НПАОП 0.00-6.11-97

Порядок проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

15.08.1997/Наказ №221 /Держнаглядохоронпраці//Зареєстр Мін’юст України/29.10.1997/№ 515/2319// Зміни: 01.10.2007/Наказ №220/ Держгірпромнагляд//Зареєстр Мін’юст України/30.10.2007/№1226/14493