Роботи та устаткування підвищеної небезпеки (на дозволи та для декларування)

Сервіс визначення переліку робіт підвищеної небезпеки та устаткування підвищеної небезпеки, які потребують отримання відповідних дозволів та подачі декларацій матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання  вимогам законодавства про охорону праці.

(Переліки робіт підвищеної небезпеки та переліки устаткування підвищеної небезпеки  наведені згідно вимог Постанови від 26.10.2011 року КМУ №1107 (в редакції Постанови КМУ від 03.02.2021 №77)).

Поставте позначки в вибраних Вами рядках таблиці, щоб по закінченню вибору отримати зведений перелік вибраних Вами робіт і устаткування, які потребують отримання дозвільних документів в органах Держпраці.

Будь ласка, для забезпечення правильного вибору, ознайомтесь зі змістом  пунктів Технічних регламентів, щоб визначити чи підпадає устаткування Вашого підприємства обладнанню, вказаному в Переліках:

  • Обладнання, що працює під тиском, яке зазначене у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою КМУ від 16.01.2019 року №27;
  • Обладнання, що працює під тиском, яке зазначене у пункті 2 Технічного регламенту простих посудин високого тиску, затвердженого постановою КМУ від 28.12.2016 року №1025;
  • Обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, зазначені у додатку 1 до Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого постановою КМУ від 28.12.2016 року №1055;
  • Усі типи машин та устатковання, що наведені у підпунктах 1 і пункту 2 Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2013 року №62, що не зазначені у групі А;
  • Великотоннажний та інший технологічний транспортний засіб, визначений підпунктом 1 пункту 2 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженою постановою КМУ від 06.01.2010 року №8;
  • Рухоме обладнання, що працює під тиском, зазначене у підпункті 18 пункту 5 Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2018 року №536
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. №956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”.