НПАОП 15.62-1.04-97

Правила безпеки при виробництві крохмалепатокової продукції

Скасовані розпорядженням КМУ від 18.12.2017 №122р

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

15.12.1997/Наказ №306/ Держнаглядохоронпраці України