НПАОП 15.8-1.28-72

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в цукровій промисловості

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

19.09.1972/ Мінхарчопром СРСР