НПАОП 0.00-8.11-12

Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин

НПАОП, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності (код 0.00)

112

22.03.2012/№627/ МНС України//Зареєстр Мін’юст України /10.04.2012 №521/20834