НПАОП 0.00-5.15-86

Инструкция о порядке утверждения мер охраны зданий, сооружений и природних объектов от вредного влияния горных разработок

скасована розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 № 1022-р

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

26.02.1986/ Держгіртехнагляд СРСР