Архів новин сайту за 2022 рік

Архів новин сайту за 2019 рік.Архів новин сайту за 2020 рік.Архів новин сайту за 2021 рік.

Архів новин сайт за січень-червень 2023 року

Архів новин сайту за липень-грудень 2023 року

#НПАОП 29.12.2022: Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2022 року №1395 «Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій».

Зміни в документ «Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій», який розміщений на порталі Верховної Ради України, вже внесені.

Документ – «Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій», затверджений Постановою КМУ від 05.09.2018 року №715, розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ»,  «Нормативно-правова база/НАПБ(пожежна безпека)».

#НПАОП 28.12.2022: В газеті «Урядовий курєр» від 24.12.2022 року №272 офіційно опублікована та відповідно набрала чинність Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2022 року №1414 «Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки».

Зміни в документ «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», який розміщений на порталі Верховної Ради України, вже внесені.

Які дозвільні документи необхідно мати суб’єкту господарювання?

Пропонуємо скористатись сервісом визначення переліку робіт підвищеної небезпеки та устаткування підвищеної небезпеки, які потребують отримання відповідних дозволів та подачі декларацій матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства про охорону праці, розміщеним в категорії «Сервіси».

Пропонуємо порівняльну таблицю щодо змін внесених в Постанову КМУ від 26.11.2011 року №1107.

Документ – «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року №1107, розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ»,  «Переліки НПА за тематикою/Дозвіл, декларація, експертиза», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора з охорони праці».

#НПАОП 26.12.2022: Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2022 року №1414 «Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки».

Про дату набрання чинності Постанови КМУ від 20.12.2022 року №1414 «Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» повідомимо Вас додатково.

Пропонуємо аналітичний пост щодо Постанови КМУ від 20.12.2022 року №1414 від журналу «Охорона праці та пожежна безпека».

Документ – «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року №1107, розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ»,  «Переліки НПА за тематикою/Дозвіл, декларація, експертиза», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора з охорони праці».

#НПАОП 23.12.2022: 10.12.2022 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 06.12.2022 року №1363 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року №303».

Зокрема, відповідно до нової редакції п.2 Постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 року №303  «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», за наявності загрози, що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави, а також для виконання міжнародних зобов’язань України протягом періоду воєнного стану дозволити здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) на підставі рішень центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.

Зміни у зазначений вище документ, який розміщений на порталі Верховної Ради України, вже внесений.

Документ – Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 року №303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ»,   «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці» та «Переліки НПА за тематикою/Інспектора з охорони праці».

#НПАОП 16.12.2022: 17.11.2022 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2022 року №1288 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою внесені доповнення у:

– Постанову Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067 “Про затвердження Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання”;

– Постанову Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077 “Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання” ;

– Постанову Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94 “Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;

– Постанову Кабінету Міністрів України від10 березня 2017 р. № 139 “Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні”;

– Постанову Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1186 “Про затвердження Технічного регламенту шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень”;

Перелік товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість та які звільняються від сплати ввізного мита, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 224, – із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2022 р. № 1260,

 • та зокрема у Постанову Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 “Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин”, (Регламент, який встановлює вимоги до машин щодо захисту життя або здоров’я людини, захисту тварин або рослин, а також майна та охорони навколишнього природного середовища, процедуру оцінки відповідності машин та вимоги до їх обігу на ринку України та/або введення в експлуатацію.

Машини та устаткування – один з видів продукції, щодо якого Держпраці здійснює державний ринковий нагляд (сфера відповідальності, як органу державного ринкового нагляду).

Зміни у зазначені вище документи, які розміщені на порталі Верховної Ради України, вже внесені.

#НПАОП 14.12.2022: Мінекономіки України 31.10.2022 опублікувало свій наказ від 26.10.2022 № 4179 «Про затвердження Примірної форми трудового договору з нефіксованим робочим часом».

Пропонуємо аналітичний пост щодо наказу Міністерства економіки України від 26.10.2022 № 4179 від ІПС «Ліга Закон».

Документ – «Примірна форма трудового договору з нефіксованим робочим часом», доданий в такі розділи бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Накази»,  «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці».

#НПАОП 10.12.2022: 04.11.2022 набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України від  07.10.2022 №1817 «Про затвердження Переліку медичних протипоказань (захворювань і вад), за наявності яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами.

Відповідно до вимог зазначеного наказу втратив чинність наказ МОЗ України від 24.12.1999 року N299 “Про затвердження Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами“.

Пропонуємо аналітичний пост щодо наказу Міністерства охорони здоров’я України від 07.10.2022 №1817 від ІПС «Ліга Закон». Документ – «Перелік медичних протипоказань (захворювань і вад), за наявності яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами», затверджений наказом МОЗ України від 07.10.2022 № 1817, доданий в категорії сайту «Нормативно-правова база/Накази» , «Рекомендовані НПА за тематикою/Проведення медичних оглядів».

#НПАОП 07.12.2022: 25.11.2022 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2022 року №1306 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», якою скасовані Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 року №245 “Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій” та Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 року №81 “Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції”.

Пропонуємо аналітичний пост від Порталу «Дебіт-Кредит» щодо Постанови КМУ №1306 від 22.11.2022 року.

Зміни в статуси зазначених вище документів, які розміщені на порталі Верховної Ради України, вже внесені. Документ – Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2022 року №1306 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ»,  «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці».

#НПАОП 05.12.2022: 16.08.2022 року набрав чинності наказ Міністерство економіки України від 15.07.2022 № 2119  «Про внесення змін до Порядку обліку вибухових матеріалів промислового призначення».

Зміни  в НПАОП 0.00-6.04-06 «Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення»  розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Накази», «Переліки НПА за галузями/Вугільна промисловість», «Переліки НПА за галузями/Гірничорудна і нерудна промисловість», вже внесені.

#НПАОП 01.12.2022: В категорії сайту «Рекомендовані НПА за тематикою/Гігієна та санітарія» розширений перелік нормативних  документів та відповідно вони додані в бібліотеку:

“Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.039-99 (затв. Постановою головного державного санітарного лікаря України N39 від 01.12.1999);

“Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови (затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.02.2019 року № 463);

“Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань ДСН 239-96 (Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.1996 №239);

“Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99 (затв. Постановою головного державного санітарного лікаря України N37 від 01.12.1999);

“Санітарні норми допустимого шуму, що створюється виробами медичної техніки в приміщеннях лікувально-профілактичних закладів (Затв. заступником Головного Державного  санітарного лікаря СРСР 30.07.1984  N3057-84) та

оновлений «Інформаційний перелік лабораторій, атестованих на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу» (станом на 02.08.2022 року).

#НПАОП 16.11.2022: 29.10.2022 набрав чинності Закон України від 21.09.2022 №2622-IX, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці».

Законом України від 21.09.2022 №2622-IX виключена стаття 196  «Кодексу законів про працю України» та внесені зміни в Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та  Закон України «Про зайнятість населення».

Зазначені вище зміни в «Кодекс законів про працю України», Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та Закон України «Про зайнятість населення», які розміщені на порталі Верховної Ради України, вже внесені.

Документи – «Кодекс законів про працю України», Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та Закон України «Про зайнятість населення», розміщені в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Закони»,  «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці».

#НПАОП 14.11.2022: В бібліотеку сайту доданий документ – «Порядок затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням», (затверджений  наказом МВС України від 05.12.2019  №1021, зареєстрований в Мінюстиції України 03.02.2020 року за №108/34391), та відповідно розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Накази»,  «Нормативно-правова база/НАПБ (пожежна безпека)».

#НПАОП 10.11.2022: 02.11.2022 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 року №1214 «Про внесення змін до Порядку функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей».

Зазначені вище зміни в «Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей», який розміщений на порталі Верховної Ради України, вже внесені.

Документ – «Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей», розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ»,  «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці» та «Переліки НПА за тематикою/Інспектора з охорони праці».

#НПАОП 03.11.2022: 29.10.2022 року набрав чинності Закон України від 06.10.2022 року №2655-IX   «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності».

Пропонуємо аналітичний пост по Закону України від 06.10.2022 року №2655-IX щодо страхування цивільної відповідальності замість перевірок з пожежної безпеки від ІПС «Ліга Закон». Документ – Закон України від 06.10.2022 року №2655-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності» розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Закони»,  «Нормативно-правова база/НАПБ (пожежна безпека)».

#НПАОП 01.11.2022: 20.10.2022 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 14.10.2022 року №1172  «Про затвердження Порядку припинення трудового договору у разі смерті роботодавця – фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою».

Пропонуємо аналітичний пост щодо Постанови КМУ від 14.10.2022 року №1172 від ІПС «Ліга Закон». Документ – Постанова КМУ від 14.10.2022 року №1172 «Про затвердження Порядку припинення трудового договору у разі смерті роботодавця – фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою» розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ»,  «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці».

#НПАОП 28.10.2022: 15.10.2022 року набрав чинності Закон України від 21.09.2022 року №2623-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні і надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном».

Зміни в  частину четверту статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»  та Законі України «Про зайнятість населення», які розміщені на порталі Верховної Ради України, вже внесені.

Пропонуємо аналітичні пости щодо Закону України від 21.09.2022 року №2623-IX від ІПС «Ліга Закон»  та Порталу «Дебіт-Кредит».

Документ Закон України «Про зайнятість населення» розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Закони»,  «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці».

#НПАОП 25.10.2022: 10.09.2022 набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.2022 №1371 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України». Даним наказом вносяться зміни в «Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів», затверджений наказом МОЗ України від 24.03.2016 року № 234 та «Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти», затверджений наказом МОЗ України від 25.09.2020 року № 2205. Зокрема в «Санітарному регламенті для закладів загальної середньої освіти» підрозділ «Вимоги до організації роботи з технічними засобами навчання» доповнено новим пунктом 10 такого змісту:

«10. В умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації іншого характеру безперервна тривалість навчальних занять при організації дистанційного навчання у синхронному форматі не повинна перевищувати для учнів:

 • 1-2 класів – 2 навчальних занять по 30 хвилин або 3 – по 20 хвилин;
 • 3-4 класів – 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 – по 30 хвилин, або 4 – по 20 хвилин;
 • 5-6 класів – 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 – по 35 хвилин, або 4 – по 25 хвилин;
 • 7-9 класів – 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 – по 40 хвилин, або 4 – по 30 хвилин, або 5 – по 25 хвилин;
 • 10-11 класів – 3 навчальних занять по 45 хвилин або 4 – по 35 хвилин, або 5 – по 30 хвилин, або 6 – по 25 хвилин.».

Зміни в зазначені вище «Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів» та «Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти», які  розміщені на порталі Верховної Ради України, вже внесені.

Документи «Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів» та «Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти» розміщені в категорії сайту «Нормативно-правова база/Накази», «Рекомендовані НПА за тематикою/Охорона праці у закладах освіти» та «Рекомендовані НПА за тематикою/Гігієна та санітарія».

#НПАОП 19.10.2022: 03.09.2022 набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2022 № 1468 «Про затвердження Гігієнічного нормативу «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини». Зміни внесено в нову редакцію документу – «Гігієнічний норматив «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини», затверджений наказом МОЗ України від 20.06.2022 №1054; розміщений на порталі Верховної Ради України, вже внесені.

Згідно пункту 7 вищезазначеного нормативу «Кожен працівник, що має контакт з канцерогенними речовинами (факторами), повинен проходити обов’язкові медичні огляди у порядку, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113».

Документ «Гігієнічний норматив «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини», затверджений наказом МОЗ України від 20.06.2022 № 1054, доданий в категорії сайту «Рекомендовані НПА за тематикою/Проведення медичних оглядів» та «Рекомендовані НПА за тематикою/Гігієна та санітарія».

#НПАОП 13.10.2022: 30.08.2022 року набрав чинність наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04.08.2022 №1400 «Про внесення зміни до Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин».

Документ «Порядок проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин», затверджений наказом МОЗ здоров’я України від 18.04.2022 року №651 доданий в категорію сайту «Рекомендовані НПА за тематикою/Проведення медичних оглядів».

#НПАОП 07.10.2022: 05.10.2022 року набрала чинність постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2022 №1103 «Про внесення змін до пункту 4 Положення про Державну службу України з питань праці», якою внесено зміни в «Положення про Державну службу України з питань праці».

Пропонуємо аналітичний пост від ІПС «Ліга Закон» щодо Постанови КМУ від 30.09.2022 року №1103.

Вказані зміни в документ – «Положення про Державну службу України з питань праці», розміщений на порталі Верховної Ради України, вже внесені.

Документ «Положення про Державну службу України з питань праці», розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Переліки НПА за тематикою/Інспектору праці» та «Переліки НПА за тематикою/Інспектору охорони праці».

#НПАОП 04.10.2022: 16.08.2022 року набрав чинності наказ Міністерства економіки  України від 15.07.2022 №2120 «Про затвердження Змін до Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я на роботі у доменному виробництві», якою внесено зміни до НПАОП 27.1-7.48-21 “Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я на роботі у доменному виробництві”.

Вказані зміни в документ – НПАОП 27.1-7.48-21 “Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я на роботі у доменному виробництві”, розміщений на порталі Верховної Ради України, вже внесені.

Документ НПАОП 27.1-7.48-21 розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/НПАОП» та «Переліки НПА за галузями/Металургійна промисловість»

#НПАОП 30.09.2022: 16.09.2022 року в газеті «Урядовий кур’єр» №200 офіційно опублікована постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2022 року №1022 «Деякі питання поширення дії галузевої (міжгалузевої) угоди, окремих її положень».

Цією постановою:

– затверджений Порядок поширення дії галузевої (міжгалузевої) угоди, окремих її положень; внесені зміни до постанови КМУ від 13.02.2013 року №115 “Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів”;

– встановлено, що Порядок, затверджений цією постановою, застосовується до галузевих (міжгалузевих) угод, які укладені або до яких внесені зміни після набрання чинності цією постановою.

Постанова набирає чинності через 120 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану. Зазначений документ – постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2022 року №1022 «Деякі питання поширення дії галузевої (міжгалузевої) угоди, окремих її положень» розміщена в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», та «Переліки НПА за тематикою/Інспектора з охорони праці».

#НПАОП 21.09.2022: 16.09.2022 року після офіційної публікації в газеті «Урядовий кур’єр» №200 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2022 року №1030 «Деякі питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки». Даним документом :

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2022 року №1030 «Деякі питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки» 20.09.2022 року стала доступна на порталі Верховної Ради України та розміщена в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Переліки НПА за галузями/Хімічна, нафтохімічна, ОПН» та «Переліки НПА за тематикою/Інспектора з охорони праці».

#НПАОП 15.09.2022: Кабінетом Міністрів України затверджена постанова від 13.09.2022 року №1030 «Деякі питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки».

Даною постановою вносяться зміни у:

– постанову КМУ від 09.01.2014 №6 “Про затвердження переліку об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту”.

– Положення про Державну службу України з питань праці, (затв. постановою КМУ від 11.02.2015 №96);

– Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій (затв. постановою КМУ від 16.12.2015 № 1052);

– Порядок ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, (затв. ПКМУ від 23.06.20 21 №681 «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва»)

та скасовується постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 року №956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки».

Інформацію щодо офіційної публікації та набарання чинності постанови КМУ від 13.09.2022 №1030 повідомимо додатково.

#НПАОП 09.09.2022: Наказом Міністертства внутрішніх справ України від 23.06.2022  №387 внесено зміни до «Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників», затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 року №25.

Документ «Правила експлуатації та типових норм належності вогнегасників» розміщений розділі бібліотеки сайту «Нормативно-правова база/НАПБ (Пожежна безпека)».

#НПАОП 02.09.2022: 31.08.2022 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2022 р. №955, якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 “Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану”.

Вказані зміни в документ – Постанову КМУ від 13.03.2022 № 303 “Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану”, розміщений на порталі Верховної Ради України, вже внесені.

#НПАОП 30.08.2022: 08.06.2022 року набрав чинності наказ Міністерства охорони здоровя України від 22.04.2022 р. №683 «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру».

Документ «ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ І ПРАВИЛА. Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру» розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Накази»,  «Переліки НПА за тематикою/Гігієна та санітарія».

Додаткова інформація до новини на нашому сайті від 19.08.2022: – Повідомляємо про внесення змін у документ – «Кодекс законів про працю України», розміщеного на порталі Верховної Ради України, в звязку з набранням чинності Закону України від 19.07.2022 №2434-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність» та пропонуємо аналітичний відеоогляд Закону України від 19.07.2022 №2434-IX від KadroLand – «З 19 серпня діє Трудова реформа: що та як змінилось №61 (215) 19.08.2022».

#НПАОП 19.08.2022: У газеті “Голос України” від 18.08.2022 р. опубліковано Закон України від 19.07.2022 №2434-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність» (законопроєкт № 5371).

Закон вносить зміни в «Кодекс законів про працю України», набрав чинності 19.08.2022, та діятиме протягом дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, і втратить чинність з дня припинення або скасування воєнного стану.

Вказані зміни в «Кодексі законів про працю України», розміщеного на порталі Верховної Ради України вже внесені. Про внесення змін в «Кодекс законів про працю України» в звязку з набуттям чинності Закону України від 19.07.2022 року №2434-ІХ повідомимо додатково.

Пропонуємо аналітичний пост про опублікований Закон від 19.07.2022 №2434-IX в системі «KadrEX» на сайті kadrex.profpressa.com.

#НПАОП 18.08.2022: 06.08.2022 року набрав чинності Закон України №1686-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів підвищеної небезпеки» від 15.07.2021 року. Цим Законом внесенні зміни у Кодекс цивільного захисту України , у Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки», у статтю 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», у  Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».

#НПАОП 11.08.2022: 10.08.2022 року набрала Постанова КМУ від 05.08.2022 р. №863 “Про затвердження Порядку сплати рекламодавцями до державного бюджету штрафів за порушення вимог Закону України “Про рекламу” щодо реклами послуг із працевлаштування”.

Документ, затверджує Порядок сплати сплати рекламодавцями до державного бюджету штрафів за порушення вимог статті 241 Закону України “Про рекламу” щодо реклами послуг із працевлаштування.

Документ «Порядок сплати рекламодавцями до державного бюджету штрафів за порушення вимог Закону України “Про рекламу” щодо реклами послуг із працевлаштування» розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ»,  «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці».

#НПАОП 10.08.2022: 10.08.2022 року набрав чинності Закон України від 18.07.2022 року №2421-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання трудових відносин з нефіксованим робочим часом». Документ, більш відомий як «закон про фрілансерів». Цим законом внесені зміни у:

1 – Кодексі законів про працю України:

1) доповнено статтею 211 «Трудовий договір з нефіксованим робочим часом»

2) частину першу статті 24 доповнити пунктом 62.

3) у статті 265 «Відповідальність за порушення законодавства про працю»;

2- Частину п’яту статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Пропонуємо від сайту «Дебет-Кредит» аналітичну відеоінформацію на тему:«Трудовий договір з нефіксованим робочим часом: для кого і на яких умовах №58 (09.08.2022)»

Вказані зміни в «Кодекс законів про працю України», розміщеного на порталі Верховної Ради України вже внесені. Про внесення змін в «Кодекс законів про працю України» в звязку з набуттям чинності Закону України від 18.07.2022 року №2421-ІХ повідомим додатково.

#НПАОП 05.08.2022: У зв’язку з прийняттям Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів» кодифікатор кодів адміністративно-територіального устрію України (КОАТУУ) втратив актуальність. Міністерством розвитку громад та територій розроблено та затверджено Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад  (надалі – КАТОТТГ) (наказ від 26.11.2020 № 290 зі змінами), який відповідає чинному законодавству і запроваджується на заміну КОАТУУ. На офіційному сайті Міністерства розвитку громад та територій України розміщені актуальні версії КАТОТТГ. В додатку до кодифікатора наводиться список скорочень, що використовуються в КАТОГГ. Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад розміщений в категорії сайту «НПА за тематикою/Розслідування нещасних випадків(професійних захворювань)».

#НПАОП 05.08.2022: 29.07.2022 набрала чинності Постанова КМУ від 26.07.2022 №836 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо користування надрами», крім абзацу другого підпункту 2 пункту 3 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності через шість місяців з дня опублікування цієї постанови. Даною постановою внесенні зміни у:

Методику визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, (затв. постановою КМУ від 15.10.2004 №1374);

– Методика визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету, (затв. Постановою КМУ від 10.12.2008 №1075) викладена в новій редакції;

Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, (затв. постановою КМУ від 30.05.2011 №615);

Документ «Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами” розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ»,  «Переліки НПА за галузями/Охорона надр».

#НПАОП 03.08.2022: 12.07.2022 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2022 № 767 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати та умов праці окремих категорій працівників галузі охорони здоров’я». Після прийняття зміни №10 до національного класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженої наказом Мінекономіки від 25.10.2021 №810 Постановою КМУ від 07.07.2022 №767 внесено зміни у:

Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженому постановою КМУ України від 04.11.1993 №909.

додаток 2 до постанови КМУ від 17.11.1997 №1290 “Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці”;

Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженому постановою КМУ від 21.02.2001 №163;

розділі III “Охорона здоров’я” додатка 2 до постанови КМУ від 30.08.2002 №1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”;

пункт 3 Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2009 №1418;

Документи «Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня”, «Список виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» розміщені в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ»,  «Переліки НПА за тематикою/Атестація робочих місць за умовами праці».

#НПАОП 01.08.2022:

– На офіційному сайті Мінекономіки України розміщений коментар до Закону України від 01.07.2022 №2352-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин».

– 28.07.2022 набрала чинності Постанова КМУ від 26.07.2022 № 835 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413». Цим документом внесені зміни у додаток до постанови КМУ від 17.06.2015 № 413 “Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту”. Документ «Порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту” розміщений в таких розділах бібліотеки сайту: «Нормативно-правова база/Постанови КМУ»,  «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці».

Пропонуємо від сайту «Дебет-Кредит» інформацію про зміни форми повідомлення.

#НПАОП 25.07.2022: Наказом Державної служби з питань праці від 06.07.2022 №110 завтерджений Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці станом на 06 липня 2022 року.

Даним наказом в Покажчик НПАОП включені:

 • НПАОП 0.00-6.18-21 «Порядок впровадження електронного документообігу в системі управління охороною праці»
 • НПАОП 0.00-7.20-21 «Форми висновків експертизи»
 • НПАОП 0.00-7.21-22 «Вимоги до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва та щодо відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки»

та виключені з Покажчика НПАОП:

 • НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості»;
 • НПАОП 0.00-6.01-10 «Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів;
 • НПАОП 0.00-7.16-18 «Вимоги до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва»;
 • НПАОП 0.00-7.18-18 «Форми висновків експертиз стану охорони праці та безпеки промислового виробництва».

Документи, що виключені з Покажчика НПАОП, переведені в категорію «Нормативно-правова база/Скасовані НПА». Бібліотека сайту приведена у відповідність до нової редакції Покажчика НПАОП станом на 06.07.2022 року.

#НПАОП 21.07.2022: 19.07.2022 набрав чинності Закон України №2352-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин».

Закон вносить зміни у:

 1. Кодекс законів про працю України
 • статтю 29 («Обов’язок роботодавця до початку роботи працівника за трудовим договором»), статтю 36 («Підстави припинення трудового договору»),
 • статтю 41 «Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з окремими категоріями працівників за певних умов»:
 • частину першу статті 421  («Переважне право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу»);
 • частину першустатті 43 («Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)»;
 • статтю 44(«Вихідна допомога»);
 • частину першу статті 47 («Обов’язок роботодавця провести розрахунок з працівником»);
 • статтю 49-2 («Порядок вивільнення працівників»);
 • пункт 2 частини першої статті 82 («Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку»);
 • статтю 83 («Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки»);:
 • статті 102-1(«Оплата праці за сумісництвом»);
 • частину четверту статті 115 («Строки виплати заробітної плати»);
 • статті 116 («Строки розрахунку при звільненні»);
 • статтю 117(«Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні»);
 • у частині третій статті 119 («Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків»);
 • назву та частини першу і другу статті 233 (« Строки звернення до суду за вирішенням трудових спорів»);
 • статті 234(«Поновлення судом строків, пропущених з поважних причин»);
 • стаття 81(«Право на щорічну відпустку у разі переведення на інше місце роботи») виключена;
 1. статтю 19 Закону України “Про оплату праці”
 2. У Законі України “Про відпустки”:

у статті 9 («Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку»);

пункт 8 частини сьомої статті 10 виключити;

частину першу статті 21 («Порядок оплати відпусток»);

у частині четвертій статті 23 («Кошти на оплату відпусток»);

у статті 24 («Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки»);

пункт 18 частини першої статті 25 («Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов’язковому порядку») виключений.

 1. Частину першу статті 3 Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»;
 2. Частину другу статті 6 Закону України «Про виконавче провадження»
 3. У Законі України«Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2136-IX:

– у статті 1 («Дія норм законодавства про працю в умовах воєнного стану»);:

частину другу статті 3 («Особливості переведення та зміни істотних умов праці в умовах воєнного часу»):

– у статті 6 («Особливості встановлення та обліку часу роботи та часу відпочинку»):

статтю 7 (“Особливості обміну документами, організації кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів у роботодавця»);

частину другу статті 9 («Особливості залучення до роботи деяких категорій працівників») виключити;

– у статті 12 («Відпустки»):

– текст статті 13 («Призупинення дії трудового договору»);

доповнити статтями 15 («Відшкодування працівникам та роботодавцям пов’язаних із трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії проти України») і 16 (« Державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства про працю у період дії воєнного стану»).

пункт 3 розділу “Прикінцеві положення”.

Пропонуємо аналітичний пост по Закону України від 01.07.2022 №2352-IX від ІПС «Ліга Закон» та відеоогляд від «KadroLand – кадровий канал No1»:Новий «трудовий» Закон набрав чинності: головні акценти №52 (206) 20.07.2022.

Зміни у зазначені вище Закони, розміщені на порталі Верховної Ради, вже внесені

#НПАОП 14.07.2022: 03.06.2022 набрав чинності наказ МОЗ України від 11.05.2022 № 786 «Про внесення змін до Переліку установ і закладів, що мають право встановлювати остаточний діагноз хронічних професійних захворювань».

Зміни до документу «Перелік установ і закладів, що мають право встановлювати остаточний діагноз хронічних професійних захворювань», розміщеного на порталі Верховної Ради України вже внесені. Даний документ розміщений в категорії сайту «НПА за тематикою/Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань».

#НПАОП 07.07.2022: Виправлені помилкові посилання в пості від 29.06.2022. Вибачте за незручності. 

#НПАОП 29.06.2022: Завдяки зусиллям небайдужого користувача даного ресурсу – інженера з охорони праці одного з підприємств Волинської області, скоротився на 4 одиниці перелік документів в категорії «Шукаємо тести чинних НПАОП та НПАОН для розміщення їх на сайті»:

Якщо у Вас є електронні версії документів, що внесені в категорію сайту «Шукаємо тексти чинних НПАОП та НПАОН для розміщення їх на сайті», прошу поділитись ними для їх розміщення на сайті в вільному доступі. Інформацію чекаємо на електронну адресу info@sop.lutsk.ua.

#НПАОП 23.06.2022: 17.06.2022 набрав чинності Закон України від 01.04.2022 №2179-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій». Цим документом пепедбчаечено внесення змін у:

1.  Кодекс законів про працю України

1) доповнений статтями 4-1 і 4-2 .

2) частину першу статті 21 доповнено реченням такого змісту: “Трудовим договором можуть встановлюватися умови щодо виконання робіт, які вимагають професійної та/або часткової професійної кваліфікації, а також умови щодо виконання робіт, які не потребують наявності у особи професійної або часткової професійної кваліфікації”;

3) стаття 96 викладена в новій редакції.

2 Стаття 6 Закону України “Про оплату праці” викладена в оновленій редакції.

3. У Законі України“Про зайнятість населення“:

1) пункт 6 частини другої статті 22 викладений в оновлений редакції;

2) частина п’ята статті 35 викладена в оновленій редакції;

4. У Законі України“Про освіту”:

1) статті 34 і 38 викласти в оновленій редакції.

2) доповнено статтею 39-1 .

Зміни у зазначені вище закони, які  розміщені на порталі Верховної Ради, вже внесені.

#НПАОП 17.06.2022: 25.02.2022 набрав чинності спільний наказ Міністерства охорони здоровя України, Національної академії медичних наук України, Міністерства соціальної політики України від 29.12.2021 №2911/99/738 «Про затвердження Змін до Інструкції про застосування переліку професійних захворювань»,та впорядковує її застосування до випадків захворювання гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Зміни в документ «Інструкція про застосування переліку професійних захворювань», розміщений на порталі Верховної Ради, вже внесені. Дана «Інструкція…» розміщена в розділах«Нормативно-правова база/Накази» та категорії «Переліки НПА за тематикою/Розслідування нещасних випадків/професійних захворювань».

#НПАОП 13.06.2022: 20.04.2022 року набрав чинності наказ Міністрества охорони здоровя України від 29.03.2022 р. №543 «Про затвердження Змін до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів». Документ, розміщений на порталі Верховної Ради, з внесеними змінами – «Гігієнічні нормативи і регламени безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів» розміщений в категоріях сайту  – «Нормативно-правова база/Накази», «Рекомендовані НПА за галузями/Сільське господарство», «Переліки НПА за тематикою/Гігієна та санітарія» та «Переліки НПА за тематикою/Атестація робочих місць за умовами праці».

#НПАОП 02.06.2022: 01.06.2022 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2022 р. №577 «Про затвердження переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих», якою крім затвердження оновленого «Переліку медичних психіатричних протипоказань …» вважаються такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається, зокрема:

– Постанова КМУ від 06.11.1997 № 1238 «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення».

– Постанова КМУ від 27.09.2000 №1465 «Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих».

Відповідні зміни в  зазначені вище документи, що розміщені на порталі Верховної Ради, вже внесені.

«Перелік медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих» доданий в категорію сайту «Рекомендовані НПА за тематикою/Проведення медичних оглядів».

#НПАОП 30.05.2022: 27.05.2022 року набрав чинності Закон України від 12.05.2022 №2253-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників».

Даним Законом внесені зміни:

– у статті 2, 11, 12, 17, 18, 22, частину третю статті 49-2,  частини другу і третю статті 49-4, частину третю статті 246 «Кодексу законів про працю України»;

– абзац перший частини сьомої статті 65 «Господарського кодексу України»;

– у статті 2, частину першу статті 3, частину другу статті 4, у статті 9 Законі України «Про колективні договори і угоди»;

– у статтю 24-1 Закону України «Про рекламу»;

– у частину першу статті 4 Закону України «Про соціальний діалог в Україні»;

– у Законі України “Про зайнятість населення” у текст статті 48, у частину третю статті 50.

Документ доданий в бібліотеку сайту в розділи «Нормативно-правова база/Закони»,  «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці». Пропонуємо аналітичний пост по прийнятому Закону України від 12.05.2022 №2253-ІХ від ІПС “Ліга Закон”.

#НПАОП 25.05.2022: Наказом Міністерство економіки України від 10.02.2022 № 263-22, зареєстрованим  в Міністерстві юстиції України 29.03.2022 за №362/37698, затверджені «Вимоги щодо системи ідентифікації та відстеження вибухових матеріалів промислового призначення». Документ офіційно опублікований в газеті «Офіційний вісник України» від 15.04.2022 №29 та набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

Документ розміщений в таких категоріях сайту: «Перелік НПА за тематикою/Ринковий нагляд», «Переліки НПА за галузями/Вугільна промисловість», «Переліки НПА за галузями/Гірничорудна і нерудна промисловість».

Також до цих категорій доданий документ – «Технічний регламент вибухових матеріалів промислового призначення», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 року № 802.

#НПАОП 23.05.2022: 27.04.2022 набрав чинності наказ Міністерства юстиції України від 21.04.2022 №1581/5 «Про затвердження Змін до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях».

Зміни до документу «Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», затверджених наказом Мін’юсту України від 18.06.2015 № 1000/5, розміщеного на порталі Верховної Ради України вже внесені. Даний документ розміщений в категорії сайту «НПА за тематикою/Оформлення та зберігання документів».

Заступник головного редактора журналу «Охорона праці» Микола Федоренко про зміни, внесені в «Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях».

#НПАОП 20.05.2022: За повідомленням Державної служби України з питань праці: з урахуванням змін у безпековій ситуації та з метою забезпечення безперервної реалізації повноважень та функцій Держпраці в областях з 12.05.2022 Управлінням Держпраці у Чернігівській області відновлено здійснення повноважень та виконання функцій, визначених Положенням про Управління Держпраці у Чернігівській області, затвердженим наказом Державної служби України з питань праці від 03.08.2018 № 84.

У зв’язку з цим Головним управлінням Держпраці у Київській області з 12.05.2022 припинено здійснення повноважень та виконання функцій Управління Держпраці у Чернігівській області.

#НПАОП 18.05.2022: 15.04.2022 набрав чинності наказ Міністерства економіки України від 24.03.2022 № 556-22, зареєстрований в Мін’юсті України від 30.03.2022 за №365/37701 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду», яким визнано такими, що втратили чинність НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості» та НПАОП 0.00-6.01-10 «Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів».

#НПАОП 16.05.2022: 06.05.2022 набрав чинності Закон України від 21.04.2022 2215-IX «Про дерадянізацію законодавства України».

Прикінцевими та перехідними положеннями зазначеного Закону визначено 929 актів органів державної влади і органів державного управління Союзу РСР та 256 актів органів державної влади і органів державного управління Української РСР (Української СРР), що не застосовуються на території України відповідно до пункту 1 розділу XV “Перехідні положення” Конституції України.

Закон України від 21.04.2022 2215-IX доданий в бібліотеку сайту в розділи «Нормативно-правова база/Закони». Зміни в документи «Кодекс законів про працю України» та  «Житловий кодекс Української РСР», розміщених на порталі Верховної Ради, вже внесені.

#НПАОП 12.05.2022: 01.05.2022 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 №319 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. №87», яка внесла зміни до «Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого Постановою КМУ від 26.05.2004 №687. Документ розміщений в категорії сайту «Переліки НПА за тематикою/ Дозвіл, декларація, експертиза».

#НПАОП 06.05.2022: 23.04.2022 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 №474 «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів».

Документ доданий в категорії сайту «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Рекомендовані НПА за галузями/Будівництво та промисловість будматеріалів» та «Переліки НПА за тематикою/Майстру будівельної дільниці (електромонтажні роботи)» .

#НПАОП 05.05.2022: 08.04.2022 набрав чинності наказ Міністерства охорони здоровя України від 09.03.2022 № 441 «Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах», яким скасовано наказ Міністерства охорони здоровя України від 16.06.2014 №398 «Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах».

#НПАОП 02.05.2022:  29.04.2022 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2022 N 486 «Про внесення змін до Порядку обчислення середньої заробітної плати». Дані зміни в документ «Порядок обчислення середньої заробітної плати», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 року N 100, розміщений на порталі Верховної Ради України  вже внесені.

28.04.2022 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2022 №481 «Деякі питання організації роботи працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки на період воєнного стану», крім абзацу першого пункту 3, який набирає чинності з 3 травня 2022 року.

Документи додані в бібліотеку сайту в розділи «Нормативно-правова база/Постанови КМУ»,  «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці».

#НПАОП 01.05.2022: Нам 4 роки. Дякуємо що Ви з нами!

Все буде Україна!

(* – інформація за даними сервісу Google Аналітика)

#НПАОП 28.04.2022: За повідомленням Державної служби України з питань праці: з урахуванням змін у безпековій ситуації та з метою забезпечення безперервної реалізації повноважень та функцій Держпраці в областях з 22.04.2022 Управлінням Держпраці у Сумській області відновлено здійснення повноважень та виконання функцій, визначених Положенням про Управління Держпраці у Сумській області, затвердженим наказом Державної служби України з питань праці від 03.08.2018 № 84.

У зв’язку з цим, Управлінням Держпраці у Полтавській області з 22.04.2022 припинено здійснення повноважень та виконання функцій Управління Держпраці у Сумській області.

#НПАОП 26.04.2022: 13.04.2022 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2022 № 434 «Про внесення змін до Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів». Зміни в документ «Порядок відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів», розміщений на порталі Верховної Ради, вже внесені. Документ «Порядок відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів» доданий в новостворену категорію сайту «Рекомендовані НПА за тематикою/Трактори, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні та меліоративні машини, великотоннажний та технологічний транспорт: реєстрація і облік» та категорії сайту «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Рекомендовані НПА за галузями/Сільське господарство» та «Рекомендовані НПА за галузями/Будівництво та промиловість будматеріалів».

#НПАОП 18.04.2022: 14.04.2022 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2022 № 440 «Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану», крім пункту 3, який набирає чинності з 25 квітня 2022 року.

#НПАОП 15.04.2022: 08.04.2022 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2022 № 412 «Деякі питання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного стану», якою встановлено, що засвідчені та/або оформлені встановленим порядком позитивні результати повірок законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, строк дії яких закінчився у період воєнного і надзвичайного стану та протягом місяця після його припинення чи скасування, чинні на період воєнного і надзвичайного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування на всій території України або в окремих її місцевостях.

#НПАОП 11.04.2022: 03.04.2022 набрав чинності Закон України від 17.02.2022 № 2081-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту», крім підпункту 3 пункту 5 розділу I цього Закону, який набирає чинності через один рік з дня набрання чинності цим Законом.

Законом України від 17.02.2022 № 2081-IX внесено зміни в Кодекс цивільного захисту України, Закон України “Про транспорт”, статтю 17 Закону України “Про правовий режим надзвичайного стану”, Закон України Про регулювання містобудівної діяльності”.

#НПАОП 07.04.2022: Державна служба з питань праці України з метою поширення інформації з питань праці запустила Telegram чат-бот для оперативного отримання відповідей на поширені запитання з трудового законодавства. Для зручності використання у боті консультації зібрані за розділами законодавства.

Також Держпраці створила інформаційний портал про трудові відносини в умовах воєнного стану. За допомогою порталу легко знайти контакти, за якими можна в телефонному чи іншому доступному режимі отримати консультацію з питань застосування законодавства і відповіді на найпоширеніші питання.

#НПАОП 04.04.2022: Адміністрацією сайту закінчені роботи по приведенню категорії сайту “Сервіс/Роботи та устаткування підвищеної небезпеки на дозволи та декларування” у відповідність до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2022 року № 357 «Деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану». Даний сервіс  доданий в категорію сайту «Переліки НПА за тематикою/ Дозвіл, декларація, експертиза»  та надає можливість визначити перелік дозвільних документів, які необхідно мати суб’єкту господарювання при виконанні робіт підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки.

#НПАОП 01.04.2022: 01.04.2022 року набирали чинності «Вимоги до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва та щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки». Документ розміщений в бібліотеці сайту в розділі «Переліки НПА за тематикою/ Дозвіл, декларація, експертиза».

#НПАОП 30.03.2022:

Даною Постановою на період воєнного часу скасовано поділ на карантинні зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19: “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний”. Крім того, згідно з документом на період дії воєнного стану скасована норма про відсторонення від роботи невакцинованих працівників.

#НПАОП 28.03.2022:  В газеті «Урядовий кур’єр» від 25.03.2022 N 68 офіційно опублікована та  25.03.2022 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2022 року № 357 «Деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану». Джерело: юридична ІТ-платформа «LIGA ZAKON».

На сайті тривають роботи по приведенню “Сервісу/Роботи та устаткування підвищеної небезпеки (на дозволи та декларування)” у відповідності до вимог Постанови КМУ від 24.03.2002 року №357.

#НПАОП 27.03.2022:  На офіційному сайті Кабінету Міністрів України  опублікована Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2022 року № 357 «Деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану», якою переважну більшість дозволів Держпраці на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки і на виконання робіт підвищеної небезпеки (“групи А”) на період дії воєнного стану та місяць потому замінено деклараціями. Інформацію про дату набрання чинності зазначеного вище  документу адміністрація сайту надасть додатково. Документ доданий в бібліотеку сайту в розділи «Переліки НПА за тематикою/ Дозвіл, декларація, експертиза», «Нормативно-правова база/Постанови КМУ».

#НПАОП 24.03.2022:  На офіційному сайті Міністерства економіки України Директоратом розвитку ринку праці та умов оплати праці за адресою «Головна/Діяльність/Умови праці/Трудові відносини в умовах воєнного стану»,  розміщені роз’яснення та коментарі органу влади  на актуальні питання:

23.03.2022 |16:10 – Відповіді на поширені питання зі сфери трудових відносин в умовах воєнного часу.

23.03.2022 |15:55 – Коментар Мінекономіки до Закону України від 15 березня 2022 р. №2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

14.03.2022 |11:05 – Щодо використання строкових трудових договорів в умовах воєнного стану.

13.03.2022 |19:05 – Роз’яснення щодо оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану.

#НПАОП 23.03.2022:  23.03.2022 року в газеті  Верховної Ради України «Голос України» опублікований Закон України  від 15.03.2022 року № 2136–IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Коротко про головне в Законі України  від 15.03.2022 року № 2136–IX від юридичної платформи «LIGA ZAKON».

Документ доданий в бібліотеку сайту в розділи «Нормативно-правова база/Закони»,  «Переліки НПА за тематикою/ Інспектора з охорони праці», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці».

#НПАОП 22.03.2022:  19.03.2022 року набрала чинності Постанова КМУ від  18 березня 2022 р. №314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» .

Коротко про головне:

у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі подання до Міністерства економіки, а суб’єктами господарювання, що здійснюють охоронну діяльність, – до Міністерства внутрішніх справ, декларації про провадження господарської діяльності, без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг), крім видів господарської діяльності за переліком згідно з додатком 2 Постанови.

суб’єкти господарювання, які набули право на провадження господарської діяльності на підставі декларації, у разі відсутності відповідних дозвільних документів (документи дозвільного характеру, ліцензії та/або інші результати надання публічних послуг), невідкладно, але не пізніше одного місяця після припинення чи скасування воєнного стану звертаються до відповідних органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг і отримують відповідні дозвільні документи в порядку, строки та на умовах, передбачених законодавством, без зупинення (припинення) їх діяльності;

на період воєнного стану зупиняється перебіг строків звернення за отриманням публічних послуг, визначених законодавством. З дня припинення чи скасування воєнного стану перебіг зазначених строків продовжується з урахуванням часу, що минув до їх зупинення;

строки дії діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру автоматично продовжуються на період воєнного стану.

Міністерством цифрової трансформації разом з Міністерством економіки та Міністерством внутрішніх справ протягом одного тижня з дня набрання чинності буде забезпечена технічна можливість подання електронної декларації, про що поінформуємо вас додатково.

Документ доданий в бібліотеку сайту в розділи «Переліки НПА за тематикою/ Дозвіл, декларація, експертиза», «Нормативно-правова база/Постанови КМУ»,  «Переліки НПА за тематикою/ Інспектора з охорони праці», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці».

 

В газеті «Урядовий кур’єр» від 17.03.2022 — № 60 опублікована  Постанова КМУ від 17.03.2022 року № 300 «Деякі питання забезпечення безперебійного функціонування системи надання електронних довірчих послуг», якою подовжено термін дії електронного підпису під час воєнного стану.

Документ доданий в бібліотеку сайту в розділи «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Переліки НПА за тематикою/Оформлення та зберігання документів».

Вибачте за допущену помилку у щодо невідповідності посту від 21.03.2022 року інформації, розташованій в новинах сайту.

#НПАОП 20.03.2022:  17.03.2022 року набрала чинності Постанова КМУ від 16.03.2022 № 297 «Деякі питання перевезення (транспортування), зберігання, застосування та торгівлі пестицидами і агрохімікатами».

Документ «Деякі питання перевезення (транспортування), зберігання, застосування та торгівлі пестицидами і агрохімікатами» доданий в категорії сайту «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Рекомендовані переліки НПА за галузями/Сільске господарство», «Рекомендовані переліки НПА за тематикою/Гігієна та санітарія»  продовжує строк дії допусків (посвідчень) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, виданих відповідно до Закону України “Про пестициди і агрохімікати”на період дії воєнного стану в Україні та на 90 днів, наступних за днем його припинення або скасування та вносить зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 року № 1001.

В бібліотеку сайту доданий в категорії сайту «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Рекомендовані переліки НПА за галузями/Сільске господарство» «Порядок одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України  від 18.09.1995 року N 746.

Вимога щодо необхідності одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами визначена в НПАОП 01.0-1.02-18 «Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві».

#НПАОП 18.03.2022:  17.03.2022 року в газеті «Урядовий кур’єр» №60 опублікована та набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від  13.03.2022 року №303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану».

Документ розміщений в розділах сайту – «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Переліки НПА за тематикою/ Інспектора з охорони праці», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці» та «Переліки НПА за тематикою/ Ринковий нагляд».

#НПАОП 15.03.2022:  Державна служба України з питань праці на своєму офіційному сайті  оприлюднила інформацію щодо діяльності деяких територіальних органів Держпраці на період введення воєнного стану в Україні.

#НПАОП 14.03.2022:  Наразі надаємо інформацію, яка згодиться всім, хто живе та працює в умовах воєнного стану, та могли вчасно отримувати важливу й перевірену інформацію, адже від цього залежить, як усі ми триматимемо економіку та долатимемо ворога.

 • Зважаючі на важливість питання з надання долікарської допомоги знань потерпілим адміністрацією сайту створена сторінка «Надання долікарської допомоги – коротко про головне», на якій є можливість ознайомитись з діями, які необхідно знати і застосовувати при надзвичайних станах. Перехід на вказану сторінку з любої сторінки сайту за картинкою з посиланням, яка розташована в верхній частині кожної сторінки сайту:

 • Уряд продовжив карантин та обмежувальні протиепідемічні заходи щоб запобігти поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до 31 травня 2022 року.  Зміни до «карантинної» постанови викладені у постанові КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677» від 23.02.2022 № 229
 • В зв’язку з агресією Росії проти України тимчасово не працюють Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) (ІАС «Нагляд»), «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», “Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів”.

#НПАОП 09.03.2022: 25.02.2022 року набрав чинності наказ МОЗ України від 25.02.2022 № 380 «Про зупинення дії наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2021 року № 2153», яким зупинено дію наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04.10.2021 року № 2153 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.10.2021 року за № 1306/36928, до завершення воєнного стану в Україні». Дані зміни в документі «Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням», який розміщений на порталі Верховної Ради України вже опрацьвані.

 

 1. Яка стратегія ваших дій у разі надзвичайної ситуації?
 2. Які запаси треба зробити вдома?
 3. Як підготувати транспортні засоби?
 4. Які медикаменти та засоби першої допомоги потрібно мати?
 5. Як підготувати рюкзак безпеки?
 6. Як підготуватися до відсутності газу та електрики?
 7. Де шукати правдиву інформацію?
 8. Як підготувати дітей?
 9. Як подбати про домашніх тварин (собаки, коти)?
 10. Що робити, якщо ви дізналися про наближення військових дій?
 11. Що робити, почувши сирену?
 12. Що робити в разі артобстрілу чи бомбардування?
 13. Що робити в разі появи чужих військових та пострілів зі стрілецької зброї?

Найкращий засіб проти паніки – завчасна поінформованість!

#НПАОП 22.02.2022: В категорію сайту «Нормативно правова база/Постанови КМУ», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці» доданий документ – Постанова КМУ від 28.03.1997 N 278 «Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей».

В категорії сайту «Нормативно правова база/Постанови КМУ», «Переліки НПА за тематикою/Ринковий нагляд» доданий документ – Постанова КМУ від 12.02.2020 № 75 «Порядок надання органами державного ринкового нагляду безоплатної консультаційної підтримки суб’єктам господарювання з питань здійснення державного ринкового нагляду».

#НПАОП 17.02.2022: У Постанові Верховного Суду України від 25.11.2021 у справі № 520/5530/19 висловлена позиція щодо повторного навчання з питань охорони праці працівників у разі їх сумісництва на аналогічних посадах, як і за основним місцем роботи. Джерело – Єдиний державний реєстр судових рішень.

#НПАОП 11.02.2022: 04.02.2022 року набрала чинності Постанова КМУ від 02.02.2022 року №72 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі», якою внесені зміни в:

– пункти 5 та 8 «Положення про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. №1049 «Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів»;

– пункт 6 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. №78 “Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту»;

– пункт 4 Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. №494;

– пункт 4 Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних і комунальних архівних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. №1018 «Деякі питання оплати праці працівників державних і комунальних архівних установ»;

– пункт 4 Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. №84;

– пункт 4 Порядку встановлення надбавок за вислугу років спеціалістам державних установ ветеринарної медицини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. №972;

– пункт 5 Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. №1418;

– пункт 3 Порядку обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 р. №903 “Деякі питання Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднамиˮ;

– абзац сьомий пункту 2 Порядку виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. №1026 «Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань»;

– пункт 15 Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам та іншим працівникам органів прокуратури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. №1090;

– пункт 4 Порядку нарахування і виплати надбавки керівникам центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів з основного виду діяльності та фахівцям із соціальної роботи за стаж роботи в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. №435 “Деякі питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молодіˮ;

– пункт 5 Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам установ природно-заповідного фонду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. №686;

– пункт 3 Порядку обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам Національної школи суддів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. №935 “Деякі питання матеріального забезпечення працівників Національної школи суддів Україниˮ;

– пункт 3 Порядку обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам Тренінгового центру прокурорів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. №1307 “Деякі питання матеріального забезпечення працівників Тренінгового центру прокурорів Україниˮ.

#НПАОП 09.02.2022: В газеті «Офіційний вісник України» від 04.02.2022 року №10 опублікуваний та набрав чинності наказ Міністерства економіки України від 31.12.2021 №1191-21 «Про затвердження форм висновків експертизи». Даний наказ визначає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 07.11.2018 року N1654 “Про затвердження форм висновків експертиз стану охорони праці та безпеки промислового виробництва“, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.12.2018 року за N1384/32836. Документ доданий в бібліотеку сайту в розділи «Переліки НПА за тематикою/ Дозвіл, декларація, експертиза», «Переліки НПА за тематикою/ Інспектора з охорони праці» та «Рекомендовані НПА за галузями».

В газеті «Офіційний вісник України» від 04.02.2022 року №10 опублікуваний наказ Міністерства економіки України від 06.01.2022 №34-22 «Про затвердження Вимог до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва та щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки». Цей наказ набирає чинності з 01.04.2022 року. Документ доданий в бібліотеку сайту в розділ «Переліки НПА за тематикою/ Дозвіл, декларація, експертиза».

#НПАОП 31.01.2022: 15.01.2022 року набрала чинності Постанова КМУ від 12.01.2022 року № 11 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270 і розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 980», якою внесені зміни в «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» та «План першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру».

31.12.2021 року набрала чинності Постанова КМУ від 29.12.2021 №1409 «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. №648».

Документ Постанова КМУ від 11.08.1995 №648  “Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах” розміщений в розділі сайту – «Переліки НПА за тематикою/Інспектора праці».

#НПАОП 22.01.2022: В розділ сайту “Переліки НПА на замовлення” доданий рекомендований перелік НПА для АТ “УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ”. З питань актуалізації переліку для даного субєкта пишіть на адресу info@sop.lutsk.ua.

#НПАОП 18.01.2022: Кабінетом Міністрів України прийнята Постанова від 12.01.2022 року №14 «Деякі питання територіальних органів Державної служби з питань праці».  За даними Реєстру НПА Міністерства юстиції України – документ зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.01.2022 року за №109595/2022 та набрав чинності 15.01.2022 року з публікацією в газеті «Урядовий курєр» №8 від 15.01.2002 року.

На порталі Верховної Ради України зміни в нормативні акти, які вносяться Постановою КМУ від 12.01.2022 №14, вже опрацьовані.

#НПАОП 06.01.2022: 05.01.2022 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 року №1392 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413 і від 17 квітня 2019 р. № 328». Даним документом внесені зміни в «Порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу».

Документ «Порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» розміщений в категоріях сайту «Нормативно-правова база/Постанови КМУ», «Рекомендовані переліки НПА за тематикою/Інспектора праці».

05.01.2022 року в газеті «Урядовий кур’єр» №1 опублікована та набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від  28.12.2021 року №1394, якою внесені зміни в «Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів», затверджений Постановою КМУ від 06.01.2010 №8.

За повідомленням адміністрації порталу Верховної Ради України зміни, внесені в «Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів», вже опрацьовуються.

Документ розміщений в розділі сайту – «Переліки НПА за тематикою/Дозвіл, декларація, експертиза», «Переліки НПА за тематикою/Інспектора з охорони праці».

Що змінилося в «Порядку відомчої реєстрації …»? Порівняльна таблиця інформаційного характеру.

05.01.2022: За інформацією сайту «Дебет-Кредит»: з 01.01.2022 року введені в дію змінені реквізити бюджетних рахунків для сплати податків, штрафів та зборів для всіх областей та м. Києва.

Кошти, сплачені платниками на старі рахунки по зарахуванню податків, зборів та ЄСВ, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез’ясовані надходження.

Архів новин сайту за 2019 рік.Архів новин сайту за 2020 рік.Архів новин сайту за 2021 рік.

Архів новин сайт за січень-червень 2023 року

Архів новин сайту за липень-грудень 2023 року