НПАОП 0.00-4.10-93

Типове положення про професійні воєнізовані аварійно-рятувальні формування

Скасовано розпорядженням КМУ від 18.12.2017 №1022р

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

29.12.93/Наказ №138/ Держнаглядохоронпраці//Зареєстр Мін’юст України/5.04.1994/№67/276