“Деякі питання поширення дії галузевої (міжгалузевої) угоди, окремих її положень”

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2022 року №1022

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2022 року №1022