“Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном”

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1060

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1060