“Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців”

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640