Конституція України

ВР України 26.06.1996 №254к/96-ВР

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

Прийнята ВР України 26.06.1996 №254к/96-ВР