НПАОП 15.89-1.23-73

Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у виробництві харчових кислот

Скасовані розпорядженням КМУ 1022р 18.12.2017

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

24.12.1973/ Мінхарчопром СРСР// Зміни : 25.09.1979