НПАОП 22.1-1.01-96

Правила охорони праці для видавництв і редакцій

Скасовані наказом Держпраці від 24.05.18 №55

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

18.07.1996/Наказ №122/ Держнаглядохоронпраці України