НПАОП 0.00-7.01-06

Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами

НПАОП, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності (код 0.00)

96

15.05.2006 /№294/ МНС України//Зареєстр Мін’юст України/29.05.2006/№ 620/12494