НПАОП 0.00-7.11-12

Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників

НПАОП, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності (код 0.00)

103

25.01.2012/№67/ МНС України//Зареєстр Мін’юст України/14.02.2012/№226/20539