НПАОП 14.3-7.02-06

Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

19.07.2006 /наказ №459/ МНС України//Зареєстр Мін’юст України/04.08.2006/№943/12817