“Державні санітарні норми та правила “Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу”

Наказ Міністерства охорони здоровя України від 08.04.2014 № 248

Наказ Міністерства охорони здоровя України від 08.04.2014 № 248//Зареєстрований в Мінюстиції України 06.05.2014 за № 472/25249