НПАОП 0.00-6.12-97

Порядок ведення і публікації реєстру сертифікованого персоналу в галузі неруйнівного контролю

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

15.08.1997/Наказ №222/ Держнаглядохоронпраці//Зареєстр Мін’юст України/29.10.1997/№516/2320// Зміни: 01.10.2007/Наказ №220/ Держгірпромнагляд//Зареєстр Мін’юст України/30.10.2007/№1226/14493