Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі

Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994 р.