“Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні та затвердження плану заходів щодо її реалізації”

Розпорядження Кабінету Мінстрів України від 12.12.2018  №989-р

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

Розпорядження Кабінету Мінстрів України від 12.12.2018 №989-р