НПАОП 0.00-7.01-06

Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами

У покажчику НПАОП, затвердженого Наказом Держпраці України від 16.09.2019 №86, вид економічної діяльності, на який розповсюджується даний НПАОП

НПАОП, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності (код 0.00)

У покажчику НПАОП, затвердженого Наказом Держпраці України від 16.09.2019 №86, № пункту в розділі відповідного КВЕД

96

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

15.05.2006 /№294/ МНС України//Зареєстр Мін’юст України/29.05.2006/№ 620/12494