НПАОП 0.00-6.02-06

Порядок реалізації надлишку вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у використанні яких відпала

НПАОП, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності (код 0.00)

85

29.03.2006 /наказ №179/ МНС України//Зареєстр Мін’юст України/30.05.2006/№633/12507