НПАОП 02.0-1.07-00

Правила охорони праці в міському зеленому господарстві

скасовані розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 № 1022-р

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

06.10.00/Наказ №270/ Мінпраці України