Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності. ДК 009:2010 (КВЕД)

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

Наказ Держспоживстандарту України 11.10.2010 N457. Чинний від 01.01.2012