ДСТУ EN ІSО 7010:2019. Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки

Надано чинності з 01.07.2020 року.

 

Наказ ДП«Український науководослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 24.06.2019 № 174