“Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю”

Постанова КМ України від 21.08.2019 р. № 823

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 823