Архів новин сайту за січень-червень 2023 року

 

Архів новин сайту за 2019 рік.Архів новин сайту за 2020 рік.Архів новин сайту за 2021 рік.

Архів новин сайту за 2022 рік.

Архів новин сайту за липень-грудень 2023 року

#НПАОП 29.06.2023: 28.06.2023 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 09.05.2023 № 458 «Про затвердження Порядку одержання посвідчення про право роботи з пестицидами».

Документ «Порядок одержання посвідчення про право роботи з пестицидами» розміщений в категорії сайту – «Нормативно-правова база/Постанови», «Рекомендовані НПА за галузями/Сільське господарство».

#НПАОП 22.06.2023: В бібліотеку сайту додана повна версія національного стандарту ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» в форматі .pdf з додатками (в додатках наведені схеми розташування реквізитів документів, зразки бланків документів та приклади оформлення документів). ДСТУ 4163:2020 набрав чинності з 1 вересня 2021 року.

Документ «ДСТУ 4163:2020» розміщений в категорії сайту «Нормативно-правова база/Накази» та новоствореній категорії «Рекомендовані переліки НПА за тематикою/Оформлення та зберігання документів».

#НПАОП 19.06.2023: 09.06.2023 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2023 № 553 «Деякі питання організації працевлаштування осіб з інвалідністю».

Постановою КМУ від 02.06.2023 № 553 затверджений «Порядок надання державній службі зайнятості інформації, необхідної для організації працевлаштування осіб з інвалідністю» та внесені зміни до:

– постанови КМУ від 11.02.2015 № 96 “Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці”.

– постанови КМУ від 31.01.2007 № 70 “Деякі питання реалізації норм Законів України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” та “Про зайнятість населення. Зокрема у Порядку проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затвердженому зазначеною постановою назву Порядку викладено зі зміненої назвою і в новій редакції:

Порядок контролю за виконанням нормативу робочих місць та перевірки підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю, щодо виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема шляхом його зарахування”;

Визнані такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком.

Зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2023 року №509 «Деякі питання організації працевлаштування осіб з інвалідністю», у зазначені вище нормативні акти, розміщені на порталі Верховної Ради України, вже опрацьовані.

Пропонуємо аналітичний пост щодо Постанови КМУ від 02.06.2023 № 553 від ІПС «Ліга Закон».

Документи «Порядок надання державній службі зайнятості інформації, необхідної для організації працевлаштування осіб з інвалідністю», «Порядок контролю за виконанням нормативу робочих місць та перевірки підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю, щодо виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема шляхом його зарахування», Постанова КМУ від 31.01.2007 № 70 «Деякі питання реалізації норм Законів України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” та “Про зайнятість населення”» розмішені в бібліотеці нормативних документів в такі категорії сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора з охорони праці».

#НПАОП 17.06.2023: В бібліотеку сайту доданий «Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України», затверджені спільним наказом Міністерства аграрної політики України та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 04.12.2006 N 730/770.

Документ «Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України» розмішений в бібліотеці нормативних документів в таких категорії сайту: «Нормативно-правова база/Накази», «Нормативно-правова база/НАПБ (пожежна безпека)», «Рекомендовані НПА за галузями/Сільське господарство».

#НПАОП 14.06.2023: В бібліотеку сайту доданий «Перелік транспортних засобів і норми їх оснащення вогнегасниками», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1997 № 1128.

Документи «Перелік транспортних засобів і норми їх оснащення вогнегасниками» розмішений в бібліотеці нормативних документів в таких категорії сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Нормативно-правова база/НАПБ (пожежна безпека)».

#НПАОП 12.06.2023: 02.06.2023 набрали чинності наказ Міністерства економіки України від 27.04.2023 № 2619 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів щодо використання печатки» та наказ Міністерства економіки України від 16.05.2023 № 3577 «Про внесення зміни до наказу Міністерства економіки України від 27 квітня 2023 року № 2619».

Прийняті зміни :

У НПАОП 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах» змінена обов’язковість скріплення печаткою підприємства «Книги огляду вентиляторних установок та перевірки реверсування (додаток 5 «Правил..», «Книги огляду підйомної установки (додаток 10 до цих Правил..), «Книги огляду канатів та їх витрат» (додаток 13 до цих Правил..) – зазначені книги скріпляються печаткою підприємства (за її наявності).

У  НПАОП 0.00-1.67-13 «Технічні правила ведення вибухових робіт на денній поверхні» змінена обов’язковість скріплення печаткою підприємства-замовника на ситуаційному плані проведення вибухових робіт запису та підпису технічного керівника –  відтепер печатка ставиться за її наявності.

У НПАОП 0.00-1.77-16 «Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом»  змінена обов’язковість скріплення печаткою шахти (рудника) журналу огляду підіймальної установки  (додаток  10 до цих Правил..) та журнал огляду підіймальних канатів та їх витрат (додаток 13 до цих Правил..) – зазначені книги скріпляються печаткою підприємства (за її наявності).

Нормативні документи НПАОП 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах», НПАОП 0.00-1.67-13 «Технічні правила ведення вибухових робіт на денній поверхні», НПАОП 0.00-1.77-16 «Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом» розміщені в бібліотеці нормативних документів в таких категоріях сайту: «Нормативно-правова база/Накази», «Рекомендовані НПА за галузями/Вугільна промисловість», «Рекомендовані НПА за галузями/Гірничорудна і нерудна промисловість».

#НПАОП 09.06.2023: 02.06.2023 набрав чинності наказ Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України від 02.05.2023 № 279 «Про внесення змін до Правил розробки нафтових і газових родовищ».

Прийнятими змінами скасована вимога погодження Держпрацею акту консервації свердловини, після виконання на ній відповідних робіт та робіт з розконсервації свердловин.

Документ “Правила розробки нафтових і газових родовищ”, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 15.03.2017 № 118, розміщений в бібліотеці нормативних документів в таких категорії сайту: «Нормативно-правова база/Накази», «Рекомендовані НПА за галузями/Охорона надр», «Рекомендовані НПА за галузями/Нафтогазовидобувна».

#НПАОП 06.06.2023: 27.05.2023 у газеті «Голос України» №106 опублікований та 27.11.2023 набере чинності Закон України від 02.05.2023 № 3063-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки», яким внесені зміни до таких законодавчих актів України:

– У Кодекс цивільного захисту України (численні зміни).

– У частину першійстатті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

– До абзацу другого частини першої статті 3 Закону України “Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності”.

Зокрема у новій редакції викладено пункт 14 статті 20 Кодексу цивільного захисту України, яким тепер встановлено, що суб’єкти господарювання зобов’язані забезпечити безперешкодний доступ уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, для здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки незалежно від присутності керівника (уповноваженої особи) суб’єкта господарювання. Також внесені Законом № 3063-IX зміни дозволяють ДСНС проводити перевірки з питань додержання законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки і ті суб’єкти господарювання, які підпадають під дію Закону України “Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності”.

Зміни в зазначені законодавчі акти, розміщені на порталі Верховної Ради України, ще не внесені. Про набрання чинності  Закону України від 02.05.2023 №3063 повідомимо додатково.

Пропонуємо аналітичний пост щодо Закону України від 02.05.2023 №3063-ІХ від газети «Приватний підприємець» (http://chp.com.ua/).

В бібліотеці сайту нормативні документи розміщені:

#НПАОП 05.06.2023: 31.05.2023 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2023 № 531 «Про внесення змін до Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання».

Пропонуємо аналітичний пост щодо Постанови КМУ від 26.05.2023 № 531 від ІПС «Ліга Закон».

Документ «Порядок розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання» розмішений в бібліотеці нормативних документів в таких категоріях сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Нормативно-правова база/НАПБ (пожежна безпека)».

#НПАОП 03.06.2023: 25.05.2023 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2023 № 277 «Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати організації, що проводять аудит пожежної та техногенної безпеки».

Документ затверджено з метою реалізації державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки відповідно до частини другої статті 461 Кодексу цивільного захисту України.

Документ «Критерії, яким повинні відповідати організації, що проводять аудит пожежної та техногенної безпеки» доданий в бібліотеку нормативних документів в такі категорії сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Нормативно-правова база/НАПБ (пожежна безпека)».

#НПАОП 02.06.2023: 31.05.2023 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2023 № 533 «Про затвердження переліку підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів».

Документ «Перелік підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2023 року №533, розміщений в бібліотеці нормативних документів в таких категорії сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Рекомендовані НПА за галузями/Охорона надр», «Рекомендовані НПА за галузями/Вугільна промисловість», «Рекомендовані НПА за галузями/Гірничорудна і нерудна промисловість», «Рекомендовані НПА за галузями/Нафтогазовидобувна».

#НПАОП 02.06.2023: 23.05.2023 набрав чинності наказ Міністерства економіки України від 10.03.2023 № 1322 «Про затвердження Порядку обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є Державна служба України з питань праці».

Документ – наказ Міністерства економіки України 10.03.2023 року №1322 “Порядок обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є Державна служба України з питань праці” розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Накази», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці» та «Переліки НПА за тематикою/Інспектора з охорони праці».

#НПАОП 01.06.2023: 25.05.2023 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.2023 № 511 «Про затвердження Порядку ведення, функціонування та доступу до інформації єдиної державної електронної геоінформаційної системи користування надрами».

Порядок визначає мету створення, структуру, процедуру та вимоги щодо функціонування та доступу до інформації єдиної державної електронної геоінформаційної системи у сфері надрокористування (далі – єдина геоінформаційна система), процедуру електронної інформаційної взаємодії єдиної геоінформаційної системи з іншими електронними інформаційними ресурсами.

Основними завданнями єдиної геоінформаційної системи є:

  • облік ділянок надр, наданих у користування;
  • створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорона, захист інформації у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;
  • забезпечення електронної взаємодії між надрокористувачами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування з метою виконання визначених законодавством завдань у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, зокрема обробки інформації, що формується у процесі діяльності користувачів надр, у тому числі користувачів надр на умовах угод про розподіл продукції;
  • підвищення рівня прозорості та оперативності виконання завдань, пов’язаних з надрокористуванням, зменшення обсягу часових та фінансових витрат на інформаційно-пошукові, розрахункові та аналітичні роботи, формування належної звітності з питань надрокористування.

Документ «Порядок ведення, функціонування та доступу до інформації єдиної державної електронної геоінформаційної системи користування надрами», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.2023 року №511, розміщений в бібліотеці нормативних документів в таких категорії сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Рекомендовані НПА за галузями/Охорона надр», «Рекомендовані НПА за галузями/Вугільна промисловість», «Рекомендовані НПА за галузями/Гірничорудна і нерудна промисловість», «Рекомендовані НПА за галузями/Нафтогазовидобувна».

#НПАОП 29.05.2023: 16.05.2023 набрав чинності наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 28.03.2023 № 177 «Про затвердження Положення про електронний кабінет надрокористувача».

Цим Положенням визначаються загальні засади функціонування електронного кабінету надрокористувача (далі – Електронний кабінет), створеного з метою реалізації заявниками/надрокористувачами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування своїх прав та обов’язків, визначених Кодексом України про надра та іншими нормативно-правовими актами у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Документ «Положення про електронний кабінет надрокористувача», затверджений наказом Міндовкілля України від 28.03.2023 № 177, розміщений в бібліотеці нормативних документів в таких категорії сайту: «Нормативно-правова база/Накази», «Рекомендовані НПА за галузями/Охорона надр», «Рекомендовані НПА за галузями/Вугільна промисловість», «Рекомендовані НПА за галузями/Гірничорудна і нерудна промисловість», «Рекомендовані НПА за галузями/Нафтогазовидобувна».

#НПАОП 26.05.2023: Міністерство внутрішніх справ України затвердило наказ від 27.04.2023 № 184 «Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки членів пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони».

Документ «Порядок підготовки, перепідготовки членів пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони», затверджений наказом МВС України від 27.04.2023 № 184, доданий у бібліотеку сайту, та відповідно розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Накази», «Нормативно-правова база/НАПБ (пожежна безпека)».

#НПАОП 24.05.2023: 23.05.2023 в газеті «Офіційний вісник України» № 49 опублікований та 24.05.2023 набрав чинності наказ Міністерства економіки України від 09.03.2023 № 1243 «Про внесення змін до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 27 жовтня 2020 року № 2161», яким затверджені нові форми, які складатимуть за результатами інспекційного відвідування інспектори праці:

▪припису про скасування наказу (розпорядження) роботодавця або усунення порушень законодавства про працю щодо призупинення дії трудового договору (форма 16);

▪попередження (форма 17).

При цьому передбачили, що попередження (форма № 17) втратить чинність з дня, коли припинять або скасують воєнний стан.

Одночасно 24.05.2023 втратив чинність наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19.05.2020 N 919 «Про затвердження форми попередження про відповідальність за порушення законодавства про працю».

Пропонуємо інформаційний пост на порталі «Кадровик-01» щодо наказу Міністерства економіки України від 09.03.2023 № 1243.

Дані зміни в наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 27.10.2020 року №2161 “Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю Державною службою України з питань праці”, розміщений на порталі Верховної Ради України ще не внесені.

Документ – наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 27.10.2020 року №2161 “Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю Державною службою України з питань праці” розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Накази», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці» та «Переліки НПА за тематикою/Інспектора з охорони праці».

#НПАОП 22.05.2023: 12.05.2023 року офіційно опублікований в газеті «Урядовий кур’єр» № 95 Постанова Кабінету Міністрів України від 09.05.2023 № 458 «Про затвердження Порядку одержання посвідчення про право роботи з пестицидами» та набирає чинності 28.06.2023.

Згідно вимог підпункту 1 пункту 1 розділу IV НПАОП 01.0-1.02-18 «Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві» транспортування, зберігання та застосування пестицидів потрібно здійснювати з дотриманням вимог Закону України «Про пестициди і агрохімікати» та інших нормативно-правових актів у частині безпечного здійснення робіт із транспортування, зберігання та застосування пестицидів.

Документ «Порядок одержання посвідчення про право роботи з пестицидами» доданий в категорії сайту – «Нормативно-правова база/Постанови», «Рекомендовані НПА за галузями/Сільське господарство».

#НПАОП 19.05.2023: 10.05.2023 року офіційно опублікований в газеті «Офіційний вісник України» № 45 наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2023 № 572 «Про затвердження Порядку проведення оцінки рівня небезпеки шумового впливу на працівника та дій роботодавців у разі виявлення небезпеки шумового впливу на працівника» та наказ Міністерства охорони здоров’я України № 759 від 19.04.2023 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 березня 2023 року N 572» та набирають чинності через шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. Станом на 19.05.2023 року зміни в документ – «Порядок проведення оцінки рівня небезпеки шумового впливу на працівника та дій роботодавців у разі виявлення небезпеки шумового впливу на працівника», розміщений на порталі Верховної Ради, ще не внесені.

Про набрання чинності документів повідомимо додатково. Документ «Порядок проведення оцінки рівня небезпеки шумового впливу на працівника та дій роботодавців у разі виявлення небезпеки шумового впливу на працівника» розміщений в категоріях сайту – «Нормативно-правова база/Накази», «Переліки НПА за тематикою/Гігієна та санітарія» та «Переліки НПА за тематикою/Атестація робочих місць за умовами праці».

#НПАОП 17.05.2023: 12.05.2023 року офіційно опублікований в газеті «Офіційний вісник України» № 46 наказ Міністерства економіки України від 09.03.2023 № 1268 «Про затвердження Мінімальних вимог до забезпечення знаками безпеки та здоров’я на роботі» та набирає чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування (12.08.2023), крім пункту 2 розділу ІІ “Мінімальних вимог до забезпечення знаками безпеки та здоров’я на роботі”, затверджених цим наказом, який набирає чинності через три місяці з дня набрання чинності цим наказом (знаки безпеки, що вже використовуються на роботі, повинні бути приведені роботодавцем у відповідність до вимог, установлених додатками 1-9 до цих Мінімальних вимог до 12.11.2023).

Документ «Мінімальні вимоги до забезпечення знаками безпеки та здоров’я на роботі» доданий в наступні категорії сайту «Нормативно-правова база/Накази», «Рекомендовані НПА за галузями/(До всіх галузей діяльності)» та «Переліки НПА за тематикою/Інспектора з охорони праці».

#НПАОП 15.05.2023: 10.05.2023 року набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22.02.2023 № 365 «Про затвердження Порядку оцінки рівня небезпеки впливу біологічних агентів на працівників та Єдиного переліку біологічних агентів, які становлять або можуть становити небезпеку для здоров’я людини». Документи «Порядок оцінки рівня небезпеки впливу біологічних агентів на працівників» та «Єдиний перелік біологічних агентів, які становлять або можуть становити небезпеку для здоров’я людини» розміщені в категоріях сайту – «Нормативно-правова база/Накази», «Переліки НПА за тематикою/Гігієна та санітарія» та «Переліки НПА за тематикою/Атестація робочих місць за умовами праці».

#НПАОП 10.05.2023: 06.05.2023 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 02.05.2023 № 436 «Про затвердження Порядку проведення аудиту пожежної та техногенної безпеки».

Документ затверджено на виконання вимог Закону України від 06.10.2022 N2655-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності».

Пропонуємо аналітичний пост щодо Постанови КМУ від 02.05.2023 №436 від ІПС «Ліга Закон».

Документ «Порядок проведення аудиту пожежної та техногенної безпеки» доданий в бібліотеку нормативних документів в такі категорії сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Нормативно-правова база/НАПБ (пожежна безпека)».

#НПАОП 09.05.2023: 05.05.2023 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 02.05.2023 № 426 «Про затвердження Порядку проведення професійної атестації експертів у сфері пожежної та техногенної безпеки та позбавлення кваліфікаційного сертифіката».

Документ затверджено на виконання вимог Закону України від 06.10.2022 N2655-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності». Порядок передбачає проходження професійної атестації експертів у сфері пожежної та техногенної безпеки, яка необхідна для підтвердження професійної спеціалізації, рівня кваліфікації та знань осіб для набуття права на проведення аудиту пожежної та техногенної безпеки. Також визначено процедуру видачі кваліфікаційних сертифікатів особам, які за результатами професійної атестації та складання іспитів підтвердили свою професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань у сфері пожежної та техногенної безпеки, які в подальшому матимуть право проводити аудит пожежної та техногенної безпеки.

Документ «Порядок проведення професійної атестації експертів у сфері пожежної та техногенної безпеки та позбавлення кваліфікаційного сертифіката» доданий в бібліотеку нормативних документів в такі категорії сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Нормативно-правова база/НАПБ (пожежна безпека)».

#НПАОП 08.05.2023: 02.05.2023 року офіційно опублікований в газеті «Офіційний вісник України» № 43 наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.03.2023 № 540 «Про затвердження Граничних та робочих значень шумового впливу на робочому місці» та набирає чинності через шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Про набрання чинності документів повідомимо додатково. Документ  «Граничні та робочі значення шумового впливу на робочому місці»  розміщений в категоріях сайту – «Нормативно-правова база/Накази», «Рекомендовані НПА за галузями/Сільське господарство», «Переліки НПА за тематикою/Гігієна та санітарія» та «Переліки НПА за тематикою/Атестація робочих місць за умовами праці».

#НПАОП 05.05.2023: 29.03.2023 набрала чинності постанова Кабінету міністрів України від 27.02.2023 № 264 «Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних».

Документ «Порядок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних» доданий розміщений в бібліотеці нормативних документів в таких категорії сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці».

#НПАОП 03.05.2023: В бібліотеку сайту доданий  документ «Правила з вогнезахисту»,  затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2018 № 1064, та відповідно розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Накази»,  «Нормативно-правова база/НАПБ (пожежна безпека)».

01.05.2023: Нам 5 років! Працюємо для Вашої впевненості в діях та майбутньому! Все буде Україна! Дякуємо за довіру! З повагою, адміністрація сайту sop.lutsk.ua/

#НПАОП 01.05.2023: 12.04.2023 року офіційно опублікований в газеті «Офіційний вісник України» № 37 наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13.02.2023 № 285 «Про затвердження Граничних та робочих рівнів виробничої вібрації та Порядку проведення оцінки рівня небезпеки впливу вібрації на працівника» та набирає чинності через шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в УкраїніПро набрання чинності документів повідомимо додатково.

Документи – «Граничні та робочі рівні виробничої вібрації» та «Порядок проведення оцінки рівня небезпеки впливу вібрації на працівника» розміщені в категоріях сайту – «Нормативно-правова база/Накази», «Переліки НПА за тематикою/Гігієна та санітарія» та «Переліки НПА за тематикою/Атестація робочих місць за умовами праці».

#НПАОП 26.04.2023:  14.04.2023 в газеті «Голос України» № 75 був офіційно опубліковано Закон № 2937-IX «Про колективні угоди та договори».

Пропонуємо аналітичний пост щодо Закону № 2937-IX «Про колективні угоди та договори» від ІПС «Ліга Закон».

Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, крім пункту 5 розділу VI Закону № 2937-IX, який набрав чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

#НПАОП 25.04.2023: 12.04.2023 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 07.04.2023 № 315 «Про затвердження Порядку утворення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони».

Документ «Порядок утворення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони» доданий в бібліотеку сайту та відповідно розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ»,  «Нормативно-правова база/НАПБ (пожежна безпека)»

#НПАОП 24.04.2023: 12.04.2023 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 07.04.2023 № 314 «Про затвердження Порядку утворення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони».

Документ «Порядок утворення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони» доданий в бібліотеку сайту та відповідно розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ»,  «Нормативно-правова база/НАПБ (пожежна безпека)».

#НПАОП 21.04.2023: 12.04.2023 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 07.04.2023 № 313 «Про внесення змін до Порядку обліку пожеж та їх наслідків», яка виклала «Порядок обліку пожеж та їх наслідків» в новій редакції.

Зміни в документі – «Порядок обліку пожеж та їх наслідків», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 № 2030 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2023 р. № 313), розміщений на порталі Верховної Ради, вже опрацьвані.

Документ «Порядок обліку пожеж та їх наслідків» доданий в бібліотеку сайту та відповідно розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ»,  «Нормативно-правова база/НАПБ (пожежна безпека)».

#НПАОП 18.04.2023: 11.04.2023 року набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.02.2023 № 412 «Про затвердження Змін до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів» та наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22.02.2023 року №534 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2023 року № 412».

Станом на 18.04.2023 зміни в документ – «Гігієнічні нормативи і регламени безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів», розміщений на порталі Верховної Ради, ще не внесені.

Документ – «Гігієнічні нормативи і регламени безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів» розміщений в категоріях сайту – «Нормативно-правова база/Накази», «Рекомендовані НПА за галузями/Сільське господарство», «Переліки НПА за тематикою/Гігієна та санітарія» та «Переліки НПА за тематикою/Атестація робочих місць за умовами праці».

#НПАОП 14.04.2023: З опублікуванням 11.04.2023 у офіційному виданні – «Офіційний вісник України» № 367, набрав чинності наказ Міністерства економіки України від 15.03.2023 № 1384 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства соціальної політики України».

Наказ Мінекономіки України від 15.03.2023 № 1384 визнав такими, що втратили чинність:

Станом на 14.04.2023 зміни у статус чинності зазначених вище наказах Мінсоцполітики України, розміщених на порталі Верховної Ради України, ще не внесені.

#НПАОП 13.04.2023: 18.02.2023 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2023 № 134 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань цивільного захисту». Зокрема, зазначеним документом внесені зміни у постанову КМУ від 26.06.2013 року №444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» та у постанову КМУ від 23.10.2013 року № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту».

У бібліотеці сайту документи «Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», затверджений постановою КМУ від 26.06.2013 року № 444 та «Порядок проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту», затверджений постановою КМУ від 23.10.2013 року № 819, розміщені в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Нормативно-правова база/НАПБ (пожежна безпека)».

#НПАОП 11.04.2023: 24.03.2023 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2023 № 247 «Про внесення змін до пункту 16 Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами».

Відповідно так виглядає нова редакція пункту 16 «Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року №993.

Дані зміни в документ «Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами», розміщений на порталі Верховної Ради України, вже внесені.

Документ «Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року №993, розміщений в бібліотеці нормативних документів в таких категорії сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Рекомендовані НПА за галузями/Охорона надр», «Рекомендовані НПА за галузями/Гірничорудна і нерудна промисловість», «Рекомендовані НПА за галузями/Нафтогазовидобувна».

#НПАОП 07.04.2023: 24.03.2023 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2023 № 233 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо дерегуляції господарської діяльності та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Зокрема, вказаною постановою виключений абзац п’ятий пункту 6 додатку 2 до “Положення про порядок надання гірничих відводів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року № 59. Таким чином, змінено вимоги до проекту гірничого відводу – з 24.03.2023 року вилучене зобовязання додавати до проекту гірничого відводу висновок науково-дослідної організації стосовно технічної неможливості знешкодження та утилізації шкідливих речовин, відходів виробництва та стічних вод, а також сумісності шкідливих речовин, відходів виробництва або стічних вод з породами, що їх містять, та пластовими водами горизонтів, де планується їх поховання або скидання; стосовно придатності відпрацьованих гірничих виробок для використання в цілях, передбачених проектом.

Дані зміни в документ «Положення про порядок надання гірничих відводів», розміщений на порталі Верховної Ради України, вже внесені.

Документ «Положення про порядок надання гірничих відводів», затверджений Постановою КМУ від 27.01.1995 року № 59, розміщений в бібліотеці нормативних документів в таких категорії сайту: «нормативних документів в таких категорії сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Рекомендовані НПА за галузями/Охорона надр», «Рекомендовані НПА за галузями/Гірничорудна і нерудна промисловість», «Рекомендовані НПА за галузями/Нафтогазовидобувна».

#НПАОП 06.04.2023: Державна служба України з питань праці своїм наказом від 27.02.2023 № 36 затвердила «Порядок повідомної реєстрації заходів державного нагляду (контролю) з питань, віднесених до повноважень Держпраці, заходів державного ринкового нагляду, консультувань на робочих місцях з метою забезпечення роботодавців та їх працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства та запобігання можливим його порушенням, а також консультувань суб’єктів господарювання та користувачів (споживачів) нехарчової продукції з питань здійснення державного ринкового нагляду, порядку введення в обіг та надання продукції на ринку».

Пунктом 2 зазначеного наказу, зокрема, визнаний таким, що втратив чинність наказ Держпраці України від 22.06.2017 № 76 «Про затвердження Порядку повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця» та зміни до нього.

Документ «Порядок повідомної реєстрації заходів державного нагляду (контролю) з питань, віднесених до повноважень Держпраці, заходів державного ринкового нагляду, консультувань на робочих місцях з метою забезпечення роботодавців та їх працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства та запобігання можливим його порушенням, а також консультувань суб’єктів господарювання та користувачів (споживачів) нехарчової продукції з питань здійснення державного ринкового нагляду, порядку введення в обіг та надання продукції на ринку» розміщений в бібліотеці нормативних документів в таких категорії сайту: «Нормативно-правова база/Накази», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці» та «Переліки НПА за тематикою/Інспектора з охорони праці».

#НПАОП 03.04.2023: 29.03.2023 року набрав чинності наказ МОЗ України від 03.02.2023 № 201, яким затверджені «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, мутагенних для людини» та «Гігієнічні регламенти гранично допустимої концентрації мутагенів у повітрі робочої зони».

Документи розміщені в категоріях сайту «Нормативно-правова база/Накази», «Рекомендовані переліки НПА за тематикою/Атестація робочих місць за умовами праці», «Рекомендовані переліки НПА за тематикою/Гігієна та санітарія».

#НПАОП 24.03.2023: Міністерство охорони здоровя України наказом від 13.01.2023 №81 затвердило  «Мінімальні вимоги до охорони здоров’я та безпеки працівників, які піддаються впливу електромагнітних полів», який набирає чинності через 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні та наказом від 03.02.2023 №209 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13 січня 2023 року № 81» зміни до зазначених вище «Мінімальних вимог…». Дані зміни в документ «Мінімальні вимоги до охорони здоров’я та безпеки працівників, які піддаються впливу електромагнітних полів», розміщений на порталі Верховної Ради України ще не внесені. Документ «Мінімальні вимоги до охорони здоров’я та безпеки працівників, які піддаються впливу електромагнітних полів», розміщений в категоріях сайту «Нормативно-правова база/Накази», «Переліки НПА за галузями/Енергетика», «Рекомендовані переліки НПА за тематикою/Атестація робочих місць за умовами праці», «Рекомендовані переліки НПА за тематикою/Гігієна та санітарія».

#НПАОП 22.03.2023: 17.03.2023 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2023 року №86 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 175 і від 17 липня 2013 р. № 509».

Пропонуємо аналітичний пост від Порталу «Дебіт-Кредит» щодо змін, внесених Постановою КМУ №86 від 14.03.2023 року.

Зміни, зокрема у постанову Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 року №509 «Про затвердження порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення», яка розміщена на порталі Верховної Ради України, вже внесені.

Документ «Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення» розміщений в бібліотеці нормативних документів в таких категорії сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці».

#НПАОП 15.03.2023: 09.03.2023 набрав чинності наказ Міністерства охорони здоровя України від 31.01.2023 №188 «Про затвердження змін до Гігієнічних регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зони». Дані зміни в документ «Гігієнічні регламенти хімічних речовин у повітрі робочої зони», розміщений на порталі Верховної Ради України  ще не внесені. Документ розміщений в категоріях сайту «Нормативно-правова база/Накази», «Рекомендовані переліки НПА за тематикою/Атестація робочих місць за умовами праці», «Рекомендовані переліки НПА за тематикою/Гігієна та санітарія».

#НПАОП 13.03.2023: До уваги користувачів нашого сайту!

«Сервіс/Роботи та устаткування підвищеної небезпеки (на дозволи та декларування)» приведено у відповідності до вимог Постанови КМУ від 24.03.2022 року №357  “Деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану” та Постанови КМУ від 20.12.2022 року №1414  “Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки”.

Сервіс призначений для визначення переліку робіт підвищеної небезпеки та устаткування підвищеної небезпеки, які потребують отримання відповідних дозволів та подачі декларацій матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання  вимогам законодавства про охорону праці.

По закінченню проходження питань сервісу Ви отримаєте перелік робіт підвищеної небезпеки та устаткування підвищеної небезпеки, які потребують отримання відповідних дозволів та подачі декларацій матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання  вимогам законодавства про охорону праці (доступний для виділення та копіювання).

#НПАОП 22.02.2023: Кабінет Міністрів України 31.01.2023 року затвердив постанову №86 «Про затвердження переліку небезпечних речовин, заборонених для застосування в Україні». Даний документ набирає чинність з 01.10.2023 року.

Документ «Перелік небезпечних речовин, заборонених для застосування в Україні» доданий до бібліотеки нормативних документів в категорії сайту «Нормативно-правова база/Накази», «Рекомендовані переліки НПА за тематикою/Атестація робочих місць за умовами праці», «Рекомендовані переліки НПА за тематикою/Гігієна та санітарія» .

 #НПАОП 21.02.2023: 10.02.2023 року набрав чинності наказ Міністерства охорони здоровя України від 03.01.2023 року №8 «Про затвердження Порядку проведення оцінки ризиків, пов’язаних із впливом небезпечних хімічних речовин та Граничних біологічних величин хімічних речовин».

Документи «Порядок проведення оцінки ризиків, пов’язаних із впливом небезпечних хімічних речовин» та «Граничні біологічні величини хімічних речовин» додані до бібліотеки нормативних документів в категорії сайту «Нормативно-правова база/Накази», «Рекомендовані переліки НПА за тематикою/Атестація робочих місць за умовами праці», «Рекомендовані переліки НПА за тематикою/Гігієна та санітарія» .

#НПАОП 20.02.2023. В бібліотеці нормативно-правових актів, став доступним текст чинного документу – НПАОН 00.0-1.01-85 «Єдині правила охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин».

Документ – «Єдині правила охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин», затверджений наказом Держгіртехнагляду СРСР від 14.05.1985 року №22, розміщений в категоріях сайту  «Рекомендовані НПА за галузями/Охорона надр» та «Нормативно-правова база/НПАОН».

#НПАОП 17.02.2023. 27.01.2023 року набрав чинності наказ Міністерства економіки України від 29.12.2022 року №5574 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2013 року № 271». Даним наказом скасовано «Порядок надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню».

Причиною цього стало набрання чинності Закону від 21.09.2022 року №2622-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці» щодо реформування служби зайнятості, соцстраху на випадок безробіття та виплати компенсації ЄСВ за працевлаштованих з числа безробітних.

#НПАОП 16.02.2023: 28.12.2022 року в газеті «Голос України» №263 офіційно надрукований та 28.03.2023 року набере  чинності більшість положень Закону України від 01.12.2022 №2805-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами».

Зміни, внесені Законом України від 01.2022 №2805-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами», у  Кодекс України про надра, у Земельний кодекс України, у Гірничий закон України та у Закон України “Про нафту і газ”, розміщених на порталі Верховної Ради України ще не внесені.

#НПАОП 14.02.2023: 07.02.2023 року набрав чинності наказ Міністерства внутрішніх справ України від 22.12.2022 №838 «Про затвердження Типової форми акта, складеного за результатами проведення аудиту пожежної та техногенної безпеки».

Вказаний Типовий акт затверджений відповідно до частини п’ятої статті 461 Кодексу цивільного захисту України.

Пропонуємо аналітичний пост по Закону України від 06.10.2022 року №2655-IX щодо страхування цивільної відповідальності після проведення аудиту замість перевірок з пожежної безпеки від ІПС «Ліга Закон».

В бібліотеку сайту доданий документ – «Типова форма акту, складеного за результатами проведення аудиту пожежної та техногенної безпеки», затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22.12.2022 №838 та відповідно розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Накази»,   «Нормативно-правова база/НАПБ (пожежна безпека)».

#НПАОП 13.02.2021: В верхнє меню сайту додана кнопка “Портал електронних сервісів Мінекономіки”, за посиланням якої зздійснюється перехід на перелік адмінстративних послуг, що надається Державною службою України з питань праці  на  Порталі  електронних сервісів Мінекономіки.

Наводимо перелік адміністративних послуг, що надається Держпраці (станом на 13.02.2023 року їх кількість становить 29), де зазначені назва послуги, строки та результат її надання, способи отримання результату, підстави для відмови та нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги:

 #НПАОП 07.02.2023: 18.01.2023 року набрав чинності наказ Міністерства енергетики України від 09.11.2022 №375 «Про затвердження Інструкції з визначення виходу летких речовин вугільного пласта та нижніх меж вибуховості вугільного пилу».

В бібліотеку сайту доданий документ – «Інструкція з визначення виходу летких речовин вугільного пласта та нижніх меж вибуховості вугільного пилу», наказ Міністерства енергетики України від 09.11.2022 №375 та відповідно розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Накази»,  «Нормативно-правова база/НПАОП», «Рекомендовані НПА за галузями/Вугільна промисловість».

#НПАОП 06.02.2023: 04.11.2022 набрав чинності наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 05.09.2022 р. №342 «Про затвердження Порядку функціонування електронного кабінету надрокористувача».

Пропонуємо коментар від “Інформаційної системи ІТС” щодо основних положень наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 05.09.2022 р. № 342.

Електронний кабінет – інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує електронну форму взаємодії між фізичними, юридичними особами, фізичними особами – підприємцями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час надання в установленому законодавством порядку спеціальних дозволів на користування надрами, продовження строку дії таких дозволів, їх переоформлення, внесення до них змін (п.2 розділу І Порядку № 342).

Електронний кабінет надрокористувача доступний на єдиній національній платформі ЕкоСистема.

До Вашої уваги інформація від Державної служби геології та надр – посилання на Єдине вікно надрокористувача, пост щодо початку роботи Електронного кабінету надрокористувача та пост сайту ua-energy.org щодо експлуатації електронного кабінету надрокористувача .

Документ – «Порядок функціонування електронного кабінету надрокористувача», затверджений наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 05.09.2022 р. №342, доданий в категорії сайту «Нормативно-правова база/Накази», «Рекомендовані НПА за галузями/Вугільна промисловість», «Рекомендовані НПА за галузями/Гірничорудна і нерудна промисловість», «Рекомендовані НПА за галузями/Нафтогазовидобувна промисловість»,  «Рекомендовані НПА за галузями/Охорона надр».

#НПАОП 03.02.2023: 27.01.2023 року набрав чинності наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 19.12.2022 року №947, яким внесено зміни в  «Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів».

Пропонуємо аналітичний пост щодо зазаначеного наказу ІПС «Ліга Закон».

Дані зміни в документ «Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів», розміщений на порталі Верховної Ради України вже внесені. Документ розміщений в таких розділах бібліотеки сайту «Нормативно-правова база/Накази», «Рекомендовані НПА за галузями/Автомобільний транспорт».

#НПАОП 02.02.2023: 01.01.2023 року набрала чинності постанова КМУ від 30.12.2022 року №1467 «Про затвердження Порядку здійснення страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Пропонуємо коментар від “Інформаційної системи ІТС” щодо основних положень постанови КМУ від 30.12.2022 року №1467.

Документ  – «Порядок здійснення страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», доданий в наступні розділи бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Переліки НПА за тематикою/Розслідування нещасних випадків».

#НПАОП 01.02.2023: 28.01.2023 року в газеті «Урядовий курєр» №20 офіцйно надрукована та відповідно набрала чинності постанова Кабінету міністрів України від 24.01.2023 року №68 «Про затвердження технічного опису, зразка бланка, форм заяв для отримання, внесення змін та продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні».

Документ  – постанова КМУ від 24.01.2023 року №68 «Про затвердження технічного опису, зразка бланка, форм заяв для отримання, внесення змін та продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні», доданий в наступні розділи бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці».

#НПАОП 31.01.2023: 20.01.2023 року набрав чинності наказ Міністерства енергетики України від 21.12.2022 № 425 «Про внесення змін до Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України».

Зміни в документ – «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України», який розміщений на порталі Верховної Ради України, вже внесені.

В бібліотеку сайту доданий документ – «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України», (затверджений  наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26.09.2018  № 491, зареєстрований в Мінюстиції України 29.03.2019 року за №328/33299), та відповідно розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Накази»,  «Нормативно-правова база/НАПБ (пожежна безпека)», «Переліки НПА за галузями/Енергетика».

#НПАОП 30.01.2023: 27.12.2022 набрав чинності наказ Міністерства інфраструктури України від 18.11.2022 року №859 «Про затвердження Змін до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України».

Зміни в документ – «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України», який розміщений на порталі Верховної Ради України, вже внесені.

Документ – «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України», затверджений наказом Міністерства транспорту та звязку України від 29.04.2010 року №240, доданий в категорії сайту «Нормативно-правова база/Накази», «Рекомендовані НПА за тематикою/Проведення медичних оглядів», «Рекомендовані НПА за галузями/Залізничний транспорт».

#НПАОП 27.01.2023: 26.01.2023 року в газеті «Урядовий курєр» офіцйно надрукована та відповідно набрала чинності Постанова Кабінету Міністріів України від 20.01.2023 року №59 «Про внесення змін до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві».

Вказаною вище постановою внесені зміни в Порядок та доповнено його новим розділом «Процедура розслідування нещасних випадків в період дії правового режиму воєнного (надзвичайного) стану в Україні або окремих її місцевостях». Ним передбачено спрощену процедуру розслідування нещасних випадків, що відбулися з працівниками підприємств (установ, організацій), їх філій, представництв та інших відокремлених і структурних підрозділів під час виконання трудових обовʼязків унаслідок воєнних (бойових) дій.

Зміни, запроваджені постановою КМУ від 20.01.2023 №59, в  «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві», розміщений на порталі Верховної Ради України вже внесені.

Документ «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві», затверджений постановою КМУ від 17.04.2019 року №337 та «Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад» (застосовується при оформленні матеріалів нещасних випадків замість кодів КОАТТУ) розміщені в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Переліки НПА за тематикою/Розслідування нещасних випадків», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора з охорони праці».

Що змінилося в «Порядку розслідувань…..»? Пропонуємо порівняльну таблицю інформаційного  характреру щодо змін внесених постановою КМУ від 20.01.2023 року в постанову КМУ від 17.04.2019 року №337.

#НПАОП 25.01.2023: 22.11.2022 набрав чинності наказ Міністрества захисту довкілля та природних ресурсів України від 15.09.2022 №365 «Про затвердження Змін до Правил розробки нафтових і газових родовищ».

До категорій «Переліки НПА за галузями/Нафтогазовидобувна промисловість», «Нормативно-правова база/НПАОН», «Нормативно-правова база/Накази», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора з охорони праці» бібліотеки сайту додані «Правила розробки нафтових і газових родовищ», затверджені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 15.03.2017 № 118.

Ці Правила встановлюють основні вимоги до організації та здійснення розробки нафтових і газових родовищ, поширюються на діяльність усіх суб’єктів нафтогазової галузі та регламентують відносини суб’єктів господарювання та центральних органів виконавчої влади (зокрема Держпраці),  що виникають під час користування нафтогазоносними надрами, з метою їх комплексного і раціонального використання.

#НПАОП 24.01.2023: 01.01.2023 року набрала чинність Постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.2022 року №1350 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації окремих функцій Пенсійного фонду України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України». Даною постановою внесені зміни до постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації окремих функцій Пенсійного фонду України, зокрема в “Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 року №337.

Документ – «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» (зі змінами) розміщений в категорії сайту «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «НПА за тематикою/Розслідування нещасних випадків(професійних захворювань)», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора з охорони праці».

#НПАОП 19.01.2023: 30.12.2022 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 року №1455 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж». Вказаною Постановою скасовані “Правила охорони електричних мереж”(1997), затверджені Постановою КМУ від 04.03.1997 року №209.

Новий документ – «Правила охорони електричних мереж»(2022), затверджені Постановою КМУ від 27.12.2022 року №1455:

  • поширюються на юридичних та фізичних осіб/фізичних осіб – підприємців, у власності яких перебувають об’єкти передачі електричної енергії і/або які здійснюють їх експлуатацію (власники електричних мереж), а також яким надано у власність або користування земельні ділянки, на яких розміщуються об’єкти передачі електричної енергії;
  • запроваджуються з метою забезпечення збереження електричних мереж, створення належних умов їх експлуатації та запобігання нещасним випадкам від впливу електричного струму і використовуються у разі проектування, будівництва та експлуатації електричних мереж, а також під час виконання робіт або провадження іншої діяльності поблизу електричних мереж,

та розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Переліки НПА за галузями/Енергетика»,  «Переліки НПА за тематикою/Відповідальному за електрогосподарство», «Переліки НПА за тематикою/майстру будівельної дільниці (електромонтажні роботи)».

#НПАОП 18.01.2023: Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 30.09.2022 № 176  «Про внесення зміни N12 до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 “Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» . Вказані зміни в «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (надалі – ДКХПП) Випуск 64 “Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи», розміщений на порталі Верховної Ради вже внесені.

#НПАОП 17.01.2023: Міністерство розвитку громад та територій наказом від 29.11.2022 року №225 внесло зміни до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (надалі – КАТОТТГ). Зміни в КАТОТТГ внесені в звязку з перейменуванням Новоград-Волинського району Житомирської області та міста Новоград-Волинський Новоград-Волинського району Житомирської області.

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад затвердженй наказом від 26.11.2020 № 290 зі змінами, та відповідає чинному законодавству і запроваджений на заміну Кодам адмінністративно-територіального устрою України (КОАТУУ). На офіційному сайті Міністерства розвитку громад та територій України розміщені актуальні версії КАТОГГ. В додатку до кодифікатора наводиться список скорочень, що використовуються в КАТОТТГ. Документ – Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад розміщений в категорії сайту «НПА за тематикою/Розслідування нещасних випадків(професійних захворювань)», «Нормативно-правова база/Накази».

#НПАОП 16.01.2023: Міністерство економіки України наказом від 29.12.2022 року №5573 затвердило Зміну № 11 до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, якою скасовуються застарілі та затверджуються нові назви кваліфікаційних угруповань і професійні назви робіт. Зміни в документ – «Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010», затверджений наказом Держспоживстандарту України 28.07.2010 № 327, який розміщений на порталі Верховної Ради України, вже внесені.

Документ – «Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010», розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Накази», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора з охорони праці».

#НПАОП 12.01.2023: 21.12.2022 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2022 року №1404 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 314». Зміни в документ – «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану», затверджений Постановою КМУ від 18.03.2022 р. №314, який розміщений на порталі Верховної Ради України, вже внесені.

Документ – «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану», затверджений Постановою КМУ від 18.03.2022 р. №314, розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ»,  «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці». «Переліки НПА за тематикою/Інспектора з охорони праці».

#НПАОП 11.01.2023: 01.01.2023 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 року №1467 «Про затвердження Порядку здійснення страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Документ – «Порядок здійснення страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», затверджений Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 року №1467 розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ»,  «НПА за тематикою/Розслідування нещасних випадків(професійних захворювань)». «Переліки НПА за тематикою/Інспектора з охорони праці».

#НПАОП 09.01.2023: 29.10.2022 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 14.10.2022 року №4527/5 «Про затвердження Змін до Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання».

Зміни в документ «Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», який розміщений на порталі Верховної Ради України, вже внесені.

Документ – «Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2014 року №1886/5, розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ»,  «Переліки НПА за тематикою/Оформлення та зберігання документів»

#НПАОП 08.01.2023: 30.12.2022 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 року №1449 «Про затвердження Порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників) у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком».

Документ – «Порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників) у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком», затверджений Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 року №1449 розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ»,   «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці».

#НПАОП 06.01.2023: 18.11.2022 набрав чинності наказ Міністерства охорони здоровя України від 14.10.2022 №1871 «Про затвердження змін до Гігієнічних регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зони». Дані зміни в документ «Гігієнічні регламенти хімічних речовин у повітрі робочої зони», розміщений на порталі Верховної Ради України  ще не внесені. Документ розміщений в категоріях сайту «Нормативно-правова база/Накази», «Рекомендовані переліки НПА за тематикою/Атестація робочих місць за умовами праці», «Рекомендовані переліки НПА за тематикою/Гігієна та санітарія».

НПАОП 03.01.2023: 11.12.2022 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)» від 16.11.2022 № 2759-IX (далі — Закон №2759), який вніс зміни у Кодекс законів про працю України та Закон України “Про колективні договори і угоди.

Крім того,  23.12.2022  року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)» від 01.12.2022 №2806-IX.

Аналіичний пост щодо змін законодавства з протидії мобінгу від Цифрового видавництва Експертус (https://buhplatforma.com.ua/).

#НПАОП 01.01.2023: Як повідомило ДП «НАІС»,  відповідно до вимог підпункту 11 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 №209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» (зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 16 грудня 2022 року № 1422, яка набрала чинності 26 грудня 2022 року), державне підприємство «Національні інформаційні системи» поновило доступ до порталу електронних сервісів26 грудня 2022 року.

Відтепер доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру в електронній формі шляхом без оплатного пошуку та формування витягу надається виключно за умови ідентифікації особи, яка бажає отримати такі відомості, з використанням засобів електронної ідентифікації з середнім або високим рівнем довіри (кваліфікованим або удосконаленим електронним підписом).

На кожній сторінці нашого сайту розміщене посилання на доступ до порталу електронних сервісів (usr.minjust.gov.ua) у вигляді кнопки:

  • Нове!  В головне меню сайту додана категорія «Архіви новин сайту», де можна знайти зміни законодавства про працю та охорону праці України, що відбулись з 2018 по 2022 рік. Пошук документів по сайту здійснюється за елементами його назви та реквізитів, шифру індекса НПАОП, тексту новин.

Архів новин сайту за 2019 рік.Архів новин сайту за 2020 рік.Архів новин сайту за 2021 рік.

Архів новин сайту за 2022 рік.

Архів новин сайту за липень-грудень 2023 року