Архів новин сайту за 2020 рік

Архів новин сайту за 2019 рік.Архів новин сайту за 2021 рік.

Архів новин сайту за 2022 рік.

Архів новин сайт за січень-червень 2023 року

Архів новин сайту за липень-грудень 2023 року

30.12.2020: Розділ сайту «Нормативно-правова база/НПАОП» приведений у відповідність до нової редакції Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці станом на 22.12.2020 року. З оновленої редакції Покажчика вилучені НПАОП0.00-1.59-87, НПАОП 0.00-6.10-97, НПАОП 0.00-6.11-97, НПАОП 0.00-6.12-97, НПАОП 10.0-5.09-04.

25.12.2020: Наказом Держпраці від 22.12.2020 року №165 затверджнена нова редакція Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці станом на 22 грудня 2020 року. Адміністрація сайту проводить роботи з приведення  змісту сайту  у відповідність до нової редакції Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці.

16.12.2020: 16.12.2020 року набрав чинності наказ Мінекономіки від 11.11.2020 р. №2305, яким затверджено нову форму та опис службового посвідчення інспектора праці. Наказ опублікований в «Офіційному віснику України» від 15.12.2020 року №98. Документ доданий в категорії “Переліки НПА за тематикою/Інспектора з охорони праці” та “Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці“.

14.12.2020: 12.12.2020 набрала чинності Постанова КМУ від 09.12.2020 року № 1213, якою внесені зміни в Постанову КМУ від 08.02.1995 року №100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати».

11.12.2020: Постановою КМУ від 09.12.2020 № 1215 «Деякі питання введення в обіг кисневих балонів» внесені зміни до постанови КМУ від 04.07. 2018 №536 «Про затвердження Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском».

09.12.2020: 10.12.2020 набрає чинності Закон України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 04.12.2020 № 1071-IX.

Пунктом 3) частини 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону №1071-ІХ внесені зміни в статтю 11 Закону України «Про дозвільну систему систему у сфері господарської діяльності», включивши пункт 2-1 такого змісту:

“2-1. Документи дозвільного характеру, що не обумовлені міжнародними зобов’язаннями або іншими обмеженнями, встановленими законом, строк дії яких закінчується у період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), вважаються такими, дію яких продовжено на період карантину та обмежувальних заходів і протягом трьох місяців з дня його/їх закінчення”;

Пунктом 6) частини 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону №1071-ІХ виключений  пункті 4) частини 2 розділу II “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” – «4) забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

07.12..2020: 01.12.2020 набрала чинності Постанова КМУ  від 25.11.2020 року №1172 «Про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами». На порталі Верховної Ради внесені зміни в «Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами», затверджений Постановою КМУ від 30.05.2011 №615.

30.11.2020:  Наказом Держпраці від 27.11.2020 року №158 затверджений Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з питань праці на 2021 рік.

07.11.2020: Наказом Держпраці від 30.10.2020 року №141 затверджнений Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці станом на 30 жовтня 2020 року. Розділ сайту «Нормативно-правова база/НПАОП» приведений у відповідність до зазначеного Покажчика нормативно-правових актів.

16.10.2020: 16.10.2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію» (№ 124-IX). Пуктом 68 Закону №124-IX внесені зміни в статті 27 та 28  Закону України «Про охорону праці»:

– Відтепер стандарти не являються нормативно-правовими актами з охорони праці (ст. 27).

– Частина четверта статті 28 Закону України «Про охорону праці»: «Стандарти, технічні умови та інші документи на засоби праці і технологічні процеси повинні включати вимоги щодо охорони праці і погоджуватися з органами державного нагляду за охороною праці» з Закону виключена.

06.10.2020: Пунктами №2 та №7 додатку до Розпорядження КМУ від 23.09.2020 №1143-р «Про скасування деяких актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади» скасовані акти центральних органів виконавчої влади як такі, що втратили актуальність та не відповідають законодавству :  Перелік прав посадових осіб (державних інспекторів) системи Державного комітету України по нагляду за охороною праці, затверджений головою Держнаглядохоронпраці 12.11.1993 р. та наказ Держнаглядохоронпраці від 19.06.1995 р. № 92 «Про затвердження Типового положення про державну інспекцію охорони праці Державного комітету України по нагляду за охороною праці».

Пунктом 3 Постанови КМУ від 23.09.2020 №884 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» внесено зміни в п. 16 «Порядку розслідувань та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» (затв. Постановою КМУ №270 від 23.03.2001 року).

31.08.2020: До бібліотеки сайту в категорію «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці» доданий документ – Постанова КМУ від 08.02.1995 року №100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати».

Наказом Мінекономіки України від 18.08.2020 року №1574 затверджені зміни №9 до Національного класифікатора ДК 003-2010.

На порталі Верховної Ради зміни у ДК 003-2010 ще не внесені.

28.08.2020: Постановою КМУ від 26.08.2020 р.  №648  внесені зміни до п. 6 Постанови КМУ від 21.08.2019 р. № 771 “Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту”. Відповідно до внесених змін набрання чинності нового Технічного регаламенту засобів індивідуального захисту переноситься з 30.08.2020 року на 30.08.2021 року. На порталі Верховної Ради зміни у вказані вище документи ще не внесені.

25.08.2020: Наказом Держпраці України від 05.08.2020 № 88 “Про виключення лабораторій, атестованих на право проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу” з «Інформаційного переліку лабораторій, атестованих на право проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу”   виключено 11 лабораторій. Зміни в “Інформаційний перелік….” ще не внесені. Джерело – сайт Держпраці України.

06.08.2020: 24.07.2020 року набрав чинності наказ Мінекономрозвитку України від 19.05.2020 року №920  «Про затвердження форми постанови про накладення штрафу за порушення законодавства про працю та зайнятість населення». Згідно вимог даного наказу затверджена форма постанови про накладення штрафу за порушення законодавства про працю та зайнятість населення та втратив чинність абзац 13 пункту 1 наказу Мінсоцполітики від 18.08.2017 р.  №1338, яким була затверджена форму постанови по справі про адміністративне правопорушення. Наказ Мінекономрозвитку №920 від 19.05.2020 року доданий до бібліотеки в категорію «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці».

05.08.2020:  23.07.2020 року набрала чинності Постанова КМУ від 08.07.2020 року № 617 «Про внесення зміни до деяких актів Кабінету Міністрів України». Даною Постановою внесені зміни:

31.07.2020. Постановою від 22.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» установлено карантин з 01.08.2020 до 31.08.2020 року та підпунктом 3 пункту 37 вищевказаного документу встановлює порядок допуску працівників до робіт без проведення медичного огляду під час дії карантину:

« 37. На період дії карантину тимчасово дозволяється: ….

3) залучення до роботи без проходження попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, робота яких пов’язана із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення, визначених у переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559».

20.07.2020. В звязку з видаленням з розділу «Діяльність/Нормативна база/Фонд НПАОП 1 частина;Фонд НПАОП 2 частина» сайту Держпраці  України текстових файлів Правил та Норм 20-го сторіччя, що не внесені на портал Верховної Ради, тимчасово на нашому сайті відсутня можливість доступу до файлів вищевказаних НПАОП. Адміністрація сайту працює над питанням відновлення в найкоротші терміни вільного доступу до нормативних документів. Вибачте за тимчасові незручності.

13.07.2020. В розділ сайту «Переліки НПА за тематикою» додана категорія «Гігієна та санітарія».

07.07.2020 року набрав чинності Наказ Мінохорони здоровя України від 28.05.2020 №1276 «Про внесення змін до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів», виклавши його в новій редакції. Даний документ визначає, зокрема, регламенти безпечного застосування пестицидів та агрохімікатів в агровиробництві та доданий в розділ сайту «Переліки НПА за тематикою/Гігієна та санітарія».

26.06.2020. 20.06.2020 року набрала чинності Постанова КМУ від 08.06.2020 №498 «Деякі питання надання страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2». Даний документ доданий в розділ сайту «Переліки НПА за тематикою/Розслідування нещасних випадків/професійних захворювань».

13.06.2020. 12.06.2020 року набрав чинності наказ Мінекономрозвитку України від 19.05.2020 року «Про затвердження форми попередження про відповідальність за порушення законодавства про працю».

Відповідно до п. 16 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю  за результатами інспекційного відвідування складаються акт інспекційного відвідування і в разі виявлення порушень вимог законодавства про працю – припис щодо їх усунення та вищезгадане попередження про відповідальність за порушення законодавства про працю.

Документ доданий в категорію “Переліки НПА за тематикою/ Інспектора праці”.

10.06.2020. 06.06.2020 року набрала чинності Постанова КМУ від 03.06.2020 року №448 «Про внесення змін до Положення про Державну службу з питань праці».

02.06.2020. На сайт додані наступні нормативні  документи:

– в розділ «Переліки НПА за тематикою/Проведення медичних оглядів» – Закон «Про екстрену медичну допомогу», в розділ «Переліки НПА за тематикою/Атестація робочих місць за умовами праці» – «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99», «Показники та критерії умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів».

29.05.2020. 23.05.2020 набрала чинності Постанова КМУ від 13.05.2020 №394 «Про внесення зміни до переліку професійних захворювань» , якою внесені зміни до «Переліку професійних захворювань».

27.05.2020. Мораторій на перевірки бізнесу під час карантину – роз’яснення Мінекономіки. Джерело інформації — Урядовий портал.

 

22.05.2020. Постановою КМУ від 20.05.2020 року № 383 затверджені «Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці», та скасована Постанова КМУ від 06.02.2019 №223, якою  були затверджені Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого нагляду  Державною службою з питань праці” ..

20.05.2020. 19.05.2020 року набрала чинності Постанова КМУ від 06.05.2020 року №352 «Про внесення змін до Положення про порядок надання гірничих відводів і Положення про Державну службу України з питань праці».

19.05.2020. В категорію сайту «Рекомендовані переліки НПА за галузями/Енергетика» додано нормативний акт –  «Положення про Систему управління охороною праці на підприємствах електроенергетики».

15.05.2020. 12.05.2020 року набрав чинності Наказ Минфіну України №155 від 13.04.2020 року про внесення змін до «Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон», який вносить в порядок  забезпечення відрядженого працівника коштами для здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом).

11.05.2020.  05.05.2020 року набрав чинності наказ Мінінфраструктури України від 03.02.2020 року №36 “Про затвердження Правил експлуатації трамвая і тролейбуса“, який тісно пов’язаний з НПАОП 60.2-2.01-06 «Правила охорони праці на міському електричному транспорті». Попередня редакція “Правил експлуатації трамвая і тролейбуса“, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 10.12.1996 р. N103 наказом Мінінфраструктури України від 03.02.2020 року №36 не скасована. На даному сайті розміщені і «Правила експлуатації трамвая і тролейбуса» (1996) і «Правила експлуатації трамвая і тролейбуса» (2020).

04.05.2020 Сьогодні набрала чинності Постанова КМУ від 06.02.2019 року №342 «Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг», яка окрім затвердження даного документу визначає перелік документів, що втратили чинність:
– Постанова КМУ від 14.10.2019 №1076 «Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів»;

Пункт 16 змін, що вносяться до постанов КМУ, затверджених постановою КМУ від 08.04.2013 року №235;

Пункт 15 змін, що вносяться до постанов КМУ, затверджених постановою КМУ від 28.08.2013 року №632;

Пункт 15 змін, що вносяться до актів КМУ, затверджених постановою КМУ від 11.02.2016 року №76.

24.04.202003.04.2020 року набрав чинності Наказ МВС України від 14.01.2020 №17 «Про затвердження Статуту Державних воєнізованих аварійно-рятувальних формувань Державної служби України з надзвичайних ситуацій з органзації та проведення аварійно-рятувальних та інших невікладних робіт на гірничо-рятувальних та інших невідкладних робіт на гірничо-рудних і нерудних підприємствах та інших підземних спорудах, окрім вугільних».

15.04.2020 Оновлений перелік документів в категорії “Інспектора праці” розділу сайту “Переліки НПА за тематикою”.

08.04.2020. 07.04.2020 року набрала чинності Постанова КМУ №256 від 25.03.2020 року «Деякі питання забезпечення трудових прав державних службовців, працівників державних органів, підприємств, установ та організацій на час встановлення карантину у зв’язку із загостренням ситуації, пов’язаної з поширенням випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

02.04.2020 року набрав чинності Закон України від 30.03.2020 року №540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», яким:

– внесено зміни в статтю 21, статтю 24, статтю 60, статтю 113 «Кодексу законів про працю в Україні» та доповнено його главою ХІХ.

– внесено зміни у статтю 47, розділ ХІ  в Закон України «Про зайнятість населення» та його доповнено статтею 47-1;

–  внесено зміни в розділ VIII “Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

04.03.2020 набрала чинності Постанова КМУ від 19.02.2020 р. №132 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. №1545» внесені зміни в п. 11 «Положення про Державну службу з питань праці», в Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та в Постанову КМУ №1836 від 18.12.2006 «Про реалізацію статті 18-1 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні“, яка встановлює «Порядок надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для осіб з інвалідністю, зареєстрованих у державній службі зайнятості» та «Порядок проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки осіб з інвалідністю, зареєстрованих у державній службі зайнятості, за рахунок коштів Фонду соціального захисту  інвалідів».

02.04.2020:  05.03.2020 року набрала чинності Постанова КМУ від 12.02.2020 №188, якою внесені зміни до Постанови КМУ від 12.02.2020 №413 “Про порядок повідомлення Державній Податковій службі та її органам про прийняття працівника на роботу”.

31.03.2020 : 26.03.2020 року відбулося набрання чинності Закону України від 12.12.2019 року №367-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду», яким внесено зміни до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

24.03.2020   Постановою КМУ від 20.03.2020  №226 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України внесені зміни в Постанову КМУ від 27.08.2008 р. № 761 “Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту”.

18.03.2020   Законом від 17.03.2020  №530 -ІХ  “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” внесені зміни в статтю 84 “Кодексу законів про працю України” та статтю 26 Закону України “Про відпустки”.

16.03.2020   12.03.2020 набрали чинності Зміни до “Порядку видачі  дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки“,  затвердженого Постановою КМУ №1107 від 26.10.2011  року.

11.03.2020   Постановою КМУ від 19.02.2020 року №124 внесені зміни в “Порядок надання спеціальних дозволів на користування надарами” (ПКМУ №615 від 30.05.2011), виклавши його в новій редакції.

10.03.2020   Постановою КМУ від 03.03.2020 року №207 внесені зміни в “Порядок видачі  дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки”,  затвердженого Постановою КМУ №1107 від 26.10.2011 року.

09.03.2020 В розділ сайта “Переліки НПА за тематикою” добавлена категорія “Інспектора праці

03.03.2020 Статтею 68 Закону “Про внесення змін до деяких заканодавчих актів України у звязку з прийняттям Закону України “Про стандартизацію“,     ухваленого Верховною Радою України 20.09.2019 року, внесені зміни в статті Закону України «Про охорону праці». Дані зміни набувають чинності 16.10.2020 року.

16.02.2020   В розділ “НПА за тематикою/ Відповідальному за газове господарство” сайту доданий документ – «Порядок технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання», затверджений Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24.10.2011  N 640.

01.02.2020   01.02.2020 року набрав чинності Закон України від 12 грудня 2019 року №378-IX “Про внесення змін до Кодексу законів про працю України“.

Наказом Державної служби статистики України від 21.10.2019 року №348 скасований з 01.01.2020 року звіт про травматизм на виробництві за формою № 7-тнв (річна).

23.01.2020   23.01.2020 року набрав чинності “Технічний регламент обладнання, що працює під тиском”, затверджений Постановою КМУ від 16.01.2019 року  №27  замість “Технічного регламенту безпеки обладнання, шо працює під тиском”.

20.01.2020   24.12.2019 року набрала чинності Постанова КМУ від 04.12.2019 року  №1072 “Про несення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України”, якою внесено зміни в “Положення про Державну службу з питань праці

10.01.2020   01.01.2020 року набрала чинності Постанова КМУ від 04.07.2018 року  №536 “Про затвердження Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском”.

08.01.2020 27.12.2019 набув чинності Закон від 05.12.2019 № 341-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування державної політики у сфері праці, тудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції”, яким внесені зміни в частину четверту статті 33 Закону України “Про охорону праці” та в частину одинадцять статті 9 Закону України “Про колективні договори і угоди”.

Архів новин сайту за 2019 рік.Архів новин сайту за 2021 рік.

Архів новин сайту за 2022 рік.

Архів новин сайт за січень-червень 2023 року

Архів новин сайту за липень-грудень 2023 року

Архів новин сайту за 2019 рік.