“Методики оцінювання результативності професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування”

Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 03.12.2020 № 226-20

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 03.12.2020 № 226-20