Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) (ІАС Нагляд)

Постанова КМУ від 24.05.2017 №387

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №387