“Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу”

Постанова КМ України від 17.06.2015 № 413

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413