НПАОП 0.00-3.09-05

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі

НПАОП, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності (код 0.00)

55

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

Наказ Держнаглядохоронпраці України від 01.11.2004 №241//Зареєстовано в Мінюстиції України 29.12.2014/№1663/10262