НПАОН 10.0-5.01-69

Інструкція про порядок погодження підробки залізничних шляхів на вугільних і сланцевих родовищах СРСР

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

26.08.1969/ Держгіртехнагляд СРСР