“Деякі питання документування управлінської діяльності”

Постановою КМУ від 17.01.2018 року №55 затверджені:

“Типова інструкція з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну”;

“Типова інструкція з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади”;

“Регламент організації взаємодії органів виконавчої влади в електронній формі”.

 

НПАОП 0.00-6.18-21

“Порядок впровадження електронного документообігу в системі управління охороною праці”

Наказ Міністерства економіки України №839-21 від 28.10.2021 року

Перевірка електронного підпису на документі

Для перевірки електронного підпису на документі необхідно виконати такі дії:

  • Перейдіть на портал «Дія» за посиланням для перевірки електронного підпису на документі (сторінка – Перевірка підпису на документі )
  • Оберіть файл, що містить підпис, який потрібно перевірити.

Важливо! Для перевірки приймаються файли формату p7s.

Все безпечно: ваш файл залишається на вашому пристрої та не буде нікуди переданий в процесі перевірки. Система перевірить, чи є на ньому кваліфікований електронний підпис.

Сервіс запропонує завантаження та перегляд оригінального файлу, на який було накладено підпис, ПІБ особи-підписанта, час підпису документу та номер ОКПП підписанта.

Підписання документів електронним підписом

Для підписання документів електронним підписом на порталі «Дія» без авторизації необхідно виконати наступні дії:

Перейдіть на портал «Дія» за посиланням для підписання документу електронним підписом (сторінка – Підписати документи ) та виконайте наступні кроки:

  • Крок 1: Перетягніть на визначене на сторінці пунктиром поле файл ключа або оберіть його зі свого носія (підтримуються файли з роширенням .jks, .pfx, .pk8, .zs2, .dat).
  • Крок 2: Вибрати автоматичне визначення чи самостійно вибрати з переліку кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (назва суб’єкту господарювання, який згенерував згідно Вашої заявки Ваш електронний підпис)
  • Крок 3: Ввести пароль до Вашого електронного ключа, натиснути кнопку «Зчитати ключ» та перейти до вибору електронного документу.
  • Крок 4: Оберіть файл, який необхідно підписати.

Перетягніть на визначене на сторінці пунктиром поле файл, який необхідно підписати, або оберіть його зі свого носія.

Все безпечно: ваш файл залишиться на вашому пристрої та не буде нікуди переданий в процесі підписання. Необхідно врахувати особливість сервісу – підписати можна будь-який файл розміром до 50 МБайт.

  • Після вибору файлу, натиснути кнопку «Продовжити».
  • Крок 5: Повідомлення: Все готово до підписання!

В результаті накладання підпису ви отримаєте p7s-файл з повними даними для перевірки його онлайн. Буде сформований файл у форматі CAdES-X-Long, за алгоритмом ДСТУ-4145.

Перед накладанням електронного підпису перевірте дані, зазначені на сторінці в полях:

– у першому полі відображається файл для підписання, його назва та тип розширення файлу (наприклад: «наказ.doc», «графік.pdf»).

– у наступному полі відображається ПІБ підписанта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) підписанта, ким виданий сертифікат електронного ключа та серійний номер сертифікату.

  • Натиснути в полі напису «Підписати файл».

Система автоматично перевіряє ваш електронний підпис та статус сертифікату за інформацією від акредитованого центру сертифікації ключів, що і дозволяє вас ідентифікувати.

Інформація, що міститься у файлах користувача, оброблюється в браузері та не передається на сервер.

  • Крок 6: Необхідно виконати дії зі зберігання підписаного файлу.

Сервіс не вносить змін в оригінальний файл на вашому пристрої, а створюється новий файл. Тому вам обов’язково потрібно його зберегти.

Файл тепер має вигляд: Наказ.doc.p7s, графік.pdf. p7s.

Якщо Зберігання не розпочалося автоматично, то натисніть на кнопку: Зберегти файл.

Файл загрузиться у визначену Вами папку на Ваш ПК. Також надана можливість завантажити квитанцію про підписання файлу у форматі PDF.