“Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства”

Постанова КМУ від 25.08.2010 року №725

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

Постанова КМУ від 25.08.2010 року №725