів

НПАОП 0.00-7.12-13

Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах.

Втратили чинність 13.07.2023 р. Наказом Міністерства економіки України від 19.04.2023 № 2259 затверджені “Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я працівників, які потенційно зазнають ризику у вибухонебезпечних середовищах“.

НПАОП 0.00-7.16-18

Вимоги до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва.

Втратили чинність 01.04.2022 року відповідно до наказу Міністерства економіки України від 06.01.2022 №34-22.

НПАОП 0.00-7.18-18

“Форми висновків експертиз стану охорони праці та безпеки промислового виробництва”.

Скасовані 04.02.2022 року наказом Міністерства економіки України від 31.12.2021 №1191-21.

НПАОП 01.0-1.01-12

Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

НПАОП 01.2-1.03-08

Правила охорони праці у птахівництві

НПАОП 01.2-1.09-05

Правила охорони праці у тваринництві. Свинарство

НПАОП 01.2-1.10-05

Правила охорони праці у тваринництві. Велика рогата худоба

НПАОП 01.2-1.11-12

Правила охорони праці у тваринництві. Конярство

НПАОП 02.0-1.07-00

Правила охорони праці в міському зеленому господарстві

НПАОП 05.1-1.02-79

Правила з техніки безпеки на суднах флоту рибної промисловості СРСР внутрішніх водоймищ та прибережного плавання

НПАОП 10.0-5.05-04

Інструкція з реверсування вентиляційного струменя та перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок

НПАОП 10.0-5.09-04

Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу

НПАОП 10.0-5.22-84

Тимчасова інструкція щодо безпечного ведення робіт у вугільних шахтах, небезпечних за нафтогазопроявами

НПАОП 10.0-5.24-76

Інструкція з техніки безпеки і безпеки переміщення на промплощадках шахт (розрізів підприємств, пов’язаних з навантаженням та розвантаженням залізничних вагонів)

НПАОП 10.0-5.36-96

Інструкція зі складання паспортів виїмкової дільниці, проведення та кріплення підземних виробок

НПАОП 10.2-3.01-83

Норми безпеки при експлуатації електрообладнання на вугільних розрізах

НПАОП 10.3-3.01-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям торфозаготівельних та торфопереробних підприємств

НПАОП 11.1-1.01-08

Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України (втратили чинність).

05.07.2023 року у відповідності до пункту 2 наказу Міністерство економіки України від 27.04.2023 № 2610 втратив чинність  наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 06.05.2008 року N 95 “Про затвердження Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України” (НПАОП 11.1-1.01-08).

Зустрічайте нові “Правила безпеки у нафтогазовидобувній промисловості” (2023).

НПАОП 11.2-1.18-82

Єдині технічні правила ведення робіт при будівництві свердловин на нафтових, газових і газоконденсатних родовищах

НПАОП 13.0-5.10-72

Інструкція з безпечного використання самохідного (нерейкового) обладнання у підземних рудниках

НПАОП 14.3-7.02-06

Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств

НПАОП 15.3-1.17-72

Правила і норми техніки безпеки та виробничої санітарії для харчоконцентратної і овочесушильної промисловості

НПАОП 15.3-1.19-98

Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств

НПАОП 15.3-1.22-82

Правила безпеки для виробництва сухого пектину

НПАОП 15.4-1.07-78

Правила безпеки та виробничої санітарії у виробництві дистильованих натуральних жирних кислот

НПАОП 15.4-1.09-97

Правила безпеки у виробництві гідрованих жирів

НПАОП 15.62-1.04-97

Правила безпеки при виробництві крохмалепатокової продукції

НПАОП 15.8-1.14-97

Правила безпеки для кондитерського виробництва

НПАОП 15.8-1.28-72

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в цукровій промисловості

НПАОП 15.89-1.12-74

Правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств дріжджової промисловості

НПАОП 15.89-1.23-73

Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у виробництві харчових кислот

НПАОП 17.0-3.01-79

Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств текстильної і легкої промисловості

НПАОП 20.1-1.01-72

Правила безпечної експлуатації посудин-наповнювачів гідравлічних пресів ПР6 і ПР6Л у виробництві деревостружкових плит

НПАОП 22.1-1.01-96

Правила охорони праці для видавництв і редакцій

НПАОП 23.1-5.01-86

Iнструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт на підприємствах Міннафтохімпрому СРСР

НПАОП 23.2-3.01-72

Нормативні вимоги з техніки безпеки до центрифуг періодичної дії, які встановлюються у вибухонебезпечних приміщеннях

НПАОП 24.0-4.02-77

Типове положення з організації контролю повітряного середовища на підконтрольних Держгіртехнагляду СРСР об’єктах з хімічними процесами

НПАОП 24.0-7.01-89

Рекомендації щодо визначення рівня вибухонебезпечності хіміко-технологічних об’єктів та їх протиаварійного захисту

НПАОП 24.1-1.09-73

Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем

НПАОП 24.1-1.10-87

Правила безпеки для кислотних виробництв галузі

НПАОП 24.1-1.15-77

Правила безпеки при виробництві органічних хімічних реактивів

НПАОП 24.1-1.16-75

Правила безпеки при виробництві перекису водню, йоду, брому, амінок, хлористого водню, фреонів та фтормономерів

НПАОП 24.1-1.17-85

Правила безпеки, зберігання, перевезення і використання сильнодіючих отруйних речовин і хлору на підприємствах галузі

НПАОП 24.1-5.05-86

Інструкція щодо заходів безпеки під час роботи з метанолом на підприємствах і в організаціях Міннафтохімпрому СРСР

НПАОП 24.1-5.06-86

Інструкція щодо заходів безпеки при роботі з метанолом на підприємствах і в організаціях Мінхімпрому

НПАОП 24.1-7.04-85

Типовий план ліквідації аварій з рідким хлором

НПАОП 24.15-1.18-76

Правила безпеки для неорганічних виробництв азотної промисловості

НПАОП 24.4-1.01-79

Правила безпеки для виробництв мікробіологічної промисловості

НПАОП 24.4-3.38-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям мікробіологічної промисловості

НПАОП 24.4-3.39-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям установ охорони здоров’я та соціального забезпечення медичних науково-дослідних установ та учбових закладів, виробництв бактеріальних і біологічних препаратів, матеріалів, учбових наочних посібників по заготівлі, вирощуванню та обробці медичних п’явок

НПАОП 24.66-1.01-82

Правила безпеки при виробництві напівпровідникових матеріалів (германію і кремнію)

НПАОП 24.66-1.02-87

Правила безпеки при виробництві кристалічного кремнію та електротехнічного силуміну

НПАОП 24.66-1.09-70

Правила з охорони праці у виробництві покриттів металевих і неметалевих неорганічних

НПАОП 24.66-1.10-79

Правила безпеки при виробництві елементоорганічних сполук

НПАОП 25.2-1.01-84

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в покрівельній гідроізоляційній промисловості

НПАОП 25.2-1.02-85

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в виробництві будівельних матеріалів та виробів з полімерної сировини

НПАОП 25.2-1.08-87

Правила безпеки праці при автоклавному витоплюванні модельної маси парою

НПАОП 25.2-1.09-79

Правила безпеки праці при автоклавному формуванні полімерних матеріалів

НПАОП 25.2-1.15-76

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі з пінополіуретаном

НПАОП 25.2-1.16-80

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виготовленні форм і стержнів із піщано-смоляних сумішей холодного отвердіння

НПАОП 25.2-1.36-85

Правила техніки безпеки при роботі з епоксидними смолами і матеріалами на їх основі

НПАОП 26.0-1.09-01

Правила охорони праці на підприємствах з виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів та виробів

НПАОП 26.0-3.29-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям промисловості будівельних матеріалів, підприємств скляної і фарфоро-фаянсової промисловості

НПАОП 26.1-1.01-81

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в скляній промисловості

НПАОП 26.1-1.02-81

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в виробництві кварцового скла та виробів з нього

НПАОП 26.14-1.07-85

Правила техніки безпеки при роботі з скловолокном і склотканиною

НПАОП 26.22-1.04-82

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в санітарно-технічній промисловості

НПАОП 26.30-1.04-03

Правила з охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів

НПАОП 26.4-1.01-81

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельної кераміки

НПАОП 26.6-1.01-84

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в виробництві силікатного бетону автоклавного твердіння

НПАОП 26.6-1.04-84

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості стінових та в’яжучих матеріалів

НПАОП 26.6-1.05-85

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості збірних залізобетонних та бетонних конструкцій і виробів. Виробництво труб, шпал та опор

НПАОП 26.65-1.01-82

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в азбестоцементній промисловості

НПАОП 26.65-1.02-81

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в азбестовій промисловості

НПАОП 26.7-7.05-84

Обробка природного каменю способами сколювання. Вимоги безпеки РТМ 204 УРСР 091-84

НПАОП 26.82-1.01-83

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості теплоізоляційних матеріалів

НПАОП 26.82-1.02-85

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості пористих наповнювачів

НПАОП 27.0-1.01-08

Правила охорони праці в металургійній промисловості.

Скасовані наказом Міністерства економіки України від 24.03.2022 № 556-22

НПАОП 27.0-4.02-90

Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургії СРСР

НПАОП 27.1-5.01-81

Типова інструкція з безпеки праці для робітників прокатного виробництва

НПАОП 27.1-5.02-81

Типова інструкція з безпеки праці для професій сталеплавильного виробництва

НПАОП 27.1-5.04-81

Типова інструкція з безпеки праці для робітників доменного виробництва

НПАОП 27.4-1.01-86

Правила безпеки при виробництві магнію.

Втратили чинність 28.05.2019

НПАОП 27.5-1.15-97

Правила безпеки у ливарному виробництві

НПАОП 28.4-1.31-89

Правила з охорони праці у ковальсько-пресовому виробництві

НПАОП 28.51-1.14-85

Правила техніки безпеки при очищенні деталей гідропіскоструменним і дробоструменним способами

НПАОП 28.51-1.16-85

Правила з техніки безпеки при травленні металів і нанесенні на них гальванічних і хімічних покриттів

НПАОП 28.51-1.41-89

Правила безпеки праці при очищенні деталей механічним способом

НПАОП 33.1-1.03-83

Правила техніки безпеки і промислової санітарії у виробництві медичних виробів з полімерних матеріалів

НПАОП 35.1-1.02-83

Правила техніки безпеки при виконанні електромонтажних, радіомонтажних, настроювально-регулювальних і електрорадіоремонтних робіт на суднах в установках напругою до і вище 1000 В

НПАОП 35.11-7.06-80

Вимоги техніки безпеки до суден внутрішнього та змішаного плавання та суднового обладнання РТМ 212.009579

НПАОП 35.3-1.27-89

Правила безпеки праці при пневмогідровипробування

НПАОП 40.1-1.08-90

Правила промсанітарії при виконанні робіт на невимкнутих повітряних лініях електропередач змінного струму напругою 110-1150 кВ

НПАОП 40.1-3.02-84

Нормативи річної потреби в засобах захисту при експлуатації тепломеханічного і гідротехнічного обладнання електростанцій і теплових мереж

НПАОП 40.1-3.03-84

Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств і організацій Міненерго СРСР

НПАОП 40.1-3.04-70

Норми і правила з охорони праці при роботі на підстанціях і повітряних лініях електропередач напругою 400, 500 і 750 кВ змінного струму промислової частоти

НПАОП 40.1-3.19-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств електроенергетичної промисловості:

НПАОП 40.1-5.04-80

Iнструкція з експлуатації індивідуальних екрануючих комплектів спецодягу для роботи в електроустановках напругою 400, 500 і 750 кВ частотою 50 Гц

НПАОП 40.1-5.16-89

Iнструкція з техніки безпеки при виконанні робіт щодо опресування проводів ліній електропередач

НПАОП 40.3-1.06-79

Правила вибухопожежобезпеки мазутних тепляків

НПАОП 40.3-1.09-81

Правила техніки безпеки при виконанні теплоізоляційних, обмурувальних та антикорозійних робіт

НПАОП 45.2-5.19-82

Iнструкція з техніки безпеки при застосуванні будівельно-монтажних пістолетів в організаціях Міненерго СРСР

НПАОП 45.21-1.02-83

Правила техніки безпеки при спорудженні та експлуатації радіопідприємств. Видання третє

НПАОП 45.21-1.05-76

Правила безпечного виконання робіт при будуванні кабельних магістралей у гірських умовах

НПАОП 45.21-1.06-91

Правила охорони праці для будівельно-монтажних робіт при електрифікації залізниць

НПАОП 45.21-1.09-97

Правила безпеки при прокладанні підземних комунікацій методом «продавлювання»

НПАОП 45.21-1.10-84

Техніка безпеки при будівництві споруд зв’язку. Частина I. Техніка безпеки при організації будівельного виробництва

НПАОП 45.21-3.04-81

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям житлово-комунального господарства, які зайняті на будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах паросилового та енергетичного господарства

НПАОП 45.23-1.05-91

Правила охорони праці при спорудженні полотна залізниць

НПАОП 45.23-1.06-00

Правила охорони праці під час будівництва і експлуатації міських вулиць та доріг

НПАОП 45.24-1.04-89

Правила охорони праці на водолазних роботах Мінзв’язку СРСР

НПАОП 45.24-1.06-81

Єдині правила безпеки праці на водолазних роботах

НПАОП 45.24-1.09-88

Правила будови і безпечної експлуатації на морських нафтогазопромислових об’єктах водолазного спорядження і засобів забезпечення спусків без використання глибоководного водолазного комплексу

НПАОП 45.25-1.10-87

Техніка безпеки при будівництві споруд зв’язку. Частина II. Техніка безпеки при монтажі металоконструкцій щогл і веж. АЧ-3016-8

НПАОП 45.31-1.10-83

Правила техніки безпеки при виконанні електромонтажних робіт на об’єктах Міненерго СРСР

НПАОП 51.0-1.03-96

Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі

НПАОП 52.47-1.02-96

Правила охорони праці для підприємств книжкової торгівлі

НПАОП 52.7-1.08-89

Правила з охорони праці при обслуговуванні побутової радіоелектронної апаратури

НПАОП 55.0-1.14-98

Правила охорони праці для заготівельних складів і приймальних пунктів вторинної сировини

НПАОП 60.24-1.09-84

Правила безпечного перевезення нафти автомобільним транспортом

НПАОП 60.3-1.08-77

Правила безпеки при експлуатації конденсатопроводів і магістральних трубопроводів для зріджених газів

НПАОП 61.1-1.01-76

Правила техніки безпеки на суднах морського флоту

НПАОП 61.1-1.03-77

Правила техніки безпеки при виконанні робіт на суднах портового і службово-допоміжного флоту

НПАОП 61.1-3.33-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям морського транспорту

НПАОП 61.1-5.01-86

Інструкція щодо забезпечення безпечних морських буксирувань суден та інших плаваючих споруд

НПАОП 61.2-1.03-91

Правила безпеки праці на суднах річкового флоту

НПАОП 61.2-3.32-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям річкового транспорту

НПАОП 63.2-1.13-87

Правила з техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій

НПАОП 63.21-1.02-00

Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту дорожньої техніки

НПАОП 63.21-1.06-70

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виконанні робіт на ланкоскладальних базах ПМС ЦП-2651

НПАОП 63.21-1.07-00

Правила безпеки під час проведення вишукувань автомобільних доріг

НПАОП 63.21-1.10-69

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для рейкозварювальних підприємств

НПАОП 63.21-1.18-89

Правила з охорони праці при технічному обслуговуванні та поточному ремонті тягового рухомого складу та вантажопідіймальних кранів на залізничному ходу ЦТ- 4769

НПАОП 63.21-1.19-61

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при експлуатації паровозів ЦТ-2123

НПАОП 63.21-1.21-77

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для працівників хімікотехнічних лабораторій залізничного транспорту ЦТ- 3451

НПАОП 63.21-1.24-03

Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрежераторного рухомого складу

НПАОП 63.21-1.47-79

Правила охорони праці при виконанні робіт щодо захисних лісових насаджень на залізничному транспорті ЦП‑3877

НПАОП 63.21-1.53-03

Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерни для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму

НПАОП 63.22-1.03-75

Правила техніки безпеки при виконанні морських днопоглиблювальних робіт і експлуатації засобів навігаційного обладнання морських шляхів

НПАОП 63.22-1.04-88

Правила безпеки праці в морських портах РД 31.82.03-87

НПАОП 63.22-1.07-85

Правила з електробезпеки при електропостачанні суден Мінморфлоту СРСР, що ремонтуються та будуються

НПАОП 63.22-1.08-84

Правила безпеки праці при виконанні днопоглиблювальних робіт і обслуговуванні спеціальних механізмів днопоглиблювальних земснарядів річкового флоту

НПАОП 63.22-1.10-73

Правила техніки безпеки при обслуговуванні судноплавної обстановки на внутрішніх водних шляхах

НПАОП 63.22-1.11-76

Правила техніки безпеки при виконанні виправних робіт на внутрішніх водних шляхах

НПАОП 63.22-1.12-91

Правила безпеки праці на перевантажувальних роботах у річкових портах

НПАОП 64.11-1.01-03

Правила безпеки під час виконання робіт на об’єктах операторів поштового зв’язку

НПАОП 64.2-1.02-87

Правила техніки безпеки при експлуатації радіорелейних ліній передач

НПАОП 64.2-1.03-98

Правила безпеки під час робіт на станціях проводового мовлення

НПАОП 64.2-1.06-98

Правила безпеки під час робіт на повітряних лініях зв’язку і проводового мовлення

НПАОП 64.2-1.07-96

Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв’язку і проводового мовлення

НПАОП 64.2-1.08-96

Правила безпеки при роботах на телефонних і телеграфних станціях

НПАОП 64.2-3.04-98

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зв’язку

НПАОП 74.2-1.01-89

Правила з техніки безпеки на топографо-геодезичних роботах (ПТБ-88)

НПАОП 74.2-1.03-83

Правила з техніки безпеки при проведенні спостережень у мережі Держкомгідромету СРСР

НПАОП 74.2-1.04-86

Правила безпеки при експлуатації ракетно-артилерійських комплексів

НПАОП 74.2-1.05-69

Правила техніки безпеки при спорудженні та експлуатації підприємств і об’єктів зв’язку гідрометслужби

НПАОП 74.2-3.01-86

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітників і службовців, які здійснюють спостереження і роботи по гідрометеорологічному режиму навколишнього середовища

НПАОП 74.2-3.10-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, які зайняті на геологічних, топографо-геодезичних, розвідувальних, землеулаштувальних роботах та в картографічному виробництві

НПАОП 74.2-3.35-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, що здійснюють нагляд і роботи щодо гідрометеорологічного режиму навколишнього середовища

НПАОП 74.2-5.12-90

Інструкція щодо безпечного ведення морських інженерно-геологічних робіт КР 39-024-90. Геодезична служба

НПАОП 75.0-3.40-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам державних установ

НПАОП 80.0-1.01-89

Правила безпечної роботи з хімічними речовинами у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, на підприємствах і в установах сиcтеми Держосвіти СРСР

НПАОП 80.0-1.09-00

Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладів першого та другого рівнів акредитації

НПАОП 80.3-3.41-81

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям вищих учбових закладів

НПАОП 85.0-3.01-88

Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, а також норм санітарного одягу і санітарного взуття працівникам установ, підприємств і організацій системи охорони здоров’я

НПАОП 85.11-1.05-70

Правила обладнання, техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в клініко-діагностичних лабораторіях лікувально-профілактичних установ системи Міністерства охорони здоров’я СРСР

НПАОП 85.11-1.06-70

Правила обладнання, експлуатації та техніки безпеки фізіотерапевтичних відділень (кабінетів)

НПАОП 85.11-1.10-84

Правила з техніки безпеки при експлуатації виробів медичної техніки в установах охорони здоров’я. Загальні вимоги

НПАОП 85.11-1.13-59

Правила обладнання і експлуатації інфекційних установ (інфекційних відділень, палат), а також охорони праці персоналу цих установ

НПАОП 85.13-1.12-64

Правила обладнання і експлуатації стоматологічних поліклінік, відділень, кабінетів і зуботехнічних лабораторій

НПАОП 85.14-1.08-79

Правила з охорони праці працівників дезінфекційної справи та з утримання дезінфекційних станцій, дезинфекційних відділів, відділень профілактичної дезинфекції санітарно-епідеміологічних станцій, окремих дезінфекційних установок

НПАОП 90.00-1.03-78

Правила безпеки і виробничої санітарії під час прибирання міських територій

НПАОП 92.0-3.01-83

Галузеві норми безплатної видачі засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств, організацій і закладів Міністерства культури СРСР

НПАОП 92.0-3.46-82

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств, установ та організацій культури

НПАОП 92.11-1.03-80

Правила техніки безпеки і промислової санітарії для кіностудій Держкіно СРСР

НПАОП 92.13-1.07-76

Правила пожежної безпеки, техніки безпеки та виробничої санітарії для організацій кінопрокату

НПАОП 92.2-1.12-73

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах телебачення і радіомовлення

НПАОП 92.53-1.07-73

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для зоопарків

НПАОП 92.61-5.01-81

Інструкція з техніки безпеки при експлуатації спортивних споруд

НПАОП 92.62-5.02-81

Інструкція про організаційно-профілактичні заходи щодо забезпечення безпеки та зниження травматизму при здійсненні навчально-тренувального процесу і проведенні спортивних змагань