«Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 N246

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 N246