НПАОП 80.21-1.03-98

Правила безпеки під час трудового навчання і літніх практичних робіт учнів Х-ХІ класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві

У покажчику НПАОП, затвердженого Наказом Держпраці України від 16.09.2019 №86, вид економічної діяльності, на який розповсюджується даний НПАОП

Освіта (код КВЕД 80)

У покажчику НПАОП, затвердженого Наказом Держпраці України від 16.09.2019 №86, № пункту в розділі відповідного КВЕД

3

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

16.11.1998/Наказ №219/ Держнаглядохоронпраці України// Зареєстр Мін’юст України /15.12.1998/№793/3233// Зміни:13.11.2007/Наказ №266/ Держгірпромнагляд// Зареєстр Мін’юст України /04.12.2007/№1341/14608