“Про відпустки”

Закон від 15.11.1996 року № 504/96-ВР

Прийнятий ВР України 15.11.1996 року № 504/96-ВР