НПАОП 0.00-6.10-97

Порядок визнання центрів навчання органом із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

15.08.1997/Наказ №223/ Держнаглядохорон праці//Зареєстр Мін’юст України/29.10.1997/№517/2321