НПАОП 0.00-1.61-12

Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів

НПАОП, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності (код 0.00)

29

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

27.06.2012/наказ № 933/ МНС України// Зареєстр Мін’юст України/ 20.07.2012/№1227/21539