НПАОП 10.0-5.09-04

Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

26.10.2004/Наказ №236/ Держнаглядохоронпраці України