НПАОП 15.3-1.19-98

Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств

Скасовані розпорядженням КМУ 1022р 18.12.2017

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

27.05.1998/Наказ №96/ Держнаглядохоронпраці України