«Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру»

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 №270