Архів новин сайту за липень-грудень 2023 року

Архів новин сайту за 2019 рік.Архів новин сайту за 2020 рік.Архів новин сайту за 2021 рік.

Архів новин сайту за 2022 рік.

Архів новин сайт за січень-червень 2023 року

Архів новин сайту за липень-грудень 2023 року

#НПАОП 28.12.2023: 07.12.2023 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2023 р. № 1272 «Про внесення змін до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98». Зміни, внесені зазначеною вище Постановою КМУ в Постанову Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. №98 на порталі Верховної Ради вже опрацьовані.

Документ – Постанова КМУ від 02.02.2011 №98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» розміщений в наступних категоріях сайту – «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці» та «Переліки НПА за тематикою/Інспектора з охорони праці».

#НПАОП 26.12.2023: 24.12.2023 набрав чинності Закон України від 22.11.2023 року № 3494-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань».

Зазначеним вище Законом внесені зміни зокрема:

– у пункті 5 частини першої статті 40;у статті 67;  частину другу статті 76; статтю 771 викладено в оновленій редакції: стаття 83 після частини першої доповнена новою частиною; у статті 84;  частину сьому статті 252 Кодексу законів про працю України ;

– у частину першу статті 5; виключена стаття 151 ; стаття 161 викладена у оновленій редакції;  у частині першій статті 191; стаття 24  доповнена новою частиною; частина перша статті 25 доповнена пунктом 20: у статті 26 Закону України «Про відпустки»;

  • у частину сьому статті 41 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”;
  • частина перша статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» доповнена абзацом шостим;

– у пункт 2 частини третьої статті 3;  пункт 1 частини першої статті 51 Закону України «Про державну службу»;

– у частині другій статті 57 Закону України «Про освіту»;

– у частині третій статті 63 Закону України «Про фахову передвищу освіту»;

-у статті 12; пункті 3 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 року № 2136-IX;

Пропонуємо аналітичні пости щодо Закону України від 22.11.2023 року N 3494-IX від ІПС «Ліга Закон» та від порталу «Дебіт-Кредит».

Зміни, внесені Законом України від 22.11.2023 року № 3494-IX у зазначені вище Закони України, розміщені  на порталі Верховної Ради, вже опрацьовані.

Документи – «Кодекс законів про працю України», Закон України «Про відпустки», Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»  розміщені в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Закони», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці».

#НПАОП 22.12.2023: Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.10.2023 №1769 «Про затвердження змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»» унесені зміни до «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я».

Зміни до «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 року № 117, розміщеного на порталі Верховної Ради України, вже опрацьовані.

Документ – «Випуск 90. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП). Абетковий перелік професій працівників, що розміщені в ДКХП, із зазначенням випусків, розділів та професій за раніше чинними ЄТКД. (джерело – rada.gov.ua)» розміщений в категорії сайту «Нормативно-правова база/Накази».

#НПАОП 21.12.2023: До бібліотеки нормативних актів, розміщених на сайті, доданий документ – «Гігієнічний норматив «Перелік промислових алергенів», затверджений наказом МОЗ України від 02.03.2007 N 99, на який посилається пункт 6 додатку 4 «Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язковий попередній (періодичні) огляд працівників» «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», (наказ МОЗ України від 21.05.2007 N 246) за необхідності уточнення віднесення конкретної хімічної речовини до класу алергенів та канцерогенів.

Документ «Гігієнічний норматив «Перелік промислових алергенів», затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.03.2007 N 99, доданий у бібліотеку нормативних документів в такі категорії сайту: «Нормативно-правова база/Накази», «Переліки НПА за тематикою/Гігієна та санітарія», «Переліки НПА за тематикою/Проведення медичних оглядів ».

#НПАОП 20.12.2023: 13.12.2023 року набрав чинності наказ МВС України від 13.10.2023 № 836 «Про затвердження Порядку управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та пожеж», затверджений відповідно до частини другої статті 42-2 Кодексу цивільного захисту України з метою забезпечення процесів управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та пожеж та пожеж.

Методика призначена для оцінювання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та пожеж (далі – НС), яке є складовою процесу управління ризиками виникнення НС і здійснюється з метою забезпечення отримання інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень стосовно розроблення та вжиття заходів із зменшення (мінімізації) ризиків виникнення НС.

Документ – «Методика оцінювання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та пожеж», затверджений наказом МВС України від 13.10.2023 р. № 836 доданий в наступні категорії сайту – «Нормативно-правова база/Накази», «Нормативно-правова база/НАПБ (пожежна безпека)».

#НПАОП 07.12.2023: 15.11.2023 р. набув чинності наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07.09.2023 р. № 743 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 березня 2022 року № 194», який визнав таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 17.03.2022 року № 194 «Про продовження строку дії документів щодо дорожнього перевезення небезпечних вантажів під час дії воєнного стану в Україні».

Документи, що регламентують порядок організації дорожнього перевезення небезпечних вантажів та зокрема документ – наказ Міністерства внутрішніх справ України від 17.03.2022 року № 194 «Про продовження строку дії документів щодо дорожнього перевезення небезпечних вантажів під час дії воєнного стану в Україні», розміщені в категорії сайту «Переліки НПА за тематикою/Дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)».

Документ – наказ Міністерства внутрішніх справ України від 17.03.2022 року № 194 «Про продовження строку дії документів щодо дорожнього перевезення небезпечних вантажів під час дії воєнного стану в Україні» доданий в категорію сайту «Нормативно-правова база/скасовані НПА»

#НПАОП 06.12.2023: 21.11.2023 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.2023 №2013 «Про затвердження переліку продукції для цілей застосування деяких технічних регламентів та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Крім затвердженого переліку продукції для цілей застосування деяких технічних регламентів, зазначеним документом внесені зміни до деяких постанов КМУ, зокрема, пункт 21 постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 р. № 62 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин» викладено у новій редакції.

Зміни, унесені Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2023 №2013 «Про затвердження переліку продукції для цілей застосування деяких технічних регламентів та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» до нормативних актів, розміщених на порталі Верховної Ради, вже опрацьовані.

Документ «Технічний регламент безпеки машин» розміщений в категоріях сайту – «Нормативно-правова база/Технічні регламенти», «Рекомендовані НПА за тематикою/Ринковий нагляд», «Переліки НПА за тематикою/Дозвіл, декларація, експертиза».

#НПАОП 04.12.2023: До бібліотеки нормативних документів доданий наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10.11.2022 № 2020 «Про затвердження Порядку збирання та передачі інформації про випадки гострих та хронічних професійних захворювань (отруєнь) для автоматизованої системи обліку та аналізу гострих та хронічних професійних захворювань», в редакції від 20.06.2023 р.

Порядок розроблений відповідно до пункту 125 «Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 року № 337 та призначений для закладів охорони здоров’я.

Документ «Порядок збирання та передачі інформації про випадки гострих та хронічних професійних захворювань (отруєнь) для автоматизованої системи обліку та аналізу гострих та хронічних професійних захворювань» додані в бібліотеку нормативних документів в такі категорії сайту: «Нормативно-правова база/Накази», «Переліки НПА за тематикою/Розслідування нещасних випадків».

#НПАОП 30.11.2023: 15.11.2023 р. набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України від 05.09.2023 № 1577 «Про затвердження Змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань та пункту 2.2 Методики розрахунку розподілу рівнів електромагнітного поля» та «Зміна до пункту 2.2 Методики розрахунку розподілу рівнів електромагнітного поля».Також 15.11.2023 набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22.09.2023 р. № 1669 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05 вересня 2023 року № 1577», яким унесені зміни в зазначений вище наказ МОЗ України від 05.09.2023 р. № 1577 «Про затвердження Змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань та пункту 2.2 Методики розрахунку розподілу рівнів електромагнітного поля».

Зміни в документі – наказ МОЗ України від 05.09.2023 № 1577 «Про затвердження Змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань та пункту 2.2 Методики розрахунку розподілу рівнів електромагнітного поля», унесені наказом МОЗ України від 22.09.2023 р. № 1669 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05 вересня 2023 року № 1577» та у «Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань» (ДСН 239-96), затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.1996 № 239, який розміщений на порталі Верховної Ради України, ще не опрацьовані.

Документ «Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань» (ДСН 239-96), затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.1996 № 239, розміщений в бібліотеці нормативних документів в таких категоріях сайту: «Нормативно-правова база/Накази», «Переліки НПА за тематикою/Гігієна та санітарія».

#НПАОП 29.11.2023: 17.11.2023 р. набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07.09.2023 № 1585 «Про внесення зміни до Гігієнічних регламентів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Також 17.11.2023 набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2023 р. № 1681 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 07 вересня 2023 року № 1585», яким унесені зміни в зазначений вище наказ МОЗ України від 07.09.2023 р. № 1585 «Про внесення зміни до Гігієнічних регламентів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Зміни в документі – наказ МОЗ України від 07.09.2023 № 1585 «Про внесення зміни до Гігієнічних регламентів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», унесені наказом МОЗ України від 25.09.2023 р. № 1681 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 07 вересня 2023 року № 1585» та у Гігієнічному регламенті «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.01.2020 р. № 52, який розміщений на порталі Верховної Ради України, ще не опрацьовані.

Документ «Гігієнічний регламент «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.01.2020 № 52, розміщений в бібліотеці нормативних документів в таких категоріях сайту: «Нормативно-правова база/Накази», «Переліки НПА за тематикою/Гігієна та санітарія».

#НПАОП 28.11.2023: Одночасно з набранням чинності Законом України від 02.05.2023 р. № 3063-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки», 27.11.2023 року набрав чинності наказ МВС України від 31.07.2023 № 627 «Про затвердження Порядку управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та пожеж»,  затверджений відповідно до частини другої статті 42-2 Кодексу цивільного захисту України з метою визначення процесів управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та пожеж.

Документ – «Порядок управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та пожеж», затверджений наказом МВС України від 31.07.2023 р. № 627 доданий в наступні категорії сайту – «Нормативно-правова база/Накази», «Нормативно-правова база/НАПБ (пожежна безпека)».

#НПАОП 27.11.2023: 27.05.2023 у газеті «Голос України» №106 опублікований та 27.11.2023 набув чинності Закон України від 02.05.2023 № 3063-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки», яким внесені зміни до таких законодавчих актів України:

  • У Кодекс цивільного захисту України (численні зміни).
  • У частину першій статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.
  • До абзацу другого частини першої статті 3 Закону України “Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності”.

Зокрема у новій редакції викладено пункт 14 статті 20 Кодексу цивільного захисту України, яким тепер встановлено, що суб’єкти господарювання зобов’язані забезпечити безперешкодний доступ уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, для здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки незалежно від присутності керівника (уповноваженої особи) суб’єкта господарювання. Також внесені Законом № 3063-IX зміни дозволяють ДСНС проводити перевірки з питань додержання законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки і ті суб’єкти господарювання, які підпадають під дію Закону України “Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності”.

Пропонуємо аналітичний пост щодо Закону України від 02.05.2023 №3063-ІХ від газети «Приватний підприємець» (http://chp.com.ua/).

В бібліотеці сайту нормативні документи розміщені:

#НПАОП 24.11.2023: 21.11.2023 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2023 № 1199 «Про внесення зміни до переліку суб’єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона».

Зміни, унесені Постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2023 № 1199 «Про внесення зміни до переліку суб’єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона» у документі «Перелік суб’єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона», затверджений Постановою КМУ від 05.06.2013 р. № 397, який розміщений на порталі Верховної Ради України, вже опрацьовані.

Документ – «Перелік суб’єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона», затверджений Постановою КМУ від 05.06.2013 р. № 397 доданий в наступні категорії сайту – «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Нормативно-правова база/НАПБ (пожежна безпека)».

#НПАОП 22.11.2023: 01.10.2023 р. набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2023 № 863 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію дезінфекційних засобів».

Пропонуємо аналітичні пости від ІПС «Ліга Закон» та сайту Держзакупівлі щодо змісту «Положення про державну реєстрацію дезінфекційних засобів», затвердженого Постановою КМУ від 17.07.2023 р. № 1281.

Документи «Положення про державну реєстрацію дезінфекційних засобів» та «Державний реєстр дезінфекційних засобів на порталі відкритих даних Дія» додані в бібліотеку нормативних документів в такі категоріях сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Переліки НПА за тематикою/Гігієна та санітарія».

#НПАОП 21.11.2023: 20.09.2023 р. набув чинності Закон України від 24.082023 р. № 3354-IX “Про правотворчу діяльність”, який визначає ієрархічну систему нормативно правових актів.

Пропонуємо аналітичний пост від від ІПС «Ліга Закон» щодо Закону України від 24.082023 р. № 3354-IX «Про правотворчу діяльність».

Документ – Закон України від 24.08.2023 р. № 3354-IX “Про правотворчу діяльність“, доданий в бібліотеку нормативних документів в такі категорії сайту: «Нормативно-правова база/Накази», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці» та «Переліки НПА за тематикою/Інспектора з охорони праці».

#НПАОП 17.11.2023: 07.11.2023 р. набрали чинності накази Міністерство фінансів України від 17.10.2023 № 560 «Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон» та від 31.10.2023 №608 «Про внесення змін до Змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон».

Пропонуємо аналітичний пост від Порталу «Дебіт-Кредит» щодо змін в законодавстві, внесених наказами Міністерства фінансів України від 17.10.2023 № 560 «Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон» та від 31.10.2023 № 608 «Про внесення змін до Змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон».

Зміни, унесені зазначеними вище наказами Міністерства фінансів України від 17.10.2023 № 560 та від 31.10.2023 № 608, у документі «Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон», затверджений наказом Мінфіну України від 13.03.1998р. № 59, розміщеного на порталі Верховної Ради України, ще не опрацьовані.

Документ «Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон», затверджена наказом Мінфіну України від 13.03.1998р. № 59, розміщений в бібліотеці нормативних документів в таких категоріях сайту: «Нормативно-правова база/Накази», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці» та «Переліки НПА за тематикою/Інспектора з охорони праці».

#НПАОП 15.11.2023: 09.11.2023 р. набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2023 р. № 1143 «Про внесення змін до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки».

Зміни, унесені Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2023 р. № 1143 «Про внесення змін до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» у документі «Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки», затверджений Постановою КМУ від 05.06.2013 р. № 440, який розміщений на порталі Верховної Ради України, вже опрацьовані.

Пропонуємо аналітичний пост від журналу «Охорона праці і пожежна безпека» щодо змін в законодавстві, внесених Постановою КМУ від 03.11.2023 р. № 1143.

Документ – «Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки», затверджений Постановою КМУ від 05.06.2013 р. № 440 розміщений в наступних категоріях сайту – «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Нормативно-правова база/НАПБ (пожежна безпека)».

#НПАОП 13.11.2023: 02.11.2023 р. набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 27.10.2023 р. № 1118 «Деякі питання провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном», якою затверджені «Порядок подання декларації про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном» та «Порядок формування та ведення переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном» та водночас визнала такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України зокрема –  Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1060 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном» та Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 р. № 734 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства».

Документи – Постанова Кабінету Міністрів України від 27.10.2023 № 1118 «Деякі питання провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном», та затверджені нею Порядок подання декларації про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном та Порядок формування та ведення переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном» розміщені в наступних категоріях сайту – «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці».

#НПАОП 09.11.2023: 13.10.2023 р. набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17.07.2023 р. № 1281 «Про затвердження Порядку проведення оцінки канцерогенних та мутагенних ризиків та дій роботодавців у разі виявлення небезпеки впливу на працівників канцерогенів та мутагенів».

Документ «Порядок проведення оцінки канцерогенних та мутагенних ризиків та дій роботодавців у разі виявлення небезпеки впливу на працівників канцерогенів та мутагенів», затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.07.2023 р. № 1281, доданий в бібліотеку нормативних документів в такі категорії сайту: «Нормативно-правова база/Накази», «Переліки НПА за тематикою/Гігієна та санітарія».

Документи, на які посилається «Порядок проведення оцінки канцерогенних та мутагенних ризиків та дій роботодавців у разі виявлення небезпеки впливу на працівників канцерогенів та мутагенів», затверджений наказом МОЗ України від 17.07.2023 р. № 1281, а саме:

розміщені в бібліотеці нормативних документів в таких категоріях сайту: «Нормативно-правова база/Накази», «Переліки НПА за тематикою/Гігієна та санітарія».

#НПАОП 08.11.2023: 02.11.2023 р. набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17.08.2023 р. № 1473 «Про затвердження Змін до Гігієнічних регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зони».

Також 02.11.2023 набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України від 05.09.2023 р. № 1572 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17 серпня 2023 року № 1473», яким унесені зміни в зазначений вище наказ МОЗ України від 17.08.2023 р. № 1473 «Про затвердження Змін до Гігієнічних регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зони».

Зміни в документі наказ МОЗ України від 17.08.2023 р. № 1473 «Про затвердження Змін до Гігієнічних регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зони», унесені наказом МОЗ України від 05.09.2023 р. № 1572 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17.08.2023 р. № 1473» та у Гігієнічному регламенті допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони», затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.07.2020 р. № 1596, які розміщені на порталі Верховної Ради України, ще не опрацьовані.

Документ «Гігієнічний регламент допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони», затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.07.2020 № 1596, розміщений в бібліотеці нормативних документів в таких категоріях сайту: «Нормативно-правова база/Накази», «Переліки НПА за тематикою/Гігієна та санітарія».

#НПАОП 07.11.2023: 04.11.2023 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2023 р. № 1137 «Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 314».

Зміни, внесені Постановою КМУ від 31.10.2023 р. № 1137 в Постанову КМУ від 18.03.2022 р. № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану», на порталі Верховної Ради вже опрацьовані.

Документ – Постанова КМУ від 18.03.2022 р. № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану»  розміщений в наступних категоріях сайту – «Переліки НПА за тематикою/ Дозвіл, декларація, експертиза», «Нормативно-правова база/Постанови КМУ»,  «Переліки НПА за тематикою/ Інспектора з охорони праці», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці».

#НПАОП 06.11.2023: 31.10.2023 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 27.10.2023 р. № 1119 «Про внесення змін до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану».

Зміни, внесені зазначеною вище Постановою КМУ від 27.10.2023 р. № 1119 в «Порядок залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. № 753,  на порталі Верховної Ради вже опрацьовані.

Пропонуємо аналітичний пост від Порталу «KadrEX — кадровий експерт» щодо змін в законодавстві, внесених Постановою КМУ від 27.10.2023 року № 1119.

Документ – «Порядок залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. № 753 розміщений в наступних категоріях сайту – «Нормативно-правова база/Постанови КМУ»,   «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці».

#НПАОП 01.11.2023: 01.10.2023 р. набрала чинність Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2023 р. №86 «Про затвердження переліку небезпечних речовин, заборонених для застосування в Україні».

Документ «Перелік небезпечних речовин, заборонених для застосування в Україні», затверджений Постановою КМУ від 31.01.2023 р. №86, доданий до бібліотеки нормативних документів в категорії сайту «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Рекомендовані переліки НПА за тематикою/Гігієна та санітарія» .

 #НПАОП 30.10.2023: 24.10.2023 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 20.10.2023 № 1100 «Деякі питання подання звітності про здійснення діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном», якою відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 38 Закону України “Про зайнятість населення” затверджені «Порядок подання звітності про здійснення діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном» та «Форма звітності про здійснення діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном N 1-TM».

Пропонуємо аналітичний пост від Порталу «Дебіт-Кредит» щодо змін в законодавстві, внесених Постановою КМУ від 20.10.2023 року № 1100.

Документи – «Порядок подання звітності про здійснення діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном» та «Форма звітності про здійснення діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном N 1-TM» розміщені в наступних категоріях сайту – «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», »,   «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці».

#НПАОП 25.10.2023: 18.10.2023 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2023 р. № 1085 «Про внесення змін до Порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників) у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком». Зміни, внесені зазначеною вище Постановою КМУ в Постанову Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 р. № 1449 на порталі Верховної Ради вже опрацьовані.

Документ – «Порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників) у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком» розміщений в наступних категоріях сайту – «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», »,   «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці».

#НПАОП 23.10.2023: 10.10.2023 р. набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України від 30.06.2023 № 1191 «Про затвердження Мінімальних вимог безпеки та гігієни ручного переміщення вантажів».

Документ «Мінімальні вимоги безпеки та гігієни ручного переміщення вантажів», затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30.06.2023 № 1191, розміщені в бібліотеці нормативних документів в таких категоріях сайту: «Нормативно-правова база/Накази», «Рекомендовані НПА за галузями» (у всі галузі)», «Переліки НПА за тематикою/Гігієна та санітарія».

#НПАОП 20.10.2023: 05.10.2023 р. набрав чинності наказ Міністерства енергетики України від 29.09.2023 р. № 292 «Про затвердження Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку» (надалі – ТО ВБСГ (авт.)).

Основні вимоги Порядку ТО ВБСГ:

Порядок встановлює вимоги щодо виконання робіт з технічного обслуговування (далі – ТО) внутрішньобудинкових систем газопостачання (далі – ВБСГ) у дво- та багатоквартирних будинках, включаючи гуртожитки, незалежно від їхньої відомчої належності та форми власності, що оснащені газовими приладами (пристроями), газоспоживаючим обладнанням, тепловими агрегатами.

Згідно з вимогами частини третьої статті 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» для забезпечення безпеки газопостачання та готовності внутрішньобудинкових систем газопостачання дво- або багатоквартирного будинку до надання послуг з розподілу та постачання природного газу співвласники такого будинку або за їхнім рішенням – управитель багатоквартирного будинку, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, інша уповноважена співвласниками особа мають укласти договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку з оператором газорозподільної системи або іншим суб’єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт.

ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку – огляд, обстеження, виявлення недоліків, які впливають на працездатність ВБСГ, виконання робіт відповідно до Переліку видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках, затвердженого наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 27 травня 2020 року N 342.

Оператор газорозподільчих мереж (ГРМ) розміщує на своєму офіційному вебсайті публічний договір на ТО ВБСГ багатоквартирного будинку та інформацію про кошторисну вартість ТО ВБСГ кожного багатоквартирного будинку, розташованого в межах території, де знаходиться газорозподільна система, на якій він здійснює господарську діяльність.

Перелік суб’єктів господарювання – виконавців робіт з ТО ВБСГ, до яких може звернутися замовник розміщує на своєму офіційному вебсайті Державна служба з питань праці.

Виконавець робіт з ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку зобов’язаний розмістити відомості щодо наявності документів, які дають право на виконання ним робіт з ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку на своєму офіційному вебсайті.

За результатами проведення першого ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку виконавець робіт складає у трьох примірниках Технічний паспорт внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку, два з яких зберігаються у виконавця робіт та замовника, а третій направляється до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) на ринку природного газу, здійснює державний енергетичний нагляд (контроль) на ринку природного газу.

Попередній документ, що визначав порядок ТО ВБСГ («Положення про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків громадських будівель,  підприємств побутового та комунального призначення», затверджений наказом Державної акціонерної холдингової компанії “Укргаз” від 30.071997 р. N 35) втратив чинність ще від  06.07.2018 р. на підставі наказу Міністерства енергетики та вугульної промисловості України  від 10.05.2018  № 250.

Документи «Порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку», затверджений наказом Міністерства енергетики України від 29.09.2023 р. № 292 та «Перелік видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках», затверджений наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля України 27.05.2020 р. № 342 додані в бібліотеку нормативних документів такі категорії сайту: «Нормативно-правова база/Накази», «Рекомендовані переліки НПА за галузями/Газова промисловість», «Переліки НПА за тематикою/Відповідальному за газове господарство».

#НПАОП 11.10.2023: 01.10.2023 р. набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України від 05.06.2023 № 1013 «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест».

Також 01.10.2023 набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14.08.2023 № 1460 «Про внесення зміни до Державних санітарних норм і правил «Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест», яким внесені зміни в новоприйняті «Державні санітарні норми і правила «Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест».

Зазначений вище наказ МОЗ України від 05.06.2023 № 1013 визнанав таким, що втратив чинністьнаказ МОЗ України від 01.10.2012 р. № 762 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту і азбестовмісних матеріалів».

Зміни в документі «Державні санітарні норми і правила «Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест», унесені наказом охорони здоров’я України від 14.08.2023 р. № 1460, який розміщений на порталі Верховної Ради України, ще не опрацьовані.

Документ «Державні санітарні норми і правила «Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест», затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05.06.2023 № 1013 та зміни до нього, розміщені в бібліотеці нормативних документів в таких категоріях сайту: «Нормативно-правова база/Накази», «Рекомендовані НПА за галузями/Будівництво та промисловість будматеріалів», «Переліки НПА за тематикою/Гігієна та санітарія».

#НПАОП 22.09.2023: 14.09.2023 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2023 р. № 965 «Про затвердження Порядку розслідування аварій на об’єктах підвищеної небезпеки».

Згідно вимог зазначеного вище документу, до складу комісії з розслідування аварій на об’єктах підвищеної небезпеки повинен, окрім інших, залучається керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку оператором покладено виконання функцій з охорони праці. Пунктом 1 зазначеного Порядку дане визначення поняття «оператор» – юридична особа та фізична особа- підприємець, які експлуатують (планують експлуатувати) хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки.

Документ «Порядок розслідування аварій на об’єктах підвищеної небезпеки», затверджений Постановою Кабміну України від 08.09.2023 № 965, доданий в бібліотеку нормативних документів в такы категорії сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Рекомендовані НПА за тематикою/Об’єкти підвищеної небезпеки (ОПН)».

#НПАОП 21.09.2023: 05.09.2023 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 01.09.2023 р. № 935 «Про внесення змін до переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих». Зміни, внесені зазначеною вище Постановою КМУ в Постанову Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. №98 на порталі Верховної Ради вже опрацьовані.

Документ – « Перелік медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих» розміщений в наступних категоріях сайту – «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Рекомендовані НПА за тематикою/Проведення медичних оглядів».

#НПАОП 19.09.2023: 29.08.2023 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2023 р. № 913 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98». Зміни на порталі Верховної Ради в Постанову Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. №98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів», вже внесені.

Документ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів», затверджений Постановою КМУ від 02.02.2011 року № 98, доданий в бібліотеку нормативних документів в такі категорії сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці» та «Переліки НПА за тематикою/Інспектора з охорони праці».

#НПАОП 19.09.2023: 08.09.2023 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 949 від 05.09.2023 «Про внесення змін до Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців».

Пропонуємо аналітичний пост щодо Постанови КМУ від 05.09.2023 року N 949 від «Судово-юридичної газети в Україні».

Зміни на порталі Верховної Ради в «Порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 р. № 640 вже опрацьовані.

Документ «Порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців», затверджений Постановою КМУ від 23.08.2017 року № 640, розміщений в бібліотеці нормативних документів в таких категоріях сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці» та «Переліки НПА за тематикою/Інспектора з охорони праці».

#НПАОП 15.09.2023: 05.09.2023 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 01.09.2023 р. № 933 «Про внесення зміни до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

3 05.09.2023 р. Державна служба з питань праці України не здійснює державний ринковий нагляд за знаками безпеки і захисту здоров’я працівників та втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 р. № 1262 «Про затвердження Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників».

Пропонуємо аналітичний пост щодо Постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2023 р. № 933 від Державної служби України з питань праці.

З 12.08.2023 р. застосовується НПАОП 0.00-7.22-23 “Мінімальні вимоги до забезпечення знаками безпеки та здоров’я на роботі”, затверджений наказом Міністерства економіки України від 09.03.2023 № 1268.

Документ «НПАОП 0.00-7.22-23 Мінімальні вимоги до забезпечення знаками безпеки та здоров’я на роботі» розміщений в наступних категоріях сайту – «Нормативно-правова база/НПАОП», «Рекомендовані НПА за галузями/До всіх галузей діяльності)» та «Переліки НПА за тематикою/Інспектора з охорони праці».

#НПАОП 14.09.2023: 01.09.2023 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2023 р. № 922 «Про внесення зміни до пункту 20 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки».

Зміни на порталі Верховної Ради в Постанову Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», вже унесені.

Документ «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» розміщений в категоріях сайту – «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Переліки НПА за тематикою/Дозвіл, декларація, експертиза».

#НПАОП 13.09.2023: 12.09.2023 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2023 р. № 957 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 і від 8 серпня 2016 р. N 500».

Зазначеною постановою Уряд уніс зміни у Порядок обчислення середньої заробітної плати.

Зміни на порталі Верховної Ради в Постанову Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 року №100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати”, затвердженої Постановою КМУ від 08.02.1995 року №100, ще не внесені.

Пропонуємо Постанову КМУ від 08.02.1995 року №100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати” з унесеними останніми змінами та  аналітичний пост щодо Постанови КМУ № 957 від 08.09.2023 р. «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 і від 8 серпня 2016 р. N 500» від ІПС «Ліга Закон».

Документ «Порядок обчислення середньої заробітної плати», затверджений Постановою КМУ від 08.02.1995 року №100, розміщений в бібліотеці нормативних документів в таких категоріях сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці».

#НПАОП 11.09.2023: 02.09.2023 у газеті «Голос України» № 29 було офіційно опубліковано Закон № 3256-IX від 14.07.2023 р. «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства про колективні угоди та договори».

Пропонуємо аналітичний пост щодо Закону № 3256-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства про колективні угоди та договори» від ІПС «Ліга Закон».

Закон набирає чинності через шість місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, але не раніше набрання чинності Законом України від 23.02.2023 № 2937-IX «Про колективні угоди та договори».

#НПАОП 08.09.2023: 29.08.2023 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 912 від 25.08.2023 «Про внесення змін до переліку органів ліцензування». Відповідним рішенням Міністерство економіки України виключається з Переліку органів ліцензування, як орган ліцензування господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Пропонуємо аналітичний пост щодо Постанови КМУ від 25.08.2023 року N 912 від ІПС «Ліга Закон».

#НПАОП 05.09.2023: У газеті «Урядовий кур’єр» від 01.09.2023 № 176 офіційно опублікована та набирає чинності 01.01.2024 р. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2023 № 920 «Про внесення зміни до пункту 12 Типового положення про відомчу пожежну охорону та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Зміни на порталі Верховної Ради в «Типове положення про відомчу пожежну охорону», затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 р. № 5 ще не внесені.

Документ «Типове положення про відомчу пожежну охорону» доданий в бібліотеку нормативних документів в такі категорії сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Нормативно-правова база/НАПБ (пожежна безпека)».

#НПАОП 26.08.2023: 25.08.2023 на порталі Верховної Ради України опрацьовані зміни, внесені Постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2023  № 880 «Про внесення змін до Технічного регламенту безпеки машин».

З 24.08.2023 року «Технічний регламент безпеки машин», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 р. № 62 викладений в новій редакції.

У відповідності до вимог абзацу 2 пункту 21 Постанови КМУ від 26.10.2011 №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» та пункту 1 групи Б додатку 2 «Переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого Постанови КМУ від 03.02.2021 №77 «Про затвердження переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 2 «Технічного регламенту безпеки машин», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 р. № 62, що не зазначені у групі А, здійснюються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

 

Неофіційно – пропонуємо ребус від Кабінету Міністрів України для тих, хто має намір подати декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та суб’єктам нагляду та контролю на вихідні і не тільки:

Які машини, механізми та устаткування підвищеної небезпеки з 24.08.2023р. підлягають декларуванню згідно пункту 1 групи Б додатку 2 «Переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого Постанови КМУ від 03.02.2021 №77 «Про затвердження переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якщо в оновленій редакції «Технічного регламенту безпеки машин» у пункті 2 підпункти 1 і 2 відсутні?

Домашнє завдання: порівняти пункти 2 «Технічного регламенту безпеки машин» на Порталі Верховної Ради до змін та після внесення змін або за допомогою порівняльної таблиці.

Документ «Технічний регламент безпеки машин» розміщений в категоріях сайту – «Нормативно-правова база/Технічні регламенти», «Рекомендовані НПА за тематикою/Ринковий нагляд», «Переліки НПА за тематикою/Дозвіл, декларація, експертиза».

#НПАОП 24.08.2023: 24.08.2023 набрала чинності Постанова Кабінет Міністрів України від 19.08.2023  № 880 «Про внесення змін до Технічного регламенту безпеки машин», якою вносяться зміни в «Технічний регламент безпеки машин», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 р. № 62, та виклавши його в новій редакції. Джерело інформації – Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів Міністерства юстиції України.

Зміни в документ «Технічний регламент безпеки машин», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 р. № 62, який розміщений на порталі Верховної Ради України, ще не внесені.

В оновленій редакції «Технічного регламенту безпеки машин» розширений перелік продукції, на які поширюється його дія.

У відповідності до вимог абзацу 2 пункту 21 Постанови КМУ від 26.10.2011 №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» та пункту 1 групи Б додатку 2 «Переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого Постанови КМУ від 03.02.2021 №77 «Про затвердження переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 2 «Технічного регламенту безпеки машин», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 р. № 62, що не зазначені у групі А, здійснюються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Документ «Технічний регламент безпеки машин» (скасована та оновлена його редакції) розміщений в категоріях сайту – «Нормативно-правова база/Технічні регламенти», «Рекомендовані НПА за тематикою/Ринковий нагляд», «Переліки НПА за тематикою/Дозвіл, декларація, експертиза».

Корисні посилання:

Пропонуємо скористатись сервісом визначення переліку робіт підвищеної небезпеки та устаткування підвищеної небезпеки, які потребують отримання відповідних дозволів та подачі декларацій матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства про охорону праці, розміщеним в категорії «Сервіси».

#НПАОП 22.08.2023: 08.08.2023 року набрав чинності наказ Міністерства енергетики України від 15.05.2023 № 166 «Про затвердження Інструкції з обліку та розслідування аварій та відмов в роботі енергетичного господарства споживачів».

Документ «Інструкція з обліку та розслідування аварій та відмов в роботі енергетичного господарства споживачів» розміщений в наступних категоріях сайту – «Нормативно-правова база/Накази», «Рекомендовані НПА за тематикою/Відповідальному за електрогосподарство».

#НПАОП 21.08.2023: 12.08.2023 року набрав чинності наказ Міністерства економіки України від 09.03.2023 № 1268 «Про затвердження Мінімальних вимог до забезпечення знаками безпеки та здоров’я на роботі», крім пункту 2 розділу ІІ Мінімальних вимог до забезпечення знаками безпеки та здоров’я на роботі, затверджених цим наказом, який набирає чинності через три місяці з дня набрання чинності цим наказом (знаки безпеки, що вже використовуються на роботі, повинні бути приведені роботодавцем у відповідність до вимог, установлених додатками 1-9 до цих Мінімальних вимог до 12.11.2023 -авт.).

Документ «Мінімальні вимоги до забезпечення знаками безпеки та здоров’я на роботі» розміщений в наступних категоріях сайту – «Нормативно-правова база/Накази», «Рекомендовані НПА за галузями/До всіх галузей діяльності)» та «Переліки НПА за тематикою/Інспектора з охорони праці».

#НПАОП 16.08.2022: Наказом Державної служби з питань праці від 14.08.2023 №177 затверджений Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці станом на 14 серпня 2023 року.

Даним наказом в Покажчик НПАОП включені:

НПАОП 0.00-7.22-23 «Мінімальні вимоги до забезпечення знаками безпеки та здоров’я на роботі»; НПАОП 11.1-1.16-23 «Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості»; НПАОП 0.00-7.23-23 «Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я працівників, які потенційно зазнають ризику у вибухонебезпечних середовищах»;

та виключені з Покажчика НПАОП:

НПАОП 11.1-1.01-08 «Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України»; НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах».

Документи, що виключені з Покажчика НПАОП, переведені в категорію «Нормативно-правова база/Скасовані НПА». Бібліотека сайту приведена у відповідність до нової редакції Покажчика НПАОП станом на 14.08.2023 року.

#НПАОП 15.08.2023: У газеті «Урядовий кур’єр» від 15.08.2023 №165 офіційно опублікована Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2023 № 828 «Про поновлення строків надання адміністративних послуг і видачі документів дозвільного характеру та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою скасована Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 р. № 165 «Про зупинення строків надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру» та зміни до неї.

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2023 № 828 «Про поновлення строків надання адміністративних послуг і видачі документів дозвільного характеру та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування (25.08.2023 р.– авт.).

#НПАОП 14.08.2023: Згідно вимог підпункту 1 пункту 1 розділу IV НПАОП 01.0-1.02-18 «Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві» транспортування, зберігання та застосування пестицидів потрібно здійснювати з дотриманням вимог Закону України «Про пестициди і агрохімікати» та інших нормативно-правових актів у частині безпечного здійснення робіт із транспортування, зберігання та застосування пестицидів.

У зв’язку з численним змінами в документах, що регламентують роботу з пестицидами та агрохімікатами, як роботу з підвищеною небезпекою, нами вирішено започаткувати на сайті нову категорію: «Рекомендовані НПА за тематикою/Пестициди і агрохімікати – реєстр, навчання, транспортування, застосування», до якої включені наступні документи:

#НПАОП 11.08.2023: 21.07.2023 Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 758 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».

Набрання чинності Постанови № 758 відбудеться 26.01.2024 одночасно з початком функціонуванням Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.

Документ «Порядок ведення Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» та посилання на «Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» розміщені в категоріях сайту – «Нормативно-правова база/Постанови», «Рекомендовані НПА за галузями/Сільське господарство».

#НПАОП 09.08.2023: 07.08.2023 набрав чинності Закон України від 13.07.2023 року N 3248-IX «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 170 про безпеку в застосуванні хімічних речовин на виробництві».

Конвенція набирає чинності для України через дванадцять місяців з дати реєстрації документа України про ратифікацію у Генерального директора Міжнародного бюро праці.

Про набрання чинності для України Конвенції Міжнародної організації праці №170 буде повідомлено додатково.

Документ – «Конвенція Міжнародної організації праці № 170 про безпеку в застосуванні хімічних речовин на виробництві» розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Конвенції. кодекси», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора з охорони праці».

#НПАОП 08.08.2023: 11.07.2023 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 690 від 07.07.2023 «Деякі питання забезпечення функціонування та ведення Державного електронного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки», яким затверджений «Порядок функціонування та ведення Державного електронного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки» та унесені зміни до низки актів Кабінету Міністрів України. Установлено, що функціонування Державного електронного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки починається не пізніше ніж через три місяці з дня набрання чинності цією постановою (з 11.10.2023 року – авт.).

Пропонуємо аналітичний пост щодо Постанови КМУ від 07.07.2023 року N690 від ІПС «Ліга Закон».

Документ «Порядок функціонування та ведення Державного електронного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки», затверджений Постановою Кабміну України від 07.07.2023 № 690, розміщений в бібліотеці нормативних документів в таких категоріях сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Рекомендовані НПА за тематикою/Об’єкти підвищеної небезпеки (ОПН)».

#НПАОП 07.08.2023: 31.07.2023 набрав чинності Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України 10.05.2023 року N 875/387 «Про затвердження Змін до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів».

Зміни в документ “Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів ”, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2013 №65/80, розміщений на порталі Верховної Ради України, ще не внесені.

Документ – «Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів», затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України 31.01.2013 №65/80, розміщене в категорії сайту «Нормативно-правова база/Накази», «Рекомендовані НПА за тематикою/Проведення медичних оглядів».

#НПАОП 04.08.2023: 30.07.2023 набрав чинності Закон України від 14.07.2023 року N 3258-IX «Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України» щодо перенесення дати відзначення Різдва та двох державних свят.

Пропонуємо аналітичний пост щодо Закону України від 14.07.2023 року N3258-IX від ІПС «Ліга Закон».

Документ – «Кодекс законів про працю України» розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Конвенції. кодекси», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці».

#НПАОП 03.08.2023: 05.07.2023 Наказом МінекономікиУкраїни від 23.06.2023 р. №6312 затверджено Зміни №12 до національного класифікатора професій ДК 003:2010.

У додатках А та Б класифікатора професій запровадженими змінами  скасовано 10, змінено 11 та унесено 29 нових професійних назв робіт.

Зміни в документі “Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003:2010”, розміщений на порталі Верховної Ради України вже внесені.

Документ “Національний класифікатор професій ДК 003:2010”, затверджений наказом Міністерства економіки України від 27.04.2023 № 2610, розміщені в бібліотеці нормативних документів в таких категоріях сайту: «Нормативно-правова база/Накази», «Рекомендовані НПА за галузями» (у всі галузі), «Рекомендовані НПА за тематикою/Оформлення та зберігання документів».

#НПАОП 02.08.2023: 29.07.2023 набрав чинності Закон України від 13.07.2023 року N 3238-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей використання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами» (щодо права вагітних жінок самостійно визначати дату початку відпустки).

Зазначеним вище Законом внесені зміни зокрема у :

статтю 179 Кодексу законів про працю України після частини другої доповнити новою частиною

стаття 17 Закону України “Про відпустки” після частини першої доповнена новою частиною;

абзац перший пункту 10 частини першої статті 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” викладений в новій редакції;

– абзаци другий і третій частини першої статті 18 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” викладені в новій редакції.

Пропонуємо аналітичний пост щодо Закону України від 13.07.2023 року N3238-IX від ІПС «Ліга Закон».

Документи – «Кодекс законів про працю України», Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування“, Закону України “Про відпустки” розміщені в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Закони», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці».

#НПАОП 24.07.2023: До бібліотеки нормативних актів, розміщених на сайті, доданий документ- «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України», дотримання вимог якого визначене «Правилами безпеки в нафтогазодобувній промисловості», затверджених наказом Міністерство економіки України від 27.04.2023 № 2610. Документ – «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України»,затверджений наказом Міністерства охорони здоровя України від 02.02.2005 N 54, доданий в категорії сайту «Нормативно-правова база/Накази» та «Переліки НПА за тематикою/Гігієна та санітарія», «Рекомендовані НПА за галузями/Нафтогазовидобувна».

#НПАОП 22.07.2023: 13.07.2023 набрав чинності наказ Міністерства економіки України від 19.04.2023 № 2259 «Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я працівників, які потенційно зазнають ризику у вибухонебезпечних середовищах».

Пунктом зазначеного 2 наказу визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 червня 2013 року № 52621317 «Про затвердження Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» (НПАОП 0.00-7.12-13).

Також 13.07.2023 набрав чинності наказ Міністерства економіки України від 15.06.2023 № 5621 «Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 19 квітня 2023 року № 2259», яким внесені зміни в новоприйняті «Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я працівників, які потенційно зазнають ризику у вибухонебезпечних середовищах».

Зміни в прийнятий документ “Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я працівників, які потенційно зазнають ризику у вибухонебезпечних середовищах”, внесені наказом Міністерства економіки України від 15.06.2023 № 5621, розміщений на порталі Верховної Ради України, ще не внесені.

Документ “Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я працівників, які потенційно зазнають ризику у вибухонебезпечних середовищах”, затверджений наказом Міністерства економіки України від 19.04.2023 № 2259, розміщений в бібліотеці нормативних документів в таких категоріях сайту: «Нормативно-правова база/Накази», «Рекомендовані НПА за тематикою/Об’єкти підвищеної небезпеки (ОПН)».

#НПАОП 21.07.2023: 05.07.2023 набрав чинності наказ Міністерство економіки України від 27.04.2023 № 2610 «Про затвердження Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості».

Пунктом зазначеного 2 наказу визнано таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 06.05.2008 року N 95 “Про затвердження Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України” (НПАОП 11.1-1.01-08).

Також 05.07.2023 набрав чинності наказ Міністерства економіки України від 08.06.2023 № 5122 «Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 27 квітня 2023 року № 2610», яким внесено зміни в новоприйняті «Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості».

Зміни в прийнятий документ “Правила розробки нафтових і газових родовищ”, внесені наказом Міністерства економіки України від 08.06.2023 № 5122, розміщений на порталі Верховної Ради України, ще не внесені.

Документ “Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості”, затверджений наказом Міністерства економіки України від 27.04.2023 № 2610, розміщений в бібліотеці нормативних документів в таких категоріях сайту: «Нормативно-правова база/Накази», «Рекомендовані НПА за галузями/Охорона надр», «Рекомендовані НПА за галузями/Нафтогазовидобувна».

#НПАОП 19.07.2023: В бібліотеку сайту доданий документ – «Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів» затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.1998 N 622, дотримання вимог якого визначене НПАОП 0.00-1.66-13 «Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення», та розміщений в категоріях сайту «Нормативно-правова база/Накази», «Рекомендовані НПА за галузями/Вугільна промисловість», «Рекомендовані НПА за галузями/Гірничорудна і нерудна промисловість», Рекомендовані НПА за галузями/Вугільна промисловість», «Рекомендовані НПА за галузями/Виробництво вибухових матеріалів» та новоствореній категорії «Рекомендовані переліки НПА за тематикою/Вибухові матеріали та вибухові роботи».

#НПАОП 17.07.2023: 13.07.2023 набрав чинності наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07.06.2023 № 469 «Про особливості надання підприємствам, установам і організаціям дозволу на придбання вибухових матеріалів під час дії воєнного стану», яким встановлено, що в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування підприємства, установи і організації, які здійснюють вибухові роботи та виготовляють вибухові речовини, для отримання дозволу на придбання вибухових матеріалів у порядку, визначеному Інструкцією про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.1998 N 622, за відсутності дозволу Держпраці на ведення підривних робіт чи виготовлення вибухових речовин можуть подавати у встановленому законодавством порядку до уповноважених органів (підрозділів) Національної поліції України декларацію про провадження цих видів господарської діяльності, внесену Державною службою України з питань праці у відповідний перелік поданих декларацій.

Документ – наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07.06.2023 № 469 «Про особливості надання підприємствам, установам і організаціям дозволу на придбання вибухових матеріалів під час дії воєнного стану», розміщений в бібліотеці нормативних документів в таких категоріях сайту: «Нормативно-правова база/Накази», «Рекомендовані НПА за галузями/Вугільна промисловість», «Рекомендовані НПА за галузями/Гірничорудна і нерудна промисловість» та новоствореній категорії «Рекомендовані переліки НПА за тематикою/Вибухові матеріали та вибухові роботи».

#НПАОП 13.07.2023: 05.07.2023 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2023 № 659 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами».

Документ “Порядок ведення Державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами”, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2023 № 659, розміщений в бібліотеці нормативних документів в таких категоріях сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Рекомендовані НПА за галузями/Охорона надр», «Рекомендовані НПА за галузями/Вугільна промисловість», «Рекомендовані НПА за галузями/Гірничорудна і нерудна промисловість», «Рекомендовані НПА за галузями/Нафтогазовидобувна».

#НПАОП 07.07.2023: 06.07.2023 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2023 № 660 «Про внесення зміни до пункту 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці», якою надана можливість перенесення чергової атестації, строк проведення якої настав під час війни.

Пропонуємо аналітичний пост від Порталу «Дебіт-Кредит» щодо змін, внесених Постановою КМУ від 30.06.2023 року № 660.

Документ «Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», розміщений в таких категоріях сайту – «Нормативно-правова база/Накази» та «Переліки НПА за тематикою/Атестація робочих місць за умовами праці».

#НПАОП 05.07.2023: 22.06.2023 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 № 614 «Про затвердження Правил побутового обслуговування населення».

Зокрема, пунктом 4 «Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України», затверджених Постановою КМУ від 16.06.2023 № 614, внесені зміни до «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1060 – виключений абзац дев’ятий пункту 7 «Ліцензійних умов …»: про  вимогу розміщення у приміщенні ліцензіата із забезпеченням доступу для відвідувачів книги відгуків і пропозицій.

Документи «Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном», розмішений в бібліотеці нормативних документів в такі категорії сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора з охорони праці».

#НПАОП 03.07.2023: У газеті «Урядовий кур’єр» від 31.05.2023 № 108 офіційно опублікована та набирає чинності 31.05.2024 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2023 № 535 «Про затвердження Технічного регламенту засобів цивільного захисту».

Дія цього Технічного регламенту поширюється зокрема, на переносні та пересувні вогнегасники, знаки безпеки для робочих і громадських місць цивільного захисту та інший пожежний та аварійно-рятувальний інвентар та інструменти. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2023 № 535 також внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1069 «Перелік видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд».

Документ «Технічний регламент засобів цивільного захисту» доданий в бібліотеку нормативних документів в такі категорії сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Нормативно-правова база/НАПБ (пожежна безпека)».

Архів новин сайту за 2019 рік.Архів новин сайту за 2020 рік.Архів новин сайту за 2021 рік.

Архів новин сайту за 2022 рік.

Архів новин сайт за січень-червень 2023 року

Архів новин сайту за липень-грудень 2023 року