«Про затвердження Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці»

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 №442