Державний класифікатор професій ДК 003:2010 (джерело bukhgalter911)/

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

Наказ Держспоживстандарту України 2807.2010 N327