«Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки суб‘єкта господарювання (виробничого об‘єкта)»

НПАОП 0.00-7.18-18

“Форми висновків експертиз стану охорони праці та безпеки промислового виробництва”.